Bebeğin/Çocuğun İsminin Değiştirilmesi ve İsim Eklenmesi/Çıkartılması

Eşler arasındaki iletişim problemi veya anlaşmazlık sebebiyle ya da sonradan değişen fikirler nedeniyle bebeğin ismi sonradan değiştirilmek istenebilir. Bu durumda çocuğun ismini değiştirmek, isim ekletmek veya çıkarmak için bir dava açılması gerekecektir. Bu durumda velayeten hareket etmek gerektiğinden, dikkat edilmesi gereken birkaç husus vardır.

Avukat tutmadan dava açılacaksa: Anne-baba evliyse ya da ortak velayete sahiplerse eşlerin birlikte hareket etmeleri gerekir. Dolayısıyla dilekçede her ikisinin de imzası bulunmalı, duruşmaya her ikisi de gitmelidir. Anne ve baba evli değilse ve aynı zamanda ortak velayet de bulunmuyorsa, isim değiştirme davasını bebeğin velisi açacaktır. Fakat velayet hakkı olmayanın da davaya dahil edilmesi zorunludur.

Avukat tutarak dava açılıp yürütülecekse velilerin mahkemeye gelmeleri zorunlu değildir. Verilecek vekaletnamenin velayeten isim değiştirme davası açılması yetkisini de ihtiva etmesi yeterli olacaktır. Yurtiçinde yaşayanlar noterden, yurtdışında yaşayanlar ise konsolosluktan vekaletname çıkartabilirler.

Evli eşlerin isim konusunda ayrı düşmeleri durumunda eşlerden birisinin de dava açması hukuken mümkün olsa da, bu dava aile mahkemelerinde görülen farklı usuli hükümlere tabidir. Ve bu davada istenen sonuca ulaşılması çok daha zor olacaktır.

Tanık hiçbir davada zorunlu değildir, ama olması her zaman davanın kabul edilme ihtimalini büyük oranda artıracaktır.

Duruşmada dava kabul edilse bile hemen isim değişmez. Kesinleştirme, ilan, nüfus müdürlüğüne gönderme işlemleri de yapıldıktan sonra isim resmen değişir.

Mevzuatımız gereği en fazla üç tane isim alabilmek mümkündür.

Çocuk yeni doğmuş olsa bile ismiyle birlikte TC kimlik numarası değişmez.

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul