Adli Tatil Zamanı, Adli Tatilde Görülebilen İşler ve Açılabilen Davalar

Adli tatil, hukuk yargılaması, ceza yargılaması ve idari yargıda mahkemelerin çalışmaya ara verdiği bir dönemdir. Bu dönem her yıl yirmi temmuzda başlayıp, otuz bir ağustosta sona erer.

A. Adli Tatilde Hukuk Yargılamasında Görülebilecek İşler ve Davalar

 • Geçici hukuki koruma tedbirlerinin alınması. Kanun bu tedbirlere ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir ve delillerin tespiti örneklerini vermiştir. Deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması da adli tatilde bu dönemde istenebilir. Ayrıca kabul edilen taleplere karşı itirazlar da yine adli tatil bitmeden yapılabilir.
 • Yoksulluk, iştirak, tedbir ve yardım nafakalarına ilişkin davalar.
 • Soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ve işler.
 • Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi dava ve işleri.
 • İşçilerin, iş sözleşmesi nedeniyle açtığı davalar.
 • Çekişmesiz yargı işleri.
 • Tahkim hükümleri uyarınca mahkemelerin yetkisindeki dava ve işler.
 • Kanunda acele olduğu belirtilen ya da talep üzerine acele olduğu tespiti yapılan dava ve işler.
 • Adli tatilde yapılmasına karar verilmiş keşifler.
 • Ticari defterlerin ve kıymetli evrakların kaybolmasından ötürü kayıp belgesi verilmesi ve iptal işleri.
 • İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşarak yeninden yapılanması ile ilgili dava ve işler.

Yukarıda sayılanlara dahil olmayan dava ve işlerle ilgili dilekçelerin alınması, ilam verilmesi, tebligatlar ve dosyanın başka mahkemelere gönderilmesi işlemleri de adli tatilde yapılabilir. Diğer işlemlerin adli tatile rastlaması durumunda ise bu süre tatilin sona ermesinden itibaren bir hafta uzamış sayılır.

B. Ceza Muhakemesinde Adli Tatil

Ceza muhakemesinde adli tatil sırasında tutukluluk olan ve ivedi işlere bakılmaktadır. Bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay yalnızca tutuklu hükümlere ilişkin inceleme yapacaktır. İlgili maddede Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu’ndan bahsetse de bu uygulanmamaktadır.

Hukuk yargılamasında adli tatile rastlayan işler, tatil bittikten sonra bir hafta uzarken, ceza yargısında üç gün uzamış sayılırlar. Normal tatil zamanındaysa ertesi güne aktarılmış olur.

C. İdari Yargıda Adli Tatil

İdare ve vergi mahkemeleri ile bölge idare mahkemeleri de adli tatilden yararlanırlar. Fakat belirtmek gerekir ki, bağlı bulunduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu il merkezi dışında kalan ve sadece bir idare veya bir vergi mahkemesi bulunan yerlerdeki mahkemeler bu aradan yararlanamazlar. Bu istisna dışında kalan, çalışmaya ara veren yerlerde ise nöbetçi mahkemeler ve daireler bulunur. Bu nöbetçi mahkeme ve daireler şu hususlarla ilgilenir:

 • Yürütmenin durdurulmasına ilişkin işler,
 • Delil tespiti yapılması,
 • Kanunen belli bir sürede yapılmasını düzenlediği işler.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!