İş Hukuku

Stajyer ve Çırakların EYT’den Faydalanma Koşulları

Mevzuatın ilgili hükümleri incelendiğinde, çırak ve stajyerler için uzun vadeli sigortalara ilişkin primlerin yatırılmadığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla yaşlılık aylığının temelini oluşturan prim yatmayacağından, 08.09.1999’dan önce çıraklık veya stajyerlik yapmak EYT düzenlemesinden faydalanmak için yeterli olmayacaktır. Peki Eylül 1999’dan önce stajyer ve çırak olanların EYT düzenlemesinden faydalanması hiçbir şekilde mümkün değil midir? Aslında bunun mümkün olduğunu söyleyebiliriz. …

Stajyer ve Çırakların EYT’den Faydalanma Koşulları Devamı »

18 Yaş Öncesi Çalışmalara İlişkin Hizmet Tespit Davası

1.4.1981’den Önceki ve Sonraki 18 Yaş Altı Çalışmaları 1981 Nisan’dan önceki çalışmaya başlayanlar, 18 yaşını doldurmadan önce çalışmaya başlamış bile olsalar işe başladıkları tarih başlangıç tarihi olarak kabul edilecektir. Bu tarihten sonra çalışmaya başlayanlar ise, 18 yaşını doldurmadan çalışmaya başlasalar bile sigorta başlangıç tarihi 18 yaşını ikmal ettikleri tarih olarak kabul edilir. Bu husus özellikle …

18 Yaş Öncesi Çalışmalara İlişkin Hizmet Tespit Davası Devamı »

EYT’lilerde Sigorta Girişinin Geç Yapılması: Hizmet Tespit Davası

2023 Ocak ayının ortalarında yürürlüğe girmesi beklenen yeni düzenleme uyarınca, sigorta girişi 8 Eylül 1999’dan önce olanlar aşağıdaki şartları sağladığı müddetçe emekli olabileceklerdir: Peki işe başlangıç tarihi 8 Eylül 1999’dan önce olmasına rağmen sigorta girişi daha geç yapılmış olan kişi EYT düzenlemesi kapsamında emekli olabilecek midir? Hizmet tespit davası sayesinde bu soruya olumlu yanıt verebilmekteyiz. …

EYT’lilerde Sigorta Girişinin Geç Yapılması: Hizmet Tespit Davası Devamı »

Hizmet Tespit Davası

Hizmet tespit davası, prim ödeme gün sayısının veya prime esas kazancın eksik bildirilmesi ya da işçinin çalışmasının SGK tarafından tespit edilememesi durumlarında açılan bir iş ve sosyal güvenlik hukuku davasıdır. Dava kabul edildiği takdirde işçi lehine prim tahakkuku gerçekleşecek ve işveren hakkında idari para cezası uygulanacaktır. Konuyla ilgili şu yazımıza da göz atabilirsiniz: EYT’lilerde Sigorta …

Hizmet Tespit Davası Devamı »

İş Yerinde İşçilerin Kamera, Bilgisayar vb. Yoluyla Gözetlenmesi

Bu yazıda esas olarak iş hukukunda elektronik gözetleme üzerinde durulmuştur. Bu doğrultuda hukuka uygunluk ölçütleri, yöntemler ve hukuka aykırılığın sonuçları incelenmiştir. Hukuka uygun bir gözetleme sonrası işverenin sahip olduğu haklar aşağıda kısım 3.1’de, hukuka aykırı bir gözetleme sonrası işçinin sahip olduğu haklar ise kısım 3.2’de yer almaktadır. İş Yeri Gözetlemesinde Göz Önüne Alınacak Ölçütler KVKK …

İş Yerinde İşçilerin Kamera, Bilgisayar vb. Yoluyla Gözetlenmesi Devamı »

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Süresinden Önce Sonlandırılması

Bu yazımızda belirli süreli iş sözleşmelerinin sona ermesi üzerinde durulmuş ve ardından haksız fesih halinde tarafların sahip olduğu haklar incelenmiştir. Belirli süreli iş sözleşmesinde bozucu şartın ne zaman gerçekleşeceği öngörülebilir olmalıdır. Örneğin taraflardan birinin ölümüne kadar devam edeceği kararlaştırılmışsa belirsiz süreli iş sözleşmesi hükümleri uygulanır. Belirli süreli iş sözleşmesinin feshi çalışanın işten ayrılmasıyla ya da …

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Süresinden Önce Sonlandırılması Devamı »

İş Hukukunda İhbar Tazminatı

Genel Olarak İhbar Tazminatı İhbar tazminatı bildirimli fesihlerde söz konusu olur. Bildirime gerek olmayan haklı nedenle fesih, evlilik, emeklilik, süreksiz işlerdeki fesih gibi durumlarda ihbar tazminatı söz konusu olmaz. Belirli süreli sözleşmelerde ise tarafların belirli süreyi tamamlamaları esastır. Bu nedenle bildirimli fesih kurumu belirli süreli sözleşmelerde olmadığından ihbar tazminatına da rastlanmaz. Bunun yerine geriye kalan …

İş Hukukunda İhbar Tazminatı Devamı »

Kıdem Tazminatı ve Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları

Genel Olarak Kıdem tazminatının düzenlendiği 1475 Sayılı Kanun, 4857 Sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra ilga edilmiş olsa da ilgili hüküm yürürlüğünü korumaya devam etmiştir. Hükme göre, işten ayrılan işçi çalışmaya başlamasından beri tamamladığı her sene için otuz günlük ücrete hak kazanabilir. Hesaplamaya esas alınacak miktar fesih tarihindeki giydirilmiş ücrettir. Elbette bu alacağa (kıdem tazminatına) hak …

Kıdem Tazminatı ve Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları Devamı »

Fazla Mesai Ücretinin İstem Şartları

Genel Bilgi Bu yazımızda fazla mesai (çalışma) ücretine ilişkin alacağın talep edilebilmesi için gerekli olan şartlar üzerinde durulmuştur. Öncelikle belirtelim ki bu yazının kapsamına esas olarak İş Kanununa tabi olan çalışanlar girmektedir. Çalışanların büyük çoğunluğu İş Kanununa bağlı olmakla beraber Basın İş Kanunu, Deniz İş Kanunu gibi ayrı kanunlara da tabi olunabilir. Hatta İş Kanunu …

Fazla Mesai Ücretinin İstem Şartları Devamı »

İşçinin Geçerli Fesihle İşten Çıkarılması

İş Güvencesi İş güvencesi, çalışanların bir sebep bulunmadan işten çıkarılmasına karşı teminat görevi gören bir iş hukuku kurumudur. Bu hükümlere göre, geçerli bir neden olmaksızın işveren tarafından iş sözleşmesinin feshi durumunda işçi, işe iadesini talep edebilecektir. İade talebinin haklı bulunmasına rağmen işçi işe geri alınmazsa tazminat talep edilebilecektir. İş güvencesi, bildirimli yapılan feshe karşı güvence …

İşçinin Geçerli Fesihle İşten Çıkarılması Devamı »

İşten Çıkarılma Durumunda Arabulucuya Başvuru

İş Hukukunda Arabuluculuk 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun kabulüyle birlikte, 2018 yılından itibaren iş hukukuna ilişkin uyuşmazlıklara dava yolundan önce arabulucuya başvurma şartı getirilmiştir. Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk aslında 7036 Sayılı Kanundan evvel de mümkündü. Fakat dava şartı olarak düzenlenmediğinden sadece ihtiyari olarak başvurulabilen bir yol olarak kabul edilmekteydi. İlgili düzenlemeye göre uyuşmazlığa dayanan belge bireysel …

İşten Çıkarılma Durumunda Arabulucuya Başvuru Devamı »

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul