Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borcun Takibi

7155 Sayılı Kanun’un 1 Haziran 2019’dan itibaren yürürlüğe giren hükümleri gereği, abonelik sözleşmesinden doğan ve avukatla takip edilen borçlara ilişkin yapılacak ilamsız icra takipleri UYAP bünyesinde kurulan Merkezi Takip Sistemi (MTS) üzerinden başlatılacaktır.

Bu takiplerin icra dairelerinde başlatılmak istenmesi durumunda takip talebi reddedilecektir. Abonelik sözleşmelerine ilişkin icra takiplerinin elektronik ortamda yapılabilmesi, hem icra memurlarının hem de avukatların iş yükünü azaltacaktır.

Borçlu, ödeme emrine karşı itirazını herhangi bir icra dairesinde yapabilecektir. İtirazın yapıldığı icra dairesi, bu itirazı sisteme yükler ve itiraz aslını alacaklının bildirdiği icra dairesine gönderir. İtirazın yapılabilmesi için icra dairesine gitmek zorunlu değildir. Güvenli elektronik imzaya sahip olanlar UYAP üzerinden de takibe itiraz edebilecektir.

Takip edilen borç, harç ve masraflarıyla birlikte ödeme emrinde yazan hesap numarasına ödendiğinde takip sona erecektir. Borç haricen tahsil edilmişse alacaklı avukatı MTS ortamında takibi sona erdirebilir.

Haciz aşamasına geçmeden önce takip sona ererse icraya başvurma harcı ve tahsil harcı alınmaz.

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul