Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi – 2021

Bu tarifede yer alan ücretler bir avukatın disiplin sorumluluğuna gidilmemesi için alması gereken minimum değerleri düzenlemektedir. Dolayısıyla burada yer alan miktarlardan daha azını kabul etmek mümkün olmasa da somut olaya göre kararlaştırılacak ücretin daha yüksek olması pek muhtemeldir. Ayrıca yargılamanın veya takibin yürütülmesi için de masraf çıkacağı hususu unutulmamalıdır. Ücret ve masrafların tahminen ne kadar tutacağının değerlendirilmesi için avukatla görüşülmesi gerekecektir.

error: Content is protected !!