Anlaşmalı Boşanma Davası ve Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Bu yazımızda şu başlıklar incelenmiştir:

1. Anlaşmalı Boşanma Davası

2. Anlaşmalı Boşanma Protokolü

3. Örnek Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Boşanmaya ilişkin diğer yazılarımız:

1. Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davası, boşanmayı diğer seçeneklerden daha hızlı çözüme ulaştıran bir davadır. Esas olarak evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına dayanır. Bu davanın özellik arz eden hususlarını şöyle sıralayabiliriz:

  • Uzlaşma yoluyla boşanmak isteyen eşlerin anlaşmalı boşanma protokolü imzalamaları gerekmektedir. Ancak tarafların isteklerini duruşma sırasında sözle ifade etmeleri durumunda da anlaşmalı boşanmanın yapılabileceği kabul edilmektedir.
  • Tarafların imzaladığı bu sözleşme kabul edilmek zorunda değildir. Kanuna aykırı görülen ya da uygun bulunmayan hususlarda boşanma protokolünde değişiklik yapılabilecektir. Eşler bu değişiklikleri kabul etmedikçe boşanamazlar.
  • Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekmektedir. Yasa koyucu bu sınırı koyarak eşlerin birbirlerini tanımasına fırsat vermeyi amaçlamıştır.
  • Boşanma sebepleri arasından sadece evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle açılan boşanma davasının kabulü anlaşmalı boşanma kapsamındadır.
  • Anlaşmalı boşanma protokolünde tarafların kabul ettiği hususlar bağlayıcıdır.
  • Eşler her ne kadar boşanma protokolü imzalamış olsalar da mahkemede bizzat dinlenmelidirler. Vekil dahi müvekkilini temsilen beyanda bulunamayacaktır.

2. Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanmak için öncelikle bir boşanma protokolü imzalanması gerektiğinden bahsetmiştik. Bu sözleşme, boşanmanın fer’i sonuçlarını düzenlemek amacıyla hazırlanmaktadır. Taraflar boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu ile ilgili anlaşmaya varmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davası
Protokolde tüm hususlar üzerinde anlaşılması zorunlu değildir. Fakat kimi temel konular üzerinde anlaşamama durumunda sözleşme onaylanmayacaktır.

2.1. Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Düzenlenebilen Hususlar

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken en azından çocukların durumu, nafaka ile maddi ve manevi tazminat istemleri hususunda anlaşılmış olması faydalı olacaktır. Diğer konular üzerinde anlaşılmış olması zorunlu değildir. Örneğin malların paylaşılması hususuna değinilmemiş bir boşanma protokolü de hakimce onanabilecektir.

Boşanan kadın kocasının soyadını taşımak isteyebilir. Eğer bu yönde bir menfaati varsa ve soyadını kullanmasının koca açısından bir zararı yoksa bu mümkündür. Dolayısıyla bu husus da boşanma protokolü içinde yer alabilir. Ancak boşanma protokolünün onaylanması, soyadı ile ilgili kararın geçerli olması yeterli olmayacak, ayrıca hükümde de belirtilmiş olması gerekecektir.

Boşanmanın ekonomik sonuçları açısından da aynısı geçerlidir. Hukuk Genel Kurulu, verdiği bir kararda boşanmanın mali sonuçlarının ayrıca hükümde yer alması gerektiğini belirtmiştir.

Edimler arasındaki oransızlık aşırı yararlanma -gabin- oluşturuyorsa bu durumu düzeltmek için gerekli değişiklikler yapılabilir.

Boşanmanın sonuçları daha sistemli bir biçimde düzenlenmek isteniyorsa yazılı yapılması daha uygun olacaktır. Tarafların protokolü düzenlerken avukat yardımı almaları, anlaşmaya varmadan önce hakları konusunda aydınlatılmış olmaları açısından önemlidir.

3. Örnek Anlaşmalı Boşanma Protokolü

…… ile …… arasında Medeni Kanunun anlaşmalı boşanma hükümleri gereği açılacak boşanma davasına esas olmak üzere aşağıdaki şekilde protokol yapılmıştır.

1- Eşler boşanma kararı vermişlerdir. Bu itibarla açılan boşanma davası kabul edilecektir.

2- Yoksulluk nafakası talep edilmeyecektir.

3- ……’nin velayeti ……’ya verilmiştir.

4- Ortak konut ……’ye bırakılmıştır.

5- Tazminat talebi yoktur.


You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!