Banka Haczinin Fekki (Banka Hesaplarına Konan Hacizlerin Kaldırılması)

Alacaklı, borçluya karşı başlattığı icra takibini kesinleştirdikten sonra borçlunun malvarlığı değerleri üzerine haciz koyabilir. Haczedilebilen malvarlığı değerlerinden birisi de borçlunun banka hesaplarıdır. İİK m. 89/1 hükmü uyarınca gönderilen haciz müzekkeresini alan banka görevlileri borçlunun hesabına bloke koyar.

Banka hacizlerinin kaldırılması ise icra takip dosyasına ilişkin kapak hesabı ödendiğinde, tehiri icra kararı alındığında, haciz düştüğünde veya konulan haczin hukuka aykırı olması sebebiyle gerçekleşebilir. Fakat icra daireleri, dosyanın infazen kapanmış olmasına ve hatta banka hacizlerinin fekki için de talepte bulunulmuş olmasına rağmen bu işlemi gerçekleştirmeyebilmektedir. Bunun sebebi ise oldukça yoğun çalışan icra dairelerinin bankaya yazmak için çoğu zaman talebin yüz yüze yapılmasını beklemesidir. Dolayısıyla banka hesabındaki haczin kaldırılması için doğrudan ilgili icra dairesine gidilmesi veya yakınlarındaki bir avukattan yardım alınması gerekebilmektedir. Son olarak belirtelim ki, haciz fekki için bankalara müzekkere yazılması gerekeceğinden, her bir banka için ayrı ayrı tebliğ masrafı yapılacağı unutulmamalıdır.

Haczin kaldırılması için kural olarak tahsil harcının da yatırılmış olması gerekmektedir. Zira banka haczinin fekki için yöneltilen talep, borcun ödendiğine dair bir karine teşkil etmektedir. Ayrıntılı bilgi için: İcra Dosyasını Kapamadan (Tahsil Harcı Ödemeden) Haciz Fekki – İçtihat

İSTANBUL ANADOLU () İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No: 2023/…. Esas

Talepte Bulunan Borçlu:

Konu: Dosyadaki hacizlerin kaldırılması istemi.

Yukarıda esas numarası belirtilen icra dosyanızdan çıkartılan kapak hesabı tarafımızca ödenmiştir. Dolayısıyla borçlu müvekkilin taşınmazlarına, banka hesaplarına, araçlarına ve diğer tüm malvarlığı değerlerine konan hacizlerin kaldırılmasını saygılarımızla talep etmekteyiz.

Borçlu Vekili

Av. Oğuzhan Yazıcı

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul