Ceza Hukuku

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu – TCK m. 123

Bir başkasının huzurunu bozmak amacıyla ısrarla telefon etmek, gürültü yapmak veya yine bu amaçla farklı bir davranışta bulunmak, TCK m. 123 hükmünde düzenlenen “Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma” suçuna sebebiyet vermektedir. Cezası ise üç aydan bir yıla kadar hapistir. Fakat şartları mevcutsa hakim bu hapis cezasını adli para cezasına veya başka bir seçimlik yaptırıma da […]

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu – TCK m. 123 Read More »

Hakaret Davalarının Suistimal Edilmesi

Hakaret, pek çok ülkede suç teşkil etmemekle birlikte ülkemizde üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasını gerektiren bir suçtur. Buna ek olarak mağdur, ceza yargılamasının haricinde bir de manevi tazminat istemiyle hukuk davası da başlatabilir. Hakaret sebebiyle başlanan ceza yargılaması sonucunda sanık suçlu bulunursa, alacağı cezaya ek olarak bir de müşteki avukatına

Hakaret Davalarının Suistimal Edilmesi Read More »

Cinsel İstismar ve Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçlarının Ayırt Edilmesi

Cinsel istismar, temel hali 8-15 yıl arası hapis (vücuda organ sokulmuşsa en az 16 yıl) gerektiren bir suç iken, reşit olmayanla cinsel ilişkiye girilmesi ise temel hali 2-5 yıl arası hapis cezasını gerektiren ve şikayete tabi bir suçtur. Dolayısıyla kimi durumlarda birbirine karışan bu iki suçun ayırt edilmesi oldukça önemlidir. Mağdurun Yaşının Kimlikte Hatalı Olması

Cinsel İstismar ve Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçlarının Ayırt Edilmesi Read More »

Silahla Tehdit Suçu ve Cezası

Tehdit suçunun nitelikli hallerinden olan silahla tehdit, TCK m. 106/2-a hükmünde düzenlenmiştir. Hükme göre silahlı tehdidin cezası iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır. Silah deyiminden yalnızca ateşli silahlar değil, bıçak, sopa, taş vb. cisimler de anlaşılmaktadır. Öyle ki saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli şeyler kanun gereği

Silahla Tehdit Suçu ve Cezası Read More »

Sahte Borç Takibi Yapan Dolandırıcılara Karşı Yapılması Gerekenler

Çok popüler bir dolandırıcılık yöntemi olan “Borcunuz görünüyor. Şimdi öderseniz 500 TL, şimdi ödemezseniz daha sonra masraflarla beraber 10.000 TL ödersiniz.” vb. aramalara birçok vatandaşımız ya bizzat ya da bir yakını vasıtasıyla mutlaka tanık olmuştur. Failler çoğu zaman büfelerde satılan açık hatları ve ikinci el telefonları kullandığından siber suçlar da bunları tespit etmekte yetersiz kalmaktadır.

Sahte Borç Takibi Yapan Dolandırıcılara Karşı Yapılması Gerekenler Read More »

“Güzelsin” vb. Demek Cinsel Taciz Suçu Sayılır Mı?

Genellikle “sadece iltifat etmek” amacıyla söylendiği savunulsa da, Yargıtay “Güzelsin” ve/veya “Seni seviyorum” tarzındaki cümleleri cinsel taciz suçu olarak değerlendirebilmektedir. Fakat belirtmemiz gerekir ki ne söylendiği kadar somut olaydaki durum ve koşulların da değerlendirilmesi yapılmaktadır. Özellikle Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun daireler arasındaki işbölümü düzenlemesinden sonra bu tarz değerlendirmelere daha fazla önem verildiğini gözlemlemekteyiz. Öyle ki

“Güzelsin” vb. Demek Cinsel Taciz Suçu Sayılır Mı? Read More »

Emre İtaatsizlikte Israr Suçu ve Cezası (ASCK m. 87-88-89)

ASCK m. 87’de “İtaatsizlikte ısrar edenlerin cezaları” başlığı altında düzenlenen bu suç, kanunun “Askeri itaat ve inkıyadı bozan suçlar” kısmında yer almaktadır. Hükme göre: 1- Hizmete ilişkin emri hiç yapmayan asker kişiler bir aydan bir seneye kadar, emrin yerine getirilmesini söz veya fiili ile açıkça reddeden veya emir tekrar edildiği halde emri yerine getirmeyenler, üç

Emre İtaatsizlikte Israr Suçu ve Cezası (ASCK m. 87-88-89) Read More »

Cinsel Taciz Savunma Dilekçesi – TCK 105

Aşağıdaki savunma dilekçesi, uygulamada kullanılan gerçek bir dilekçenin kısaltılmış ve tarafların anlaşılmaması açısından düzeltilmiş halidir. Savunma hazırlanırken mutlaka her olay kendi içinde değerlendirilmeli, kullanılacak içtihatlar da olaya göre özel seçilmelidir. Elbette içtihat sunmakla da yetinilmemeli, maruz kalınan cinsel taciz suçlamasına karşı lehe olabilecek çarpıcı durumlar savunma dilekçesinde mutlaka açıklanmalıdır. İSTANBUL ( ) ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

Cinsel Taciz Savunma Dilekçesi – TCK 105 Read More »

Basit Yaralama Suçu Savunma Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki savunma dilekçesi, basit tıbbi müdahale ile getirilebilir bir kasten yaralama olayına ilişkin örnek savunma dilekçesidir. Vurgulamamız gerekir ki, kasten yaralama suçundan yargılanan her kişinin olayı kendi içinde farklı durumlar barındırır. Dolayısıyla uygulanacak hükümler, lehe olarak değerlendirilmesi için sunulacak içtihatlar vb. farklılık gösterebilir. Bu nedenle imkanı olanların avukat yardımı almaları daha iyi olacaktır. Ancak profesyonel

Basit Yaralama Suçu Savunma Dilekçesi Örneği Read More »

Ceza Davasında Savunma Dilekçesi Yazımı

7188 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden ceza mahkemelerine yazılan dilekçelerin önemi oldukça artmıştır. Öyle ki basit yargılama usulü sayesinde asliye ceza mahkemeleri artık duruşma dahi açmadan tarafların verdiği dilekçelerle ve soruşturma evrakıyla yetinerek hüküm verebilmektedir. Dilekçeyi yazarken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan birisi dosyadaki verilerin beraat için yeterli olup olmadığıdır. Kimi zaman sanığın beraati için

Ceza Davasında Savunma Dilekçesi Yazımı Read More »

Beraat Eden Sanık Lehine Hükmedilen Vekalet Ücreti

3 Eylül 2022 tarihli Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi m. 14/4 hükmü uyarınca, “Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir.” Bu yazımızda Yargıtay’ın beraat eden sanıklar lehine hükmedilen vekalet ücretiyle ilgili bazı kararlarına yer verdik. Beraat Eden Sanık Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmemesinin Bozmayı Gerektirmesi Vekalet Ücretine Hükmedilmemesi

Beraat Eden Sanık Lehine Hükmedilen Vekalet Ücreti Read More »

Askeri Disiplin Cezalarına Karşı İtiraz ve İptal Davası

Askeri disiplin cezaları, 6413 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu’nda sayılmıştır. Biz bu yazıda sadece önem arz eden bazı hükümlere ve kendi yorumlarımıza yer yerdik. Kanun metni için şu adrese gidebilirsiniz: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6413&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 Aynı Fiilden Dolayı Birden Fazla Disiplin Cezası Verilememesi TSKDK m. 4 hükmü uyarınca, aynı fiilden ötürü birden fazla disiplin cezası verilmesi mümkün değildir.

Askeri Disiplin Cezalarına Karşı İtiraz ve İptal Davası Read More »

Tasarlayarak Kasten Öldürme Suçu ve Cezası

Tasarlayarak kasten öldürmenin cezası ağırlaştırılmış müebbet hapistir. TCK 82/1-a hükmünde düzenlenen bu suç, eskiden “taammüden adam öldürme” olarak da bilinmekteydi. 765 sayılı eski TCK’nin 450. maddesinde de bu suç için ağırlaştırılmış müebbet hapis öngörüldüğünden, ceza miktarında değişikliğine gidilmediğini görmekteyiz. Kasten Öldürme Hangi Koşullarda Tasarlayarak İşlenmiş Sayılır? Tasarlayarak kasten öldürmenin koşullarıyla ilgili doktrinde temel olarak iki

Tasarlayarak Kasten Öldürme Suçu ve Cezası Read More »

Denetimli Serbestlik

Denetimli serbestlik, cezanın koşullu salıverilmeye kadar olan kısmının cezaevi dışında geçirilmesine olanak sağlayan bir infaz tedbiridir. Denetimli Serbestlik Şartları ve Süresi Denetimli serbestlikten faydalanma şartları şunlardır: Hükümlü açık cezaevinde bulunmalı ya da açık cezaevine ayrılma koşulları oluşmasına rağmen kendi iradesi dışında ayrılamamış olmalıdır. Koşullu salıverilmeye bir yıl veya daha az süre kalmış olmalıdır. Cezaevindeki süre

Denetimli Serbestlik Read More »

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası – TCK 132

Haberleşmenin gizliliğini ihlal, belirli kişiler arasındaki haberleşmenin içeriğinin hukuka aykırı olarak öğrenilmesiyle işlenen suçtur. Söz konusu haberleşmenin yazılı veya sesli olmasının ya da hangi yolla yapıldığının bir önemi yoktur. Dinleme ve Okuma Suretiyle Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar arasında düzenlenen bu suç, TCK m. 132’de düzenlenmiştir. Cezayı artıran

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası – TCK 132 Read More »

Asta Müessir Fiil Suçu ve Cezası – ASCK 117

Genel Olarak Asta Müessir Fiil Suçu ve Cezası ASCK m. 117’de tanımlanan bu suç kanunun “Maduna müessir fiiller yapanların cezası” başlığı altında düzenlenmiş ve “Makam ve memuriyet nüfuzunu suiistimal” kısmında yer almaktadır. TCK’deki kasten yaralamaya benzeyen asta müessir fiil suçunun üst ve amire karşı işlenen şekline dair bilgiye ulaşmak için Üste Fiilen Taarruz Suçu ve

Asta Müessir Fiil Suçu ve Cezası – ASCK 117 Read More »

Dernek Çalışanlarının Kamu Görevlisi Sıfatını Taşıyıp Taşımadıkları

Bilindiği üzere, görevi kötüye kullanma ve zimmet gibi bazı suçlar yalnızca kamu görevlileri tarafından işlenebilmektedir. Peki kimler kamu görevlisi sıfatına sahiptir? Kamuya yararlı dernek çalışanları da TCK uyarınca kamu görevlisi sayılırlar mı? Kamu Görevlisi Kavramı TCK 6/1-c: Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya

Dernek Çalışanlarının Kamu Görevlisi Sıfatını Taşıyıp Taşımadıkları Read More »

Üste Fiilen Taarruz Suçu ve Cezası – ASCK 91

Üste fiilen taarruz, askerlik yapan kişinin komutanına fiziken saldırması veya buna teşebbüs etmesi şeklinde işlenen suçtur. Genel Olarak Üste Fiilen Taarruz Suçu ve Cezası ASCK m. 91’de tanımlanan bu suç, “Amire ve mafevka fiilen taarruz edenlerin cezaları” başlığı altında düzenlenmiş ve “Askeri itaat ve inkıyadı bozan suçlar” kısmında yer almaktadır. Üste fiilen taarruz suçunun asta

Üste Fiilen Taarruz Suçu ve Cezası – ASCK 91 Read More »

Köpek Saldırısına Uğrayanın Tazminat ve Şikayet Hakkı

Köpek saldırısına maruz kalma durumunda mağdur kişinin yaşadığı talihsiz olaydan ötürü maddi ve manevi tazminat davası açma gibi bir takım hukuki hakları doğacaktır. Davada husumetin yöneleceği kişi köpeğin sahipli olup olmamasına göre farklılık gösterebilir. Somut duruma göre idare, hukuk ve/veya ceza mahkemelerinde dava görülecektir. Yazımızda köpek saldırısının borçlar, ceza ve idare hukukuna yansıyan sonuçları kısaca

Köpek Saldırısına Uğrayanın Tazminat ve Şikayet Hakkı Read More »

Malvarlığına Karşı Suçlarda Etkin Pişmanlık İndirimi – TCK 168

Bu yazıda anlatılanlar yalnızca hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, taksirli iflas, yağma ve karşılıksız yararlanma suçlarındaki etkin pişmanlık hükümleriyle ilgilidir. Malvarlığına Karşı Suçlarda Etkin Pişmanlık İndirimi Oranı Aşağıda sayılan suçlarda, kovuşturma başlamadan önce etkin pişmanlığın gösterilmesi halinde ceza üçte ikisine kadar indirilecektir. Mağdurun zararı kovuşturma ve hüküm arasındaki dönemde tazmin edilirse de

Malvarlığına Karşı Suçlarda Etkin Pişmanlık İndirimi – TCK 168 Read More »

Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu ve Cezası

Konut dokunulmazlığının ihlali suçu, birisinin konut ve eklentilerine rızasına aykırı olarak girmek veya rızayla girdikten sonra çıkmamak suretiyle işlenen suçtur. Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu ve Cezası – TCK 116-1 Hürriyete karşı işlenen suçlar arasında tanımlanan bu suç, TCK m. 116’da düzenleme bulmuştur. İlgili hükme göre konut dokununulmazlığını ihlalin cezası 6 aydan 2 yıla kadar kadar

Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu ve Cezası Read More »

İşyeri Dokunulmazlığının İhlali Suçu ve Cezası

İşyeri dokunulmazlığının ihlali suçu, açık rızaya ihtiyaç olmadan girilebilen yerler haricindeki işyeri ve eklentilerine rızaya aykırı olarak girmek veya rızayla girdikten sonra çıkmamak suretiyle işlenen suçtur. Genel Olarak İşyeri Dokunulmazlığının İhlali Suçu ve Cezası Hürriyete karşı işlenen suçlar arasında tanımlanan işyeri dokunulmazlığını ihlal suçu, TCK m. 116/2 hükümünde düzenleme bulmuştur. İlgili hükme göre, açık bir

İşyeri Dokunulmazlığının İhlali Suçu ve Cezası Read More »

Suç Uydurma Suçu ve Cezası – TCK 271

Suç uydurma, failin işlenmediğini bildiği bir suçu yetkili makamlara bildirmesi veya işlenmeyen bir suç için sahte delil veya emare uydurması şeklinde işlenen suçtur. Genel Olarak Suç Uydurma Suçu ve Cezası Suç uydurma suçunun cezası üç yıla kadar hapistir. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi olmadığı gibi, suç uydurmadan ötürü açılan kamu davası uzlaşma yoluyla da kapatılamaz.

Suç Uydurma Suçu ve Cezası – TCK 271 Read More »

Yalan Tanıklık Suçu ve Cezası

TCK m. 272’de düzenlenen yalan tanıklık suçu, failin yalan söyleyerek veya bildiği bir şeyi saklayarak yargıyı yanıltmasıyla işlenen suçtur. Suçun işlenme şekline ve sebep olduğu neticeye göre yalancı tanığa verilecek ceza artabilecek veya azalabilecektir. Soruşturma Aşamasında Yalan Tanıklık Suçu Soruşturma aşamasında işlenen yalan tanıklık suçunun cezası kural olarak 4 aydan 1 yıla kadar hapistir. TCK

Yalan Tanıklık Suçu ve Cezası Read More »

Mala Zarar Verme Suçu, Cezası & Mala Zarar Verene Tazminat Davası

Mala zarar verme suçu, başkasının eşyasına kasıtlı olarak zarar verme suretiyle işlenen suçtur. Bu suçun meydana gelmesi bakımından eşyanın taşınır veya taşınmaz mal olmasının bir önemi yoktur. Faile ayrıca hukuk davası açılarak tazminat talebinde de bulunulabilir. Tazminat davası hususuna yazımızın sonlarında değindik. TCK 151 – Mala Zarar Verme Suçu ve Cezası Malvarlığına karşı işlenen suçlar

Mala Zarar Verme Suçu, Cezası & Mala Zarar Verene Tazminat Davası Read More »

İzinsiz Haşhaş Ekimi Suçu ve Cezası (3298 Sayılı Kanuna Muhalefet)

İzinsiz veya izne aykırı haşhaş ekimi suçları, 3298 Sayılı Kanun‘un 4. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili kanunda düzenlenen tek suçlar bunlar olduğundan, bu suçlar 3298 Sayılı Kanun’a muhalefet olarak da adlandırılmaktadır. Fakat haşhaş ekiminden dolayı cezaya dayanak olabilecek tek kanun hükümleri bunlar değildir. TCK m. 188/1 de yer alan uyuşturucu madde imali suçu için çok daha ağır

İzinsiz Haşhaş Ekimi Suçu ve Cezası (3298 Sayılı Kanuna Muhalefet) Read More »

Kenevir Ekme & Esrar Bulundurma ve Ticareti Suçları

Kenevir Ekme Suçu ve Cezası Kenevir, esrar yetiştirme amacıyla ekilmişse, ekim yapılan yer izin verilen bölgelerden olsa dahi ülkemizde suç teşkil etmektedir. 2313 Sayılı Kanun’un 3. maddesi de münhasıran esrar yapmak için kenevir ekilmesinin yasak olduğunu vurgulamıştır. Belirtelim ki kenevir ekme suçlarından dolayı sadece ekim işlemini yapanlar cezalandırılmamaktadır. Ekime iştirak etmemiş olsa bile kenevir bitkisinin

Kenevir Ekme & Esrar Bulundurma ve Ticareti Suçları Read More »

Hırsızlık Suçu ve Cezası & Nitelikli Hırsızlık Suçu

Hırsızlık suçu, başkasının zilyetliğindeki taşınır malı, onun rızası olmadan yarar sağlamak amacıyla bulunduğu yerden alarak işlenen suçtur. Bu suçun gerçekleşmesi açısından önemli olan malın kime ait olduğu değil, kimin elinde bulunduğudur. Dolayısıyla örneğin, arkadaşının telefonu kendisinde olan kişi bu telefonu çaldırırsa, hırsızlık suçunun mağduru kendisi olur, telefonun sahibiyse suçtan zarar gören konumundadır. Genel Olarak Hırsızlık

Hırsızlık Suçu ve Cezası & Nitelikli Hırsızlık Suçu Read More »

Hakaret Suçu ve Hakaretin Cezası & Manevi Tazminat Davası

Hakaret suçu, bir kişiye sövmek veya onur, şeref ve saygınlığı rencide edecek nitelikte bir fiili ya da olguyu isnat etmek suretiyle işlenen suçtur. Eylem doğrudan mağdurun huzurunda ona karşı yöneltilebileceği gibi, onun yokluğunda da işlenebilir. Fakat mağdurun yokluğunda işlenen hakaret suçlarının cezalandırılması için üç kişiyle ihtilat etme şartı da aranır. Genel Olarak Hakaret Suçu ve

Hakaret Suçu ve Hakaretin Cezası & Manevi Tazminat Davası Read More »

Müstehcenlik Suçu & Müstehcenlikte Cezayı Artıran ve Azaltan Haller

Müstehcenlik suçu, cinsel içerikli ürünleri kullanarak işlenen, içerisinde birden fazla suç tanımlamasının yapıldığı TCK madde 226’daki eylemlerden en az birisinin gerçekleştirilmesiyle tamamlanan suçtur. Türk Ceza Kanunu’nun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” kısmında düzenlenmiştir. Müstehcenlik suçuna verilecek ceza, eylemin hangi fıkra kapsamında kaldığına göre değişir. Yazımızda maddede düzenlenen tüm fıkralar üzerinde durulmuştur. Cinsel İçerikli Ürünü Çocuğa Sergileyerek

Müstehcenlik Suçu & Müstehcenlikte Cezayı Artıran ve Azaltan Haller Read More »

İftira Suçu ve İftiranın Cezası & İftira Atana Tazminat

İftira suçu, failin, mağdurun haksız bir fiilde bulunmadığını bildiği halde, hakkında haksız suçlamalarda bulunması suretiyle işlediği suçtur. İsnat edilen haksız fiil bir suç olabilir fakat bu bir şart değildir. Zira idari yaptırımı gerektiren fiiller de pekala iftira suçunun konusunu oluşturabilir.  TCK m. 267- Genel Olarak İftira Suçu ve Cezası Adliyeye karşı işlenen suçlar arasında tanımlanan

İftira Suçu ve İftiranın Cezası & İftira Atana Tazminat Read More »

Haksız Tahrikle Kasten Öldürme Suçu

Haksız tahrikle kasten öldürme suçlarında, fail, maktulün haksız bir fiiline duyduğu öfkeyle hareket ettiği için cezasında belli bir miktar indirim uygulanır. Bu yazıda haksız tahrikin kasten öldürme suçuna yansıması üzerinde yoğunlaşılmış olup, hangi olaylarda ne kadar indirim uygulandığına ilişkin örnekler verilmiştir. Şimdiden belirtelim ki aşağıda yer alan karar örnekleri ve başlıklar değerlendirilirken, her hukuki olayın

Haksız Tahrikle Kasten Öldürme Suçu Read More »

Yaş Küçüklüğünde Çocuklara Ceza İndirimi ve SSÇ’lerin Yargılaması

TCK m. 31’de düzenlenen yaş küçüklüğü, kusuru etkileyen ve ceza indirimini gerektiren hallerden biridir. Öyle ki, suç işleyen çocukların ya da Türk hukukundaki deyimiyle suça sürüklenen çocukların (SSÇ) ceza ehliyetleri yetişkinlerden farklıdır. Kanun koyucu da bu nedenle çocukların alacakları cezanın indirilmesi gerektiğini öngörmüştür. Fakat özellik arz eden düzenlemeler sadece maddi hukuka ilişkin değildir. Muhakeme hukukunda

Yaş Küçüklüğünde Çocuklara Ceza İndirimi ve SSÇ’lerin Yargılaması Read More »

Tehdit Suçu, Cezası ve Tehdit Edene Manevi Tazminat Davası

Tehdit suçu, failin bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle mağdur üzerinde korku ve endişe yaratmaya elverişli olan eylemlerde bulunarak işlediği suçtur. Bu kapsama sadece sarfedilen sözler değil, yapılan hareketler de girer. Örneğin parmağı boğaza götürüp kesme işareti yapmak veya silah doğrultmak bu hareketlerdendir. TCK m. 106/1 – Genel Olarak Tehdit Suçu ve Cezası Hürriyete karşı işlenen suçlar

Tehdit Suçu, Cezası ve Tehdit Edene Manevi Tazminat Davası Read More »

Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu – TCK 231

Çocuğun soybağını değiştirme suçu, çocuğun doğumuyla ilgili yanlış bilgiler vermek veya bildirimde bulunmamak suretiyle soybağının değiştirilmesine yol açan suçtur. TCK m. 231 – Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu Aile düzenine karşı işlenen suçlar arasında tanımlanan bu suç, TCK m. 231’de düzenleme bulmuştur. İlgili hükme göre: Çocuğun soybağını değiştirme suçunun cezası bir yıldan üç yıla kadar hapistir.

Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu – TCK 231 Read More »

Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu

Ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgınından sonra oldukça fazla gündeme gelen karantina tedbirlerine uyulmaması durumunda, yaptırım olarak idari para cezası ve/veya adli hapis cezası uygulanabilmektedir. Kabahatler Kanunu m. 32’de düzenlenen emre aykırı davranma sebebiyle 2022 itibariyle kesilebilen ceza 581 TL’dir. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu m. 282 kapsamındaysa 2022 itibariyle 1171 TL –

Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu Read More »

Suç Eşyasının Satın Alınması Suçu ve Cezası

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu, çalıntı eşyayı satın almak veya başkasına devretmek gibi eylemlerle işlenen suçtur. Kanunda bu suç için öngörülen yaptırım altı aydan üç yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezasıdır. Genel Olarak Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Malvarlığına karşı suçlar arasında sayılan bu suç, TCK

Suç Eşyasının Satın Alınması Suçu ve Cezası Read More »

Tehdit ve Şantaj Suçunun Farkı

Gerek tehdit suçuna verilen cezanın şantaja verilenden daha az olması, gerekse de tehdidin -nitelikli hal bulunmuyorsa- uzlaşmaya tabi olmasına rağmen şantajın uzlaşmaya tabi olmaması sebebiyle, bu iki suça sebebiyet veren eylemler arasındaki farkın iyi tespit edilmiş olması büyük önem taşımaktadır. Aksi takdirde şantaj suçundan ötürü kurulan hüküm kanun yolu (istinaf-temyiz) aşamasında bozulabilecektir. Biz bu yazımızda

Tehdit ve Şantaj Suçunun Farkı Read More »

NCMEC Raporuna Dayanan Müstehcenlik Davaları

Genel Olarak NCMEC ve CyberTipline NCMEC, tam adıyla National Center for Missing & Exploited Children (Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi), merkezi Virginia/ABD’de bulunan bir kâr amacı gütmeyen özel kuruluştur. Amacı kaybolan ve/veya suistimal edilen çocuklara yardım etmek olan kuruluşun temeli 1984 yılında atılmış olup, bu kuruluşa daha sonra 1998’de kurulan ICMEC (International Center for

NCMEC Raporuna Dayanan Müstehcenlik Davaları Read More »

Cinsel Taciz Suçu ve Cinsel Tacizin Cezası – TCK 105

Cinsel taciz suçu, vücuda dokunmaksızın cinsel davranışlar sergileme suretiyle işlenen ve mağduru cinsel yönden rahatsız eden suçtur. Suç kapsamına sadece söylenen sözler değil, yapılan hareketler de girer. Cinsel Taciz Suçu ve Cinsel Tacizin Cezası – TCK 105 Bu suçu oluşturan eylemlere örnek olarak laf atmak, müstehcen içerikli görüntüye veya sese maruz bırakmak gösterilebilir. Fakat elbette

Cinsel Taciz Suçu ve Cinsel Tacizin Cezası – TCK 105 Read More »

Asliye Ceza Mahkemesinde Beyan ve Savunma Dilekçesi Yazımı

Dilekçede Belirtilecek Hususlar ve Basit Yargılama Usulü Savunma dilekçeleri, özellikle basit yargılama usulünün yürürlüğe girmesiyle önem kazanmıştır. Bilindiği üzere, üst sınırı iki yıl ve altında cezayı gerektiren suçlarda basit yargılama usulü uygulanabilmektedir. Bu davalarda asliye ceza mahkemesinin duruşma açması zorunlu değildir. Dosya üzerinden de karar verebilir. Dolayısıyla verilecek dilekçelerin olabildiğince özenli ve doğru noktalara değinerek

Asliye Ceza Mahkemesinde Beyan ve Savunma Dilekçesi Yazımı Read More »

Cinsel Saldırı Suçu (Soru ve Cevaplarla) TCK m. 102

Cinsel saldırı suçu, Türk Ceza Kanunu’nun “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” kısmında düzenlenmiştir. Bu yazımızda soru cevap yöntemini kullanarak bu suç hakkında bilinmesi gerekenler üzerinde durduk. Hangi eylemler cinsel saldırı suçunu oluşturur? Cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi bu suçun tipiklik unsurunu oluşturmaktadır. Eylemin gerçekleşme yöntemine göre cezanın miktarı farklılaşacaktır. Eğer vücuda dokunmadan cinsel içerikli ve

Cinsel Saldırı Suçu (Soru ve Cevaplarla) TCK m. 102 Read More »

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu (Soru-Cevap) – TCK m. 104

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, Türk Ceza Kanunu’nun “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” kısmında düzenlenmiştir. Bu yazımızda soru ve cevap yöntemini seçerek önemli hususlar üzerinde durduk. Teşebbüs – İçtihat Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun düzenlendiği TCK’nın 104. maddesinde belirtilen cinsel ilişkinin, erkek cinsel organının bir kadına vajinal veya anal yoldan ya da bir erkeğe anal yoldan

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu (Soru-Cevap) – TCK m. 104 Read More »

İntihara Yönlendirme Suçunun Koşulları ve Cezası

İntihara yönlendirme, hem eski hem de yeni Ceza Kanunumuzda düzenleme bulan ve hapis cezasını gerektiren suçlardandır. Kanunun yürürlükteki halinde belirtildiği üzere “Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”. Suçun görünüş şekillerine uygulanacak yaptırımlar da

İntihara Yönlendirme Suçunun Koşulları ve Cezası Read More »

İnternette Paylaşılan İçeriklerin Kaldırılması, Ceza ve Tazminat

Bu yazımızda internet üzerinde paylaşılan blog yazıları, haberler, sosyal paylaşımlar ve diğer içeriklerin hangi şartlarda ve nasıl yayından kaldırılabileceği ve paylaşımda bulunan kişinin cezai sorumluluğu ve tazminat yükümlülüğü üzerinde durduk. Kişilik hakkını ihlal eden paylaşımların kaldırılması ve bunlara erişimin engellenmesi dayanağını esas olarak 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’ndan ve 5651 Sayılı Kanun’dan almaktadır. İnternette Yayınlanan

İnternette Paylaşılan İçeriklerin Kaldırılması, Ceza ve Tazminat Read More »

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal (Gizli Kayıt vb.), Ceza ve Tazminat

Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi hem cezai hem de hukuki (tazminat) sorumluluğa yol açabilir. Özel Hayata Müdahalenin Hukuki Sonuçları: Önleme, Durdurma, Tespit ve Tazminat TMK m. 24 kişilik hakkına karşı yapılan müdahalelere karşı koruma getirmişse de kişilik hakkının kapsadığı haklar belirtilmemiştir. Doktrinde ve mevzuatta özel olarak birden çok kişisel değer düzenlenmiş olsa da aslında bunlar

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal (Gizli Kayıt vb.), Ceza ve Tazminat Read More »

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu – TCK 103

(1) (Yeniden düzenlenen birinci ve ikinci cümle: 24/11/2016-6763/13 md.) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (Ek cümle: 24/11/2016-6763/13 md.) Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza, istismar durumunda on yıldan, sarkıntılık durumunda beş

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu – TCK 103 Read More »

İnternette -Özellikle Sosyal Medyada- İşlenen Hakaret Suçu

İnternet üzerinde söylenen sözler ya da aşağılayıcı nitelik gösteren bazı fiiller de yüz yüze yapılmış gibi hukuki ve cezai sorumluluğa sebep olabilmektedir. Bu yazımızda hakaret suçunun sosyal medya üzerinde işlenildiği olaylardan örneklere yer verilmiştir. Aşağıda verilen örnek olaylardan da görüleceği üzere internet üzerinde işlenen hakaret suçlarındaki temel sıkıntılardan birisi failin kesin olarak tespit edilememesidir. Bu

İnternette -Özellikle Sosyal Medyada- İşlenen Hakaret Suçu Read More »

Taksirle Öldürme Suçu

Genel Olarak Taksirle Öldürme Taksirle öldürme, uygulamada en çok trafik kazalarında ve iş kazalarında rastlanan suçtur. Yazımızda taksirle öldürme suçu ve bu suçun cezasına ilişkin bilgilere ve yargıya taşınan örneklere yer verilmiştir. Ceza hukukumuzda uygulama bulan taksir kurumu, basit ve bilinçli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Basit taksirde gerçekleştirilen fiilin oluşturacağı sonucun öngörülebilir ve öngörülmemiş olması

Taksirle Öldürme Suçu Read More »

Dolandırıcılık ve Nitelikli Dolandırıcılık Suçları ve Cezası

Genel Bilgiler Türk Ceza Kanununun Malvarlığına Karşı Suçlar bölümünde düzenlenen dolandırıcılık, basit veya nitelikli olmasına göre farklı alt ve üst sınırlarda cezaları gerektiren bir suçtur. Dolandırıcılık suçunda mağdurun malvarlığı değerleri hedef alınmaktadır. Bu bir taşınır ya da taşınmaz olabileceği gibi, alacak hakkı dahi olabilir. Suçun faili herkes olabilmekle birlikte, failin suça aracı olması amacıyla büründüğü

Dolandırıcılık ve Nitelikli Dolandırıcılık Suçları ve Cezası Read More »

Güveni Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası – TCK 155

Genel Olarak Güveni kötüye kullanma suçunda, bir sözleşme gereği kendisine eşya bırakılan kişi söz konusu eşya üzerinde yalnızca malikin kullanabileceği yetkileri kullanarak güven ilişkisini ihlal etmektedir. Örneğin emanet olarak verilen cep telefonunu satan kişi bu eylemiyle telefonun gerçek sahibinin güvenini suistimal etmiş ve dolayısıyla güveni kötüye kullanma suçunu işlemiştir. Görüldüğü üzere fail suça konu malı

Güveni Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası – TCK 155 Read More »

CMK Kapsamında Seri Muhakeme, Basit Yargılama Usulleri ve 7188 SK’nın Diğer Yenilikleri

1. Seri Muhakeme Usulü 7188 Sayılı Kanunun getirdiği en önemli değişikliklerden biri de seri muhakeme usulüdür. Seri muhakeme usulü sınırlı sayıda sayılan suçlar için söz konusu olacaktır. Uygulanabilmesi için şu şartlar aranır: Suç hakkında kamu davasının ertelenmesi kararının verilmemiş olması gerekir. Şüphelinin seri muhakeme usulünün uygulanması teklifini müdafii huzurunda teklifi kabul etmesi gerekir. Teklif kabul

CMK Kapsamında Seri Muhakeme, Basit Yargılama Usulleri ve 7188 SK’nın Diğer Yenilikleri Read More »

Naylon (Sahte) Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçu

Özet Bilgiler Gerçeğe aykırı olarak düzenlenen özel belgenin kullanılması esasında özel belgede sahtecilik suçunu oluşturmaktadır. Vergi kaçırma amacıyla sahte fatura düzenlemekse hem vergi hem de ceza mahkemelerinde yargılanmayı gerektirebilecek, daha ağır yaptırımları olan bir eylemdir. Mal satan veya hizmet sunan tarafından düzenlenen ve bu ilişki sebebiyle doğan borç ilişkisini bekgelemek amacıyla müşteriye verilen bir vesikaya

Naylon (Sahte) Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçu Read More »

Bina İçinde Muhafazaya Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık

Bu yazıda yalnızca bina ve eklentileri içinde işlenen hırsızlık suçu üzerinde durulmuştur. Hırsızlık suçuyla ilgili çok daha kapsamlı ve ayrıntılı bilgiye ulaşmak için Hırsızlık Suçu ve Ceza Miktarını Etkileyen Haller başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz. Bina veya Eklentisi İçinde Yapılan Hırsızlık Ceza Kanunumuzda düzenlendiği üzere, hırsızlık suçunun herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte bina veya

Bina İçinde Muhafazaya Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık Read More »

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul