Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

İşbu anlaşmalı boşanma protokolünün bir tarafında …. TC kimlik numaralı Ali …, diğer tarafında …. TC kimlik numaralı Ayşe … bulunmaktadır. Taraflar aşağıdaki koşullarda boşanma ve ferileri konusunda anlaşmışlardır:

  1. Taraflar işbu anlaşmalı boşanma protokolündeki şartlarla boşanmayı kabul ederler.
  2. Tarafların birbirlerinden maddi ve manevi tazminat, tedbir ve yoksulluk nafakası, ziynet eşyası ve buna ilişkin bir talebi yoktur.
  3. Tarafların birbirinden tedbir ve yoksulluk nafakası talebi yoktur.
  4. Taraflar, evlilik birliği içerisinde edinilen mallardan Ali … üzerinde kayıtlı görünen tüm malvarlığı değerlerinin Ali …’ye; Ayşe … üzerinde kayıtlı görünen tüm malvarlığı değerlerinin Ayşe …’ye ait olduğunu kabul ederler. Ev eşyaları taraflar arasında paylaşılmıştır. Son yerleşim yerinde kalan ve ortak kullanılan eşyalar Ayşe …’ye bırakılmıştır. Tarafların mal rejiminin tasfiyesine ilişkin birbirlerine karşı bir talebi yoktur, katkı ve katılma payı alacağı talepleri bulunmamaktadır. Mal rejimiyle ilgili taşınır, taşınmaz, hak veya alacak talebinde bulunmayacaklardır.
  5. Her iki müşterek çocuğun velayeti de ortak velayet olarak düzenlenecek; çocuklar fiilen anneleri Ayşe … ile birlikte yaşayacaklardır.
  6. Taraflar müşterek çocuklar ile babaları Ali … arasındaki kişisel ilişkinin düzenlenmesini mahkemenin takdirine bırakmışlardır.
  7. Baba, müşterek çocukların herbiri için her ay 1.500,00’er TL iştirak nafakası ödemeyi kabul eder. Bu iştirak nafakası her yıl bir önceki yılın TEFE TÜFE ortalaması oranında artırılacaktır
  8. Tarafların birbirinden yargılama giderleri ve vekalet ücreti talebi bulunmamaktadır.
  9. Taraflar, işbu anlaşmalı boşanma protokolünün açılacak olan boşanma davasına sunulmasını, TMK m. 184/5 uyarınca onaylanmasını ve hükümlerinin boşanma ilamına yazılmasını kabul ederler.

İmzalar

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul