Author: Av. Oğuzhan Yazıcı

İşçinin Geçerli Fesihle İşten Çıkarılması

1. İş Güvencesi İş güvencesi, çalışanların bir sebep bulunmadan işten çıkarılmasına karşı teminat görevi gören bir iş hukuku kurumudur. Bu hükümlere göre, geçerli bir neden olmaksızın işveren tarafından iş sözleşmesinin feshi durumunda işçi, işe...

İşyerinde İşçilerin Gözetlenmesi

Bu yazıda esas olarak iş hukukunda elektronik gözetleme üzerinde durulmuştur. Bu doğrultuda hukuka uygunluk ölçütleri, yöntemler ve hukuka aykırılığın sonuçları incelenmiştir. 1. İşyeri Gözetlemesinde Göz Önüne Alınacak Ölçütler KVKK haricinde mevzuatımızda işçilerin kişisel verileriyle...

İşten Çıkarılma Durumunda Arabulucuya Başvuru

İş Hukukunda Arabuluculuk 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun kabulüyle birlikte, 2018 yılından itibaren iş hukukuna ilişkin uyuşmazlıklara dava yolundan önce arabulucuya başvurma şartı getirilmiştir. Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk aslında 7036 Sayılı Kanundan evvel de mümkündü....

Köpek Saldırısı Durumunda Mağdurun Hakları

Köpek saldırısına maruz kalma durumunda mağdur kişinin yaşadığı talihsiz olaydan ötürü maddi ve manevi tazminat davası gibi bir takım hukuki taleplerde bulunma hakkı doğacaktır. Bu talepler köpeğin sahipli olup olmasına göre farklılık gösterebilir. Yazımızda...

Haksız Haciz Nedeniyle Tazminat Davası

Hukukumuzda mahkeme kararı alınmadan dahi icra takibi yoluna başvurmak mümkündür. Yöntemin kolaylığından ötürü bunu kötüye kullananlar olacaktır. Dolayısıyla hem bu hakkı kötüye kullananları caydırmak hem de haksız yere zarara uğayan tarafın zararını gidermek için...

error: Content is protected !!