Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır?

Anlaşmalı boşanma için öncelikle tarafların en az bir yıldır evli olmaları ve boşanmanın sonuçları konusunda önceden bir anlaşmaya varmış olmaları gerekmektedir. Örneğin müşterek çocuk varsa velayetinin kimde olacağı, velayete sahip olmayan tarafla görüşme günlerinin nasıl olacağı, nafaka verilip verilmeyeceği, mal rejiminin tasfiyesiyle ilgili taleplerin bulunup bulunmadığı, maddi ve manevi tazminat isteyip istemedikleri hususunda ihtilaf olmamalıdır.

Anlaşmaya varılan hususların TMK m. 184/5 uyarınca onaylanması için bunun bir protokole dökülüp imza altına alınması faydalı olacaktır. Örnek metin için Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Davayı açacak olan davacı eş veya avukatı tarafından dava dilekçesi de hazırlandıktan sonra protokolle birlikte aile mahkemesinde dava açılır. Yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yerdeki aile mahkemesidir. Aile mahkemesi bulunmayan yerlerde -aile mahkemesi sıfatıyla- asliye hukuk mahkemeleri görevli olacaktır.

Taraflara tebliğ olunan tensip tutanağında tayin olunan duruşma günü yazacaktır. Eğer çok geç bir güne verilmişse veya duruşma günü yazmamışsa taraflar protokole göre boşanmayı kabul ettiklerini ve duruşma günlerini öne aldırmak istediklerini belirtebilirler.

Duruşma gününde verilen boşanma kararından sonra bir ay içinde gerekçeli karar yazılacaktır. Bu kararın tebliği ve kesinleşmesinden sonra dosya nüfus müdürlüğüne gönderilir. Tarafların boşanmalarına ilişkin karar bununla birlikte yerine getirilmiş olacaktır. Anlaşmalı boşanmanın ne kadar sürebileceği ve buna etki eden hususlarla ilgili Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer? başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Anlaşmalı boşanma davasıyla ilgili profesyonel yardım hakkında bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul