Hizmetlerimiz

Aile Hukuku

Miras Hukuku

Ceza Hukuku


Konumumuz

Kartal, İstanbul

Whatsapp

Telefon

Sıkça Sorulan Sorular

Corper mattis, pulvinar dapibus leo?
Mahkemeye gitmek zorunda mıyım?

Vekalet verdiğiniz bir avukat varsa davanızı bu avukatın takip etmesi yeterli olacaktır. Fakat bazı davalarda özellikle keşif sırasında müvekkilin de bulunması faydalı olabilmektedir. Örneğin bir kat karşılığı karşılığı inşaat sözleşmesindeki ayıplı edimlerin tespiti için yapılan keşifte, bilirkişileri en iyi yönlendirebilecek kişi orada yaşayanlardan birisi -yani müvekkilin kendisi- olacaktır.

Mahkeme masraflarını kim öder?

Yargılama giderlerini kural olarak davayı açan taraf karşılamaktadır. Bu giderler daha sonra davayı kaybeden taraftan tahsil edilir. Fakat yargılama sırasında davalı tarafın getirilmesini istediği deliller için yapılan masrafların davalı tarafça ödenmesine de karar verilebilir. Örneğin mahkemeler davalının dinletmek istediği tanıklar için gerekli masrafın davalı tarafından ödenmesi hakkında ara karar kurmaktadırlar.

Mahkeme masraflarından muaf tutulmak mümkün müdür?

Harç, bilirkişi, tebligat giderleri vb. masrafları karşılayacak durumu olmayan müvekkiller için mahkemeye adli yardım başvurusunda bulunuyoruz. Fakat adli yardım talebini kabul ettirebilmemiz için öncelikle müvekkilin ödeme güçlüğünü kanıtlamamız gerekmektedir. Bunun için de fakirlik kağıdı gibi belgelerin alınması lazımdır. Yine de noterden vekaletname çıkartmaya ilişkin masrafın müvekkil tarafından karşılanacağını belirtmemiz gerekir.

Corper mattis, pulvinar dapibus leo?
Dosyamdan nasıl haberdar olacağım?

Müvekkil tarafından aksi belirtilmediği müddetçe duruşmalardan sonra müvekkile haber verip, bir sonraki duruşma günü ve yapılması gerekenler varsa bunlar hakkında bilgi vermekteyiz.

Davalar ne kadar sürmektedir?

Yargılamanın ne kadar süreceği davanın konusuna, mahkemenin yoğunluğuna, tarafların tutumuna ve sayısına göre değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin bir işçi alacağı davasında hizmet tespit davası bekletici mesele yapılacağından yargılama uzayacaktır. Mirasa dayanan bir ortaklığın giderilmesi davasında ise mirasçı sayısı iki kişi olabileceği gibi pekala yüz kişi de olabilir. Bu durumda sırf mirasçılara usulüne uygun tebligatlar yapılamadığı için bile davanın uzaması mümkündür. Ayrıca İstanbul’daki mahkemelerin genel olarak daha yoğun olduğunu da söyleyebiliriz. Avukat olarak müvekkillerimize bu konuda taahhüt edebileceğimiz tek şey bizden beklenenleri zamanında ve doğru olarak yapacak olmamızdır.

Kazanma ihtimalim nedir?

Müvekkillerimizin her ne kadar bu soruya olumlu cevap vermemizi beklediğini bilsek de hiçbir şekilde kazanma garantisi veremediğimizi, garanti vermenin meslek etiğine uygun olmadığı gibi gerçeklikten de uzak olabileceğini belirtmek isteriz. Garanti edebileceğimiz tek şey sadece ve sadece müvekkillerimizin lehine hareket edecek olmamız ve bu konuda tereddüt etmeyeceğimizdir.

Çalışma Alanlarımız

Çeşitli alanlarda faaliyet gösterdiğimiz büromuzda ağırlıklı olarak medeni hukuk, ceza hukuku ve alacak/tazminat davaları alanlarında faaliyet göstermekteyiz.

MEDENİ HUKUK ALANI
Aile Hukuku Davaları

Aile avukatı olarak başta boşanma, nafaka, ziynet alacakları, maddi ve manevi tazminatlar, katılma alacağı, velayet, çocukla kişisel ilişki vb. uyuşmazlıklar olmak üzere kişisel durumlara ilişkin vasi atanması, soybağının kurulması, isim değiştirme, cinsiyet değişikliği gibi davalara bakmaktayız.

Miras Davaları

Miras ortaklığının giderilmesi, muris muvazaası ve diğer mirasa bağlı tapu iptal ve tescil davaları, vasiyetnamenin tenfizi ve iptali, tenkis, denkleştirme, bağış iptalleri gibi miras hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda müvekkillerimizin hakkını savunmaktayız.

Gayrimenkul Davaları

Muhtelif sebeplerle açılan tapu iptal ve tescil davaları, tasarrufun iptali, haksız işgal, yıkım ve elatmanın önlenmesi, ecrimisil-kira, şufa hakkı, arsa payının düzeltilmesi, kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davaları ve diğer davalarda müvekkillerimizin taşınmazlara ilişkin haklarını savunuyoruz.

CEZA ve DİĞER ALANLAR
Ceza Davaları

Ceza yargılamasında taraf olan müvekkillerimize hem soruşturma hem de kovuşturma süreçlerinde, gerek karakolda gerekse adliyede müdafi ve vekil olarak iddia ve savunmalarını hazırlamakta yardımcı olmaktayız.

Alacak ve Tazminat Davaları

Müvekkillerin icra takipleri, işçilik alacakları ve tazminatları, trafik kazası, haksız fiiller gibi farklı sebeplerden kaynaklanan alacak/borç ilişkilerinde taraf vekilliği yaparak haklarını almalarında yardımcı oluyoruz.

Diğer Alanlar

Ağırlıklı olarak medeni hukuk ve ceza hukuku alanında faaliyet gösterdiğimiz büromuzdaki faaliyetimiz bunlardan ibaret değildir. Müvekkillerimiz ihtiyaç duyduğunda diğer alanlarda da hukuki destek de bulunmaktayız.

Tüm Yazılarımıza Buradan Ulaşabilirsiniz

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul