Paketi veya Ambalajı Açılan Ürünün İadesi

Cayma Hakkına Dayanarak İade Edilmesi

Tüketici hukukunda sıkça karşılaşılan uyuşmazlıklardan birisi ambalajı açılmış ürünün iade edilmesi hususudur. Uygulamada gözlemlenmektedir ki satıcı şirketler çoğu zaman ambalajı ya da paketi açılmış ürünün iadesini kabul etmemektedir. Fakat bu tutum çoğu zaman hukuka aykırıdır. Tüketici, kural olarak herhangi bir gerekçe göstermek zorunda kalmadan ve herhangi bir şekilde ceza ödemeksizin sözleşmeden cayabilir. Buna cayma hakkı denmektedir ve on dört içinde kullanılması gerekir.

Paketi ya da ambalajı açılmış ürün hakkında cayma hakkının ileri sürülememesi yalnızca istisnai durumlarda mümkündür. Örnek vererek açıklamak gerekirse, evimize gelen beyaz eşya yetkili servisinin bir yedek parça satması bir çeşit kapıdan satıştır. Kapıdan satış yöntemiyle satın alınan bir ürünün iadesi “İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği”nde düzenlenen esaslara tabi olacaktır. Bu yönetmelikte cayma hakkının istisnaları 14. maddede düzenlenmiştir. Maddede ambalajı ya da paketi açılan ürünün iadesine ilişkin hususlara da değinilmiştir. Konunun geniş olması sebebiyle, bu yazı yalnızca kapıdan satış yoluyla akdedilen sözleşmelerle sınırlı tutulmuştur. Buna göre bu yöntemle akdedilen şu sözleşmelerde cayma hakkının kullanılması mümkün değildir:

  • Tüketicinin kendi ihtiyaçlarına göre özel olarak hazırlanmış eşyaya ilişkin yapılan sözleşmeler. Bunlara örnek olarak eser sözleşmeleri gösterilebilir. Mesela tüketicinin isteği doğrultusunda kartvizit basılmışsa, baskılı tişört üretilmişse, bu ürünler hakkında kullanılan cayma hakkını satıcı kabul etmek zorunda değildir. Dolayısıyla paketi açılsa da açılmasa da iade edilebilirlik açısından bu ürünlerde bir fark yoktur.
  • Bir diğer hal tüketici sözleşmesinin konusunun zamanla bozulabilen bir ürün olmasıdır. Ancak son kullanma tarihinin geçmesine uzun süre varken iade yapılabilmelidir.
  • Teslim edildikten sonra ürünün ambalajının açılması, iadesi açısından sağlık ve hijyen açısından uygun değilse yine cayma hakkının istisnası söz konusudur.
  • Ürün teslim edildikten sonra ambalajın açılmış olması durumunda, maddi ortamda sunulan dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde de cayma hakkı kullanılamayacaktır.
  • Maddede belirtilen son hal, hizmet sözleşmelerine ilişkindir. Buna göre cayma hakkını kullanma süresi sona ermeden tüketicinin onayıyla edimin ifasına başlanmışsa yine cayma hakkı kullanılamayacaktır.
Ambalajı Açılan Ürünün İadesi
Cayma hakkının kullanılabilmesi için kural olarak 14 günlük müddet öngörülmüştür.

Kapıdan satış sözleşmesi için konuşmak gerekirse cayma hakkının istisnaları bu hükümde sıralananlarla sınırlıdır. İnternet üzerinden satın alınan ürünler için başka istisnalar da söz konusudur. Bunlar da farklı bir yönetmelikte düzenlenmiştir.

Görüldüğü üzere kapıdan satışlarda ambalajı açılan ürünün iadesinin kabul edilmemesi iki halde mümkündür. Paketin açılması iadeyi sağlık ve hijyen açısından uygunsuz hale getirmiş olabilir. Örneğin gıda ürünlerinin açılması sağlık bakımından tehlike arzedebilir. Bir iç çamaşırının paketinin açılması da hijyen açısından uygunsuz kabul edilebilir. Bir diğer hal ise konusu dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerdir. Örneğin, marketten alınan bir DVD filminin ambalajı açılmışsa cayma hakkı kapsamında bu ürünün iadesi kabul edilmek zorunda değildir.

Paketi Açılan Ürünün Cayma Hakkı Hükümlerine Dayanmadan İadesi

Yukarıda açıkladığımız üzere cayma hakkının kullanılması bazı durumlarda mümkün değildir. Bu istisnai durumlar söz konusu olsa bile ayıplı mal hükümlerine dayanarak sözleşmeden dönmek mümkündür. Örneğin son kullanma tarihi geçmiş ya da geçmek üzere olan gıda ürününün iadesi cayma hakkının kullanımıyla mümkün olmasa bile ayıplı mal hükümlerine dayanarak ücret iadesinin alınması mümkündür. Aynı şekilde alınan DVD filminin yanlış bir filme ait olması ya da filmin bozuk olması durumunda da ambalaj açılmış olsa bile ayıplı mal hükümlerince ürün değişimi ya da ücret iadesinin yapılması mümkündür.

error: Content is protected !!