Arsa Payının Düzeltilmesi Davası

Genel Olarak

Arsa payının düzeltilmesi davası dayanağını KMK m. 3/2 hükmünden almaktadır. Özellikle kentsel dönüşüm uygulamalarının yaygınlaşması ile birlikte bu hükmün uygulaması sıklaşmıştır. Zira çok uzun olmayan bir zaman öncesine kadar arsa payları malikler tarafından belirlenmekteydi. Arsa payının hukuki ve teknik önemini bilmeyen maliklerinse hatalı belirleme yapması olağandır. Bina eskiyip de kentsel dönüşüm sürecine girildiğindeyse, evi komşusuyla aynı değerde ya da daha değerli olan malikin hazırlanan planda daha düşük değerde bir bağımsız bölüme sahip olacağı öngörüldüğü vakit hakkını korumak isteyen malik arsa payının düzeltilmesi davası açmak zorunda kalacaktır. Düzeltme aslında dava açmaya gerek kalmadan, iradi yolla da sağlanabilir. Fakat kişinin kendi isteğiyle arsa payının azaltılmasına rıza göstermesine uygulamada pek rastlanılmamaktadır. Dolayısıyla arsa payının düzeltilmesi için dava açmak gerekecektir. Yargılama yapılırken uzmanlardan yardım alınır.

Arsa payı, kat irtifakı ve kat mülkiyetine tabi yapılarda ortak yerleri kullanma, masraflara katılma ve 6306 Sayılı Kanunun m. 6 hükmü çerçevesinde alınacak kararlara katılma gücü gibi bazı hususlarda önem taşımaktadır. Fakat en önemli özelliği bina yıkımının ardından geriye kalan arsa üzerinde tescil edilecek pay oranının belirlenmesindeki etkisidir. 2007 değişikliğinden sonra arsa payı belirlemesini proje müellifi yapmaya başlamıştır. Bu, olumlu bir değişiklik olmakla birlikte açılan davaların bu düzenlemeyle azalıp azalmayacağını görmek için uzun bir süre beklemek gerekecektir.

Arsa Payı Oransızlıklarına Örnekler

  • Boşta arsa payı bırakılması. Örneğin tüm maliklerin arsa payları toplamı payda kısmını tamamlamıyor olabilir. 990/1000 gibi.
  • Varolandan fazla arsa payı verilmiş olabilir. Arsa payı toplamlarının 1010/1000 olması gibi.
  • Bağımsız bölümlerden birine arsa payı tahsis edilmemiş olabilir. Taşınmaz kat irtifakı veya kat mülkiyetine tabiyse bunlara arsa payı tahsisi zorunludur.
  • Ortak alan veya eklentilere arsa payı tahsis edilmiş olabilir. Bu durum hukuka aykırıdır.
  • Daha düşük değere sahip bir bağımsız bölümün daha değerli bir bağımsız bölümle eşit veya ondan daha fazla arsa payına sahip olması.

Diğer Hususlar

  • Davanın tarafları kat irtifakı veya kat mülkiyeti sahipleri olacaktır.
  • AYM bu davanın kamu düzenine ilişkin olması sebebiyle zamanaşımına tabi olmadığı görüşündedir. Fakat kat mülkiyeti sona erdiğinde KMK uygulamasının da yeri kalmadığından, artık arsa payının düzeltilmesi davasının açılamayacağı savunulmaktadır.
  • Dava dürüstlük kuralına aykırı açılmamalıdır. Örneğin arsa payının orantısız tespitine katılmış olan malik bu davayı açamamalıdır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!