Basit Yaralama Suçu Savunma Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki savunma dilekçesi, basit tıbbi müdahale ile getirilebilir bir kasten yaralama olayına ilişkin örnek savunma dilekçesidir. Vurgulamamız gerekir ki, kasten yaralama suçundan yargılanan her kişinin olayı kendi içinde farklı durumlar barındırır. Dolayısıyla uygulanacak hükümler, lehe olarak değerlendirilmesi için sunulacak içtihatlar vb. farklılık gösterebilir. Bu nedenle imkanı olanların avukat yardımı almaları daha iyi olacaktır. Ancak profesyonel yardımın dahi beraat garantisi vermeyeceğinin de bilincinde olmak gerekir.

İSTANBUL ANADOLU ….. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO                : 2023/…. E.

SAVUNMA VEREN SANIK: …………………..

MÜŞTEKİ: …………………….

KONU                         : Savunma dilekçemin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Öncelikle karakolda alınan ifademi tekrar ettiğimi belirtmek isterim. Müşteki ………. YILMAZ, cinsel tacize varacak kadar uzun uzun arkadaşıma bakarak sadece bizi değil, kafedeki diğer insanları da rahatsız etmiştir. Kendisinin bu davranışından rahatsız olduğumuzu garsona dahi iletmiştik ve hatta garson da müştekiyi uyarmıştı. Hesabı ödedikten sonra dışarıda arkadaşımı beklerken müştekiyi görünce yaptığının ayıp olduğunu yüzüne karşı da söylemek istedim. Fakat bir şey konuşmak istediğimi söyler söylemez “kimi kime şikayet ediyorsun lan sen?” tarzında bir şey söyleyerek elini boğazıma götürdü. Ben de yalnızca buna karşılık verdim.

Soruşturma aşamasında kamera kaydının incelenmesi için alınan bilirkişi raporu eksik ve hatalı incelemeyle düzenlenmiştir. Şöyle ki raporun 5. sayfasının altında yer alan görüntüde, kamera açısından ötürü müşteki …… YILMAZ’ın sağ kolu görünmemektedir. Ancak beni kendimi savunmaya zorlayan asıl olay öncelikle ………. YILMAZ’ın benim boğazıma sarılmasıdır ki, bilirkişi bu hususa dikkat etmemiştir. Rapordaki resimde müştekinin sağ kolu görünmese de video kaydında görünebilir. Bu konuda detaylı bir inceleme yapılması için yeniden bir rapor alınması adil yargılanmam açısından elzemdir. Öyle ki, mevcut durumda bilirkişi raporundaki görüntülerin aslında benim ifademle çelişmediği, sadece bazı hususların kamera açısından ötürü görünmediği için belirsiz olduğu anlaşılmaktadır. BİLİRKİŞİ, MÜŞTEKİNİN SAĞ KOLUYLA O SIRADA NE YAPTIĞINI ve ELİNİ BOĞAZIMA GÖTÜRME İHTİMALİ OLUP OLMADIĞINI MUTLAKA TESPİT ETMELİDİR.

Çevredeki diğer vatandaşların müşteki …….. YILMAZ’a müdahale etme sebebi, ilk saldırıyı yapan kişinin Cüneyt KAYKIÇ olmasından kaynaklanmaktadır. Kendilerini tanımıyor olsam da o kişiler de aynı cafede oturup müştekinin cinsel taciz boyutuna varan bakışlarına ve garsonun müştekiyi uyarmasına şahit olmuşlardı. Müşteki pişkin tavrını dışarıda da gösterip bir de bana saldırmaya yeltenince olayı izleyenlerin bile zoruna gitmiştir. Dolayısıyla kamera görüntüleri yetersiz kalsa bile, müştekinin diğer koluyla ne yaptığı tespit edilemediği müddetçe yalnızca savunma amacıyla hareket ettiğim kabul edilmelidir. Zira bu yöndeki bir kabul hem şüpheden sanığın yararlanacağı ilkesine hem de somut olay göz önüne alındığında hayatın olağan akışına da uygun olacaktır. Ayrıca belirtmek isterim ki, arbedenin yalnızca 10 saniye kadar sürdüğü bilirkişi raporundan da sabittir. Yani meşru müdafaa sınırının aşılması da söz konusu değildir.

Sayın mahkeme, meşru savunmayla hareket etmiş olmadığım görüşündeyse de lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep etmekteyim. Müşteki ……… YILMAZ’ın olay öncesinde yaptığı eylem ile benim eylemim karşılaştırıldığında haksız tahrik indiriminin azamiden uygulanmasının adil olacağı kanaatindeyim. Dolayısıyla sosyal ilişkilerim, geçmişim, böyle bir olaya karışmaktan duyduğum pişmanlığım ve olası bir cezanın geleceğime etkisi göz önüne alınarak takdiri indirim sebeplerinin de uygulanmasını, hapis cezası verilmesi durumunda adli para cezasına çevrilmesini talep etmekteyim.

Cinsel taciz vb. davranışlara yönelik gerçekleştirilen yaralama suçlarında haksız tahrik indiriminin azamiden yapılacağına ilişkin emsal Yargıtay kararı da aşağıda yer almaktadır.

“…Oluşa ve dosya kapsamına göre, sanık tarafından müştekiye karşı gerçekleştirilen kasten yaralama eyleminin tek sebebinin müştekinin sanığın nişanlısına karşı cinsel tacizde bulunmuş olması ve müşteki hakkında gerçekleştirdiği bu cinsel taciz eylemi nedeniyle mahkumiyet kararının da verilmiş olması karşısında; haksız tahrik oluşturan eyleme göre TCK’nin 3. maddesi uyarınca cezada orantılılık ilkesi gözetilerek sanığın cezasından TCK’nin 29. maddesi gereğince azami oranda indirime gidilmesi gerekirken (1/2) oranında indirim yapılarak fazla ceza tayin edilmesi, Bozmayı gerektirmiş…” Y. 3. Ceza Dairesi 2020/3867 E., 2020/10040 K.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin tarafıma uygulanmasını kabul etmekteyim. Müştekinin bir zararı olmadığından ve bu şekilde bir iddia da bulunmadığından tazmin etme yoluna gidilmemiştir.

SONUÇ ve TALEP: Yukarıda açıkladığım ve re’sen göz önüne alınacak sebeplerle, beraatime karar verilmesini, sayın mahkeme aksi kanaatte ise lehime olan tüm hükümlerin uygulanmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

Savunma Veren Sanık

……………………………….

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul