İstanbul Boşanma Avukatı

Boşanma davası açarken avukat yardımı almak hiçbir zaman zorunlu değildir. Bu davayı herkes bir şekilde sonlandırır. Fakat dava sırasında yapılmayanların ve yanlış yapılanların mali sonuçları o kadar ağır olur ki, hayatın geri kalanı boyunca etkisini gösterir. Ömür boyu nafaka alma hakkından mahrum da kalınabilir, ömür boyu nafaka ödemek zorunda da kalınabilir. Ki boşanmanın sonuçları nafakadan ibaret de değildir. Bu yüzden yıllar süren bu sürecin en başından itibaren boşanma avukatıyla ilerlemek önemlidir. Zira boşanma avukatı yalnızca boşanma değil, nafaka, tazminat, velayet ve mal paylaşımı gibi fer’i uyuşmazlıklar üzerinde de uzmanlaşmış avukattır. Boşanmayı düşünen herkesin öncelikle aşağıda hazırladığımız sıkça sorulan soruları ve cevaplarını okumalarını öneririz.

Boşanmada Sıkça Sorulanlar

Diğer hukuk davalarının aksine, boşanma davasında kazanmanın ölçütü çoğu zaman davanın kabulü veya reddiyle alakalı değildir. Öyle ki davalının hafif bir kusurunun ispatı bile zaten davanın kabulü için yeterli olur. Diğer yandan nafaka, tazminat ve velayet gibi fer’i sonuçlara hükmedilirken kusur belirlemesinin önemi oldukça büyüktür. Dolayısıyla bu soruya yanıt ararken eşlerin öncelikle nasıl bir evlilik yaşadıklarını göz önüne alması gerekir. Diğer husus ise bu kusurların mahkemede ispatıdır ki boşanma avukatı da burada devreye girer. Maalesef boşanma sistemimiz büyük oranda kusur ilkesine dayandığından eşler doğrudan veya avukatları aracılığıyla birbirlerini lekelemek zorunda kalmakta, bu da ayrılıkların düşmanca olmasına sebebiyet vermektedir.

Eşimin açtığı davaya karşı ben de boşanma davası açmalı mıyım?

Eğer evlilik birliğinizin sarsılmasına sebep olan olaylarda şahsen bir kusurunuzun olmadığını veya olsa bile eşinizin kanıtlamakta güçlük çekeceğini düşünüyorsanız karşı boşanma davasını öneriyoruz. Zira davalının hiç kusuru yoksa boşanma kararı verilmez. Ve neredeyse hiçbir boşanma avukatı dava dilekçesinde müvekkili aleyhine ileri sürülen vakıaları öylece kabul etmez. Avukat olabildiğince kusursuzluğu ispat için işlem yapar. Dolayısıyla hedef kusursuzluk olunca boşanmak için karşı dava açmaktan başka çare de kalmaz. Sadece, eşi boşanma davası açmasına rağmen boşanmak istemeyen kişiler karşı boşanma davası açmamalıdır.

Boşanma davası açmadan da nafaka alınabilir mi?

Medeni Kanunumuz, eşlerin boşanmaksızın fiilen ayrı yaşamaları durumunda da birlik görevlerini yerine getirmekle sorumlu olduğu düşüncesiyle hazırlanmıştır. Örneğin bazen kocasının aile evinde daha fazla yaşamak istemeyen kadın evi terk edip bağımsız konut temin edilinceye kadar fiilen ayrı yaşamayı sürdürebilir. Pekala fiziksel veya duygusal şiddet gibi durumlarda da ayrı yaşama ihtiyacı doğabilir. Eğer bu ayrılık meşru bir nedenden kaynaklanıyorsa ve boşanmak da istenmiyorsa, eşten yine de nafaka talep edebiliyoruz.

Mahkemeye gitmek zorunda mıyım?

Çekişmeli boşanma davalarında ve buna bağlı gelişen diğer davalarda kendilerini vekille temsil eden eşlerin mahkemeye gelmeleri zorunlu değildir. Onlar adına boşanma avukatlarının davayı yürütmesi yeterlidir. Fakat anlaşmalı boşanma davalarında eşlerin hakim tarafından dinlenmeleri gerekeceğinden onlar da mahkemede bulunacaktır. Duruşmadan sonraki kesinleştirme işlemlerini ise avukatın yapması yeterli olur. İstisnai olarak hukuk davalarında isticvap yoluyla taraflar bizzat hakim tarafından sorgulanabilse de, boşanma davalarında ikrar kabul edilmediğinden isticvaba da çok nadir rastlanır.

Yurtdışındayken de boşanma davası açabilir miyim?

Yurtdışındaki müvekkillerimizin boşanma davası açmamıza yetki verebilmesi için kendilerine en yakın konsolosluktan randevu alıp bir vekaletname çıkartması gerekir. Boşanma vekaletlerinde resim bulunması zorunlu olduğundan konsolosluğa giderken vesikalık fotoğraf bulundurmak iyi olacaktır. İşlem tamamlandıktan sonra bu vekaletnamenin fotoğrafının bize gönderilmesi davayı açmamız için yetkilendirilmemize yeterli olacaktır.

Kesin nafaka alır mıyım?

Boşanma sonrasında yoksulluğa düşecek tarafın nafaka almaya hak kazanabilmesi için kusur belirlemesi sonucunda karşı taraftan daha ağır kusurlu çıkmaması şarttır. Yani bir kadın uzun yıllar boyunca kocası için ev işi yapıp iş tecrübesi edinememiş olsa bile, evlilik birliğinin sarsılmasına çoğunlukla kendi kusurlu hareketleriyle sebep olmuşsa nafaka alamaz. Örneğin koca ilgisizdir ama kadın da ona tokat atmıştır. Bu fiziksel şiddet kusur terazisinde daha ağır görüldüğünde hiçbir geliri olmayan ve hayatını evine adamış kadın nafaka hakkından mahrum kalacaktır. Görüldüğü üzere kusur belirlemesi oldukça önemli olup, boşanma davasında bu konuda hataya tahammül yoktur.

Kendi adına kayıtlı taşınmazı veya aracı olmayan, banka hesaplarındaki parası oldukça az olan, birlikte yaşadığı kişilerin de kendisine yetecek kadar geliri olmayan kişiler için yardım talebiyle mahkemeye başvurabiliyoruz. Mahkemenin kabul etmesi durumunda bu kişiler adli yardımdan faydalanabilirler ve adli yardım hakkında karar verilene kadar harçlardan da sorumlu olunmaz. Bu gibi durumlarda avukatlık ücretini de dava sonunda ödenecek şekilde kararlaştırılabiliyoruz.

İlk boşanma davasını eşimin açmasını beklemeli miyim?

İlk boşanma davasını kimin açtığı neredeyse hiçbir zaman önemli değildir. Önemli olduğu durumsa fiili ayrılık sebebine dayanan ve yıllardır ayrı yaşayan eşlerin açtığı boşanma davalarında karşımıza çıkar. Zira ilk davayı açanın ayrılığa sebep olduğu yönünde geliştirilen bir kusur karinesi mevcuttur. Fakat hem bu karinenin aksi ispatlanabilir olduğundan, hem tarafların hiçbir kusurunu ispatlamamak küçük bir ihtimal olduğundan, hem de karşı dava açınca ilk davayı kimin açtığının hiçbir şekilde önemi kalmadığından bu endişe yersizdir. Hatta beklemek, çoğu zaman tedbir nafakasından faydalanmayı geciktirdiğinden ve mal kaçırma riskini artırdığından mali olarak güçsüz tarafın aleyhinedir.

Boşanmak ne kadar sürmektedir?

Boşanma davaları sonunda verilen kararlar sıklıkla üst mahkemeye de taşınmaktadır. Eğer kanun yolu başvurusuna sadece mali hususlar değil boşanma hükmünün kendisi de dahil edilmişse istinaf ve temyiz aşamalarının beklenmesi gerekir. Hele ki Yargıtay’a kadar gelen dosya onanmayıp da bozularak iade edilmişse ve sonrasında verilen karar için de temyize başvurulmuşsa boşanmanın seneler süreceğini tahmin etmek güç değildir. Sürecin kanun yollarında uzaması için taraflarda birisinin başvurusu dahi yeter. Dolayısıyla bu konuda sadece boşanma avukatlarına değil, aynı zamanda taraflara, mahkemeye ve hatta tanıklara bile büyük sorumluluk düşer. Anlaşmalı boşanmalarda ise süreç çoğu zaman oldukça hızlı işleyecektir.

Çocuğun velayeti kime verilir?

Küçük çocukların anne sevgisine muhtaç olduğu kabulüyle velayetleri çoğu zaman anneye verilir. Ergenlik çağındaki çocuklar için ise duruma göre değerlendirme yapılır. Fakat küçük kardeş varsa, kardeşlerin velayet düzenlemesinde ayrılmamasının önemli bir ölçüt olduğunu belirtmemiz gerekir. Ayrıca artık hukukumuzda ortak velayet seçeneği de vardır.

Boşanma avukatlığı yaptığımız ofisimiz İstanbul’dadır. Ve sadece randevuyla görüşme yapmaktayız. Randevu vermek içinse öncelikle telefon üzerinde ön görüşme yapıp hangi konuda yardıma ihtiyacınız olduğunu ve taleplerinizi kısaca duymak istiyoruz. Aranmak için WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Kartal Boşanma Avukatı

Araştırmalarımızın ve çalışmalarımızın başına boşanma hukukunu koyduk. Müvekkillerimize hem anlaşmamız öncesi ve hem de sonrasında gerçekçi yaklaşarak yıllarca sürebilen boşanma sürecinde memnuniyeti hedefledik. Çünkü boşanma ve boşanmaya bağlı uyuşmazlıkların layıkıyla çözümü ayrı bir uzmanlık gerektirir. Öyle ki aile hukuku uyuşmazlıklarının en büyük parçası olan boşanma davalarının, gerek konuları gerekse de içtihatlarla gelişen kendine özgü usul kuralları sebebiyle hukukumuzdaki yeri özeldir. Kartal’da, Anadolu Adliyesi’nin arkasında yer alan ofisimizden İstanbul’un her yerindeki boşanma davalarına bakmaktayız.

Boşanmada Önemli Hususlar

Dava hangi adliyede açılmalıdır?

Boşanma davalarında yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Örneğin Kartal’da ikamet eden davacı, Anadolu adliyesinde boşanma davası açabilir. Bunun kesin bir yetki kuralı olmadığı kabul edilmektedir. Dolayısıyla karşı tarafın itirazı olmazsa Türkiye’nin herhangi bir yerinde boşanma davası görülebilir. Ancak itiraza uğrama ihtimali her zaman göz önüne alınmalıdır.

Nafaka almaya ne zaman başlanır?

Nafaka almaya başlamak için boşanma davasının kesinleşmesini beklemeye gerek yoktur. Hukukumuzda mali yönden güçsüz olan eşin dava süresi boyunca da bakımının sağlanması için tedbir nafakası kurumu düzenlenmiştir. Bazen mahkemeler hemen dava dilekçesini inceledikten sonra hazırladıkları tensip tutanağıyla tedbir nafakasına hükmederken, kimi zaman yargılamanın herhangi bir aşamasında tedbir nafakasına hükmedebilmektedir.

Eşin mal kaçırması nasıl önlenir ve kaçırmışsa geri alınabilir mi?

2002’de yürürlüğe giren yeni mal rejimi düzenlemesiyle birlikte eşler arasında kural olarak edinilmiş mallara katılma rejimi kabul edilmiştir. Yani eşlerin çalışmalarıyla kazandıklarının yarısı üzerinde diğer eşin alacak hakkı vardır. Bu nedenle boşandıktan sonra eşine hiçbir şey bırakmak istemeyen taraf bazen boşanma davası açılmadan önce bazen dava açıldıktan sonra mallarını kaçırmak isteyebilir. Bu durumun önüne geçmek için eşin ev ve arabaları üstündeki tasarruf yetkisi kısıtlanabilir. Hatta davadan önce taşınmazlarını başkasına devretmiş olsa bile bu taşınmazları geri alabilmekteyiz.

Yurtdışında alınan boşanma kararı Türkiye’deki nüfus siciline işlenebilir mi?

Önceleri yabancı boşanma kararlarının hüküm ifade etmesi için Türk mahkemelerinde tanınmaları zorunluydu. Artık tanıma davası açmadan da nüfus siciline tescil mümkündür. Fakat yabancı mahkeme kararında nafaka, tazminat, velayet gibi hususlarda bir hüküm verilmişse bunların icrası için tenfiz davası açılması yine de zorunludur.

Boşanma davası ne zamana kadar geri çekilebilir?

Boşanmadan vazgeçmek için son tarih hükmün verilme tarihi değildir. Hükmün ardından hazırlanan gerekçeli kararın tebliğini izleyen iki hafta içinde istinafa başvurulmazsa o zaman boşanma kesinleşmiş sayılır. İşte bu tarihten sonra geri dönmek imkansız olacaktır. Geri çekme ise davadan feragatle olabileceği gibi geri almayla da olabilir. Feragat yolunu seçen davacı, aynı vakıları bundan sonra yeni bir boşanma davasında ileri süremez.

Boşanma masrafları ne kadar tutar?

Boşanma masrafları esas olarak yargılama giderleri ve avukatlık ücretinden oluşur. Çekişmeli boşanma davaları yıllarca sürebildiğinden anlaşmalı boşanmalara kıyasen masraflar çok daha artmaktadır. Boşanma davasını sonuna kadar yürüten avukat için İstanbul Barosu’nun öngördüğü vekalet ücreti 2024 yılı için 78.000 TL olup, ayrıca lehe hükmedilen tazminatın %15’i vekile verilir. Bu miktarların aksi avukat ve müvekkili arasında kararlaştırılabilir. Ayrıca belirtelim ki boşanmada kim daha ağır kusurlu olursa olsun, boşanma kararı verilirse davalı taraf davacının avukatına da vekalet ücreti öder.

Şehir dışındaki tanıklar nerede dinlenir?

Boşanma davasındaki en önemli delil çoğu zaman tanıklardır. Tanıkların kural olarak davanın görüldüğü mahkemede dinlenmesi esastır. Fakat farklı şehirde yaşayan birinin uzun yoldan gelip mahkemede tanıklık yapmasını beklemek onun tanıklık yapma isteğini kaçıracaktır. Neyse ki bu gibi durumlarda tanık olacak kişinin yaşadığı yerde bulunan adliyede dinlenmesini sağlamak mümkündür.

Tazminata hangi durumlarda ve ne miktarda hükmedilir?

Gerek maddi gerekse de manevi tazminata hükmedilmesi için öncelikle karşı tarafın daha ağır kusurlu olduğunun kanıtlanması gerekir. Fakat tek koşul bu da değildir. Maddi tazminat talebinde bulunanın boşanma sonrasında mali olarak hayat standartında kötüleşme olması; manevi tazminat talebinde bulunanınsa kişilik haklarının zedelenmiş olması aranır. Ne kadar tazminata hükmedileceğiyse hiçbir zaman önceden bilinemez. Mahkemenin yapacağı kusur belirlemesi, eşlerin mali ve sosyal durumları gibi ölçütler göz önüne alınarak hakim tarafından takdir edilir.

Boşanma avukatı, davanın sonucu hakkında kesin bir sonucu garanti etmekten kaçınmalıdır. Aksi bir tutum müvekkiline saygısızlık olacağından böylesi bir davranış avukatlık meslek kurallarına aykırı kabul edilmiştir. Biz de davanın sonucu hakkında garanti veremesek de, eldeki verilere göre gerçekçi tahminlerde bulunabiliriz. Ofisimiz Kartal/İSTANBUL’dadır. Randevu almak için WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul