Medeni Hukuk

Kazai Rüşt Davasıyla Ergin Kılınma

TMK m. 12 hükmü uyarınca onbeş yaşını dolduran küçük, kendi isteğiyle ve velilerinin rızasıyla ergin kılınabilecektir. Ergin kılınma talebiyle açılan davaya uygulamada kazai rüşt de denilmektedir. Bu davada hasım yoktur, dolayısıyla davalı gösterilmez[1]. Çekişmesiz yargı işlerinden olduğundan görevli mahkeme ise sulh hukuk mahkemeleri olacaktır[2]. Kişilik hallerine ilişkin hususların her ne kadar kamu düzenine ilişkin olduğu …

Kazai Rüşt Davasıyla Ergin Kılınma Devamı »

Miras Paylaşıldıktan Sonra Katılma Alacağı Davası

Evlilik birliği devam ederken eşlerden birisinin ölmesi durumunda diğer eş ve çocukları(çocukları yoksa ölenin üstsoyu) müteveffanın mirasçısı olacaklardır. Fakat sağ kalan eşin alacağı yalnızca miras payıyla sınırlı değildir. Öyle ki aile hukukumuzda 2002 yılından beri yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanmaktadır. Edinilmiş mallara katılma rejimini ise detaylarına girmeden kısaca açıklyacak olursak, çalışma …

Miras Paylaşıldıktan Sonra Katılma Alacağı Davası Devamı »

Boşanma Davasında Eşin Mal Kaçırması

Bilindiği üzere ülkemizde 2002’den beri eşler arasında yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanmaktadır. Yani eşlerin evlendikten sonraki çalışmalarının karşılığında edindiği gelirle aldığı ev, araba, arsa, dükkan gibi malvarlığı değerlerinin yarısında diğer eşin de katılma alacağı hakkı vardır. Dolayısıyla taraflar boşanma aşamasına girince veya boşanmanın kaçınılmaz olduğunu hissedince ya da en başından beri …

Boşanma Davasında Eşin Mal Kaçırması Devamı »

2023 – İsim Değiştirme Davası Mahkeme Masrafı ve Avukatlık Ücreti

Enflasyonun etkisiyle mahkemeye yapılan yargılama giderleri ve avukata ödenen vekalet ücretleri her yıl artmaktadır. Hatta önceleri yıl sonunda yapılan fiyat güncellemeleri artık 6 ayda bir yapılır hale gelmiştir. Dolayısıyla bu yazıda isim değiştirme davalarındaki güncel masraf ve avukatlık ücretleri üzerinde durduk. Bu yazıda verdiğimiz bilgiler yalnızca isim değişiminde değil, ekletme/çıkarma işlemlerinde ve soyadı değişikliğinde de …

2023 – İsim Değiştirme Davası Mahkeme Masrafı ve Avukatlık Ücreti Devamı »

Boşanmada Kusurun Nafaka ve Tazminata Etkisi

Türk boşanma hukukunda şiddetli geçimsizliğe (evlilik birliğinin sarsılması) dayalı boşanma davalarında mahkeme esas olarak iki hususu tespit eder: Evlilik birliği sarsılmışsa ve kusurlu davranışlar da tespit edilmişse mahkemenin gerekçeli kararında hangi tarafın daha kusurlu olduğunu da belirtmesi gerekecektir. Zira kusur belirlemesinin -diğer bazı hususlara da olmakla birlikte- nafaka ve tazminata doğrudan etkisi vardır. Şöyle ki: …

Boşanmada Kusurun Nafaka ve Tazminata Etkisi Devamı »

Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Manevi Tazminat İstenmesi

Anlaşmalı boşanmada taraflar birbirinden hiçbir tazminat talebinde bulunmamış olabilir. Peki diğer eşin kusurlu davranışını boşandıktan sonra öğrenen taraf manevi tazminat hakkından mahrum mu kalacaktır? Aşağıdaki Hukuk Genel Kurulu kararına yansıyan olayda koca, evlilik birliği içinde doğan çocuğun aslında kendisine ait olmadığını boşandıktan sonra öğrenmiştir. Bir kısım üyeler bu olaya dayanan manevi tazminat talebinin TMK m. …

Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Manevi Tazminat İstenmesi Devamı »

Karşı Boşanma Davasının Süresinden Sonra Açılması

Yargıtay, süresinden sonra açılan karşı boşanma davasının -en kötü olasılıkla- tefrik edilip yeniden birleştirilmesi görüşündedir. Aşağıda yer alan kararın hem bu uygulamaya hem de boşanma davalarındaki derdestlikle alakalı usul hukuku uygulamasına değinmesi nedeniyle çok iyi bir örnek olduğunu düşünüyoruz. Süresinden sonra açılan karşı boşanma davasının usulden reddi yanlış olmakla birlikte, ayrıca aynı tarafça aynı vakıalar …

Karşı Boşanma Davasının Süresinden Sonra Açılması Devamı »

Karşı Boşanma Davası Açmak Neden Gereklidir?

Özel boşanma sebepleriyle açılan boşanma davasının ispatlanamaması halinde dava reddedilir. Örneğin zinaya, hayata kasta, terke dayalı bir davada bu hususların gerçekleştiği mahkeme önünde ispatlanamamışsa boşanma hükmü verilmez. Fakat özel sebeplerin yanında evlilik birliğinin sarsılması genel nedenine dayanan bir dava da açılmışsa ve/veya karşı dava da mevcutsa boşanma hükmü verilebilir. Peki genel nedene dayalı boşanma davaları …

Karşı Boşanma Davası Açmak Neden Gereklidir? Devamı »

Boşanma Davası Sırasında Ölen Eşin Mirasçılarından Katılma Alacağı

Boşanma davası sürerken eşlerden birisi ölmüş olabilir. Bu durumda evlilik boşanma ile değil, ölümle sona ermiş sayılacaktır. Yine de sağ kalan eşin müteveffaya mirasçı olabilmesi için boşanma davasında kusur belirlemesi yapılmalıdır. Fakat sağ kalan eş boşanmada kusurlu olsa da olmasa da katılma alacağının baki kalacağı unutulmamalıdır. Zira 2002’den beri yürürlükte olan yasal rejimimiz edinilmiş mallara …

Boşanma Davası Sırasında Ölen Eşin Mirasçılarından Katılma Alacağı Devamı »

Boşanma Davası Sırasında Ölen Eşe Mirasçı Olunması

Ölen Eşin Mirasçılarının Boşanma Davasına Katılması Boşanma davası sırasında eşlerden birisinin ölmesi durumunda, sağ kalan eş sadece mirasçılar tarafından takip edilen boşanma davası reddedilirse mirasçı olabilir. Peki boşanma davaları kural olarak hangi koşullarda reddedilebilir? Bu sorunun cevabı verilirken dikkat edilecek iki unsur vardır: Eğer ki evlilik birliği temelinden sarsılmamışsa dava reddedilir. Fakat kusurlu davranışlar söz …

Boşanma Davası Sırasında Ölen Eşe Mirasçı Olunması Devamı »

Boşanmadan Ayrı Açılan Manevi Tazminat Davasında Aynı Sebeplere Dayanılamayacağı

Önceden açılan bir boşanma davasında manevi tazminat istenmesi durumunda, aynı sebeplere dayanılarak ayrı bir manevi tazminat davası açılabilecek midir? Kimi Yargıtay üyeleri, talebin yasal dayanağının farklı olması sebebiyle istenebileceği görüşünde olsa da HGK çoğunluğu bu fikre katılmamaktadır. Özellikle pratik sonuçları açısından baktığımızda biz de çoğunluk görüşüne katılmaktayız. Zira aksi kabul edilirse davaların kabulü durumunda aynı …

Boşanmadan Ayrı Açılan Manevi Tazminat Davasında Aynı Sebeplere Dayanılamayacağı Devamı »

Bebeğin/Çocuğun İsminin Değiştirilmesi ve İsim Eklenmesi/Çıkartılması

Eşler arasındaki iletişim problemi veya anlaşmazlık sebebiyle ya da sonradan değişen fikirler nedeniyle bebeğin ismi sonradan değiştirilmek istenebilir. Bu durumda çocuğun ismini değiştirmek, isim ekletmek veya çıkarmak için bir dava açılması gerekecektir. Bu durumda velayeten hareket etmek gerektiğinden, dikkat edilmesi gereken birkaç husus vardır. Avukat tutmadan dava açılacaksa: Anne-baba evliyse ya da ortak velayete sahiplerse …

Bebeğin/Çocuğun İsminin Değiştirilmesi ve İsim Eklenmesi/Çıkartılması Devamı »

Katılma Alacağı Davasında İspat Yükü

Evliliğin sona ermesiyle birlikte mal rejiminin tasfiyesi gündeme gelebilecektir. Peki mal rejiminin tasfiyesi amacıyla açılan katılma alacağı davasında, mahkeme karine olarak tüm malları edinilmiş mal olarak mı kabul edecek, yoksa kişisel mal olarak mı kabul edecektir? Bu sorunun yanıtı bize aksini ispat yükünün kimde olduğu cevabını da verecektir. Kişisel Mal Olduğunu İspat Yükü TMK m. …

Katılma Alacağı Davasında İspat Yükü Devamı »

Nafaka İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Nafaka alacağına ilişkin icra takibinin şekli, nafakanın tedbir nafakası mı yoksa nihai hükme bağlanmış bir nafaka mı olduğuna göre değişir. Şöyle ki, boşanma davası devam ederken mahkemenin kararlaştırdığı tedbir nafakası olup, bu tarz nafakalar ilamsız icraya konu olur. Nihai hükme bağlanan yoksulluk ve iştirak nafakaları ise ilamlı icranın konusu olacaklardır. Peki nafakaya ilişkin icra takibinin …

Nafaka İcra Takibi Nasıl Yapılır? Devamı »

Bağışlama Sözleşmeleri

Bağışlama sözleşmesinde, taraflardan birisi (bağışlayan), diğerine karşılıksız olarak bir kazandırma yapma yükümlülüğüne girer. Bağışlama Ehliyeti Bağışlama sözleşmesinde, bağışlayanın ehliyeti konusunda TBK m. 287 hükmü bize yol gösterecektir: Fiil ehliyetine sahip olan herkes, eşler arasındaki mal rejiminden veya miras hukukundan doğan sınırlamalar saklı kalmak üzere, bağışlama yapabilir.Bağışlamayı izleyen bir yıl içinde başlatılmış bir yargılama sonucunda bağışlayanın, …

Bağışlama Sözleşmeleri Devamı »

Nafakanın Kaldırılması ve Azaltılması Davası

Genel Olarak Bu yazıda konuya ilişkin özet niteliğinde bilgilerle birlikte çoğunlukla konuyla ilgili yargıya taşınmış örneklere yer verilmiştir. İlgilenenler yoksulluk nafakası ile ilgili olan yazımıza da göz atabilirler. Bilindiği üzere boşanma sonucu daha ağır kusurlu olduğu tespit edilen tarafın -diğer şartlar da oluşmuşsa- diğer tarafa maddi yardımda bulunması zorunlu tutulabilmektedir. Fakat karar verildikten sonra somut …

Nafakanın Kaldırılması ve Azaltılması Davası Devamı »

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer?

Boşanmanın en hızlı yöntemi olan anlaşmalı boşanma, genellikle bir iki ay kadar sürebilmektedir. Bu konuda net bir süre vermek hiçbir zaman mümkün değildir. Zira davanın ne kadar süreceği çeşitli etkenlere göre değişiklik göstermektedir. Anlaşmalı boşanmayı uzatan sebepler şunlardan ibarettir: Tensip Tutanağının Düzenlenmesi Gerekli belgelerin teslim edilmesi ve yargılama giderlerinin ödenmesiyle birlikte dava hızlı bir şekilde …

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer? Devamı »

Tasarrufun İptali Davasındaki İhtiyati Tedbir Talebinin İhtiyati Haciz Olarak Nitelendirilmesi

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, tasarrufun iptali davalarında yapılan ihtiyati tedbir talebinin ihtiyati haciz talebi olarak anlaşılması gerektiğini belirtmektedir. Uygulamanın bu yönde olması, ihtiyati tedbirin sıra cetvelinde yer bulamaması sebebiyle davacının hak kaybının önüne geçebileceğinden bazı yazarlarca da destek bulmuştur. Bazı yazarlarsa talebin gerçek niteliğine göre karar verilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Teminatın gerekip gerekmediğini ise mahkeme …

Tasarrufun İptali Davasındaki İhtiyati Tedbir Talebinin İhtiyati Haciz Olarak Nitelendirilmesi Devamı »

Zina Nedeniyle Boşanmanın Etkileri

Zina Yapanın Artık Değerdeki Pay Oranı Edinilmiş mallara katılma ve paylaşmalı mal ayrılığı rejimlerinin uygulanmasında zina durumu için özel hükümler getirilmiştir. İlgili düzenlemeye göre, boşanma zinaya dayalıysa kusurlu eşin artık değerdeki pay oranının azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verilebilir. Fakat değer artış payı ve katkı payı alacakları için bu hüküm uygulanmamaktadır. Peki artık değerdeki pay oranının …

Zina Nedeniyle Boşanmanın Etkileri Devamı »

Boşanma Sebebi Olan Zina Nedir ve Nasıl Kanıtlanır?

Boşanma hukukunda zina, eşlerden birinin bir başkasıyla cinsel ilişkiye girmesini ifade etmektedir. Sadakat yükümlülüğüne aykırı olan bu davranış, Türk Medeni Kanunu’nun 161. maddesinde özel bir boşanma sebebi olarak düzenlenmiştir. Taraflar hakkında TMK m. 170 uyarınca ayrılık kararı verilmiş olsa bile boşanma gerçekleşmedikçe sadakat yükümlülüğü devam ettiğinden, ayrılık süresinde başkalarıyla cinsel ilişkiye girmeler de zina sayılmaktadır. …

Boşanma Sebebi Olan Zina Nedir ve Nasıl Kanıtlanır? Devamı »

Zinayı Affeden Eş Boşanma Davası Açabilir Mi?

TMK m. 161/3 hükmü uyarınca, zinayı affeden eşin dava açma hakkı yoktur. Affeden kişi artık söz konusu olaydan ötürü boşanmanın ne özel ne de genel sebeplerini ileri sürebilecektir. Ancak elbette farklı olayların boşanma davasına dayanak yapılmasına bir engel yoktur. Zinayı Affetme Sayılan Davranışlar Affın açıkça söylenerek ifade edilmesi zorunlu değildir. Zımnen, yani örtülü davranışlarla da …

Zinayı Affeden Eş Boşanma Davası Açabilir Mi? Devamı »

Haksız Yapı İnşaatında Arsa Sahibinin Açabildiği Davalar

Haksız yapıları üç kategoride inceleyebiliriz: Biz bu yazımızda, uygulamada sıkça karşılaşılmakta olan “Üçüncü bir kişinin, kendi malzemesiyle başkasının arazi üzerinde haksız yapı dikmesi” durumunda arsa sahibi tarafından açılabilen davalar üzerinde durduk. Elatmanın Önlenmesi ve Kal Davası (Haksız Yapının Yıkılması Talebi) TMK m. 683/2 hükmü uyarınca “Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası …

Haksız Yapı İnşaatında Arsa Sahibinin Açabildiği Davalar Devamı »

Ortaklığın Giderilmesinin İstenemediği Durumlar – TMK 698

Hisse sahipleri arasındaki ortaklık, mirasa veya başka şekilde oluşan bir devire dayanarak kurulmuş olabilir. Hakkı olan kısmı serbestçe kullanmak isteyen maliklerin bu ortaklığa son verilmesini talep etmesi mümkündür. Peki bu talep her zaman öne sürülebilir mi? TMK m. 698 hükmü uyarınca, paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebilir. Bu devam …

Ortaklığın Giderilmesinin İstenemediği Durumlar – TMK 698 Devamı »

Vasiyetname İptali ve Vasiyetnamenin Tenfizi Davası

TMK 596 uyarınca vasiyetname açıldıktan sonra, açılan vasiyetin yerine getirilmesini isteyen mirasçı veya üçüncü kişi vasiyetnamenin tenfizi davası açabilir. Fakat diğer mirasçılar vasiyetnamedeki kazandırmaların hukuka uygun olmadığı düşüncesindelerse, vasiyetnamenin iptali davası açarak bu kazandırmayı etkisiz hale getirebilirler. İptal davasıyla birlikte çokça açılan tenkis davasına bu yazımızda değinilmemiştir. İlgilenenler Mirasta Tenkis Davasıyla Saklı Payın Korunması başlıklı yazımıza göz …

Vasiyetname İptali ve Vasiyetnamenin Tenfizi Davası Devamı »

Nama İfaya İzin Davası – TBK 113

Nama ifaya izin, yapma borcunu yerine getirmeyen taraf adına işlem yapılması için yetki verilmesi talebini içeren bir davadır. Bu uyuşmazlıklar genellikle kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden doğmaktadır. Nama İfaya İznin Dayanağı ve Uygulama Alanı “…Şahsa bağlı olan yapma borçlarında İİK madde 343’de ki hapsen tazyik dolaylı imkanı dışında aynen ifası mümkün değildir. Sadece tazminat istenebilir. Şahsa …

Nama İfaya İzin Davası – TBK 113 Devamı »

Kısıtlı Adına ve Kısıtlıya Açılan Davalar

Kısıtlının Yerleşim Yeri Yetkili mahkemeyi tespit etmek açısından, davacı veya davalı konumda olacak olan kısıtlı kişinin yerleşim yerini tespit etmek önem arz etmektedir. Kısıtlının yerleşim yeri kural olarak vesayet makamının bulunduğu yerdir. Durum böyle olmakla beraber, Yargıtay, devamlı bakımevinde bulunan kısıtlının yerleşim yerinin bakımevinin bulunduğu yer olduğunu da ifade etmiştir. Ayrıca belirtelim ki kısıtlının yerleşim …

Kısıtlı Adına ve Kısıtlıya Açılan Davalar Devamı »

Vasinin Değiştirilmesi ve Vasiliğin Kaldırılması

Bu yazıda vasinin değiştirilmesi ve vasiliğin kaldırılmasına değindik. Vesayet davasıyla ilgili ayrıntılı bilgi için Vasi Tayini ve Vesayet Davası & Yasal Danışmanlık başlıklı yazımıza; bu davaya ilişkin itiraz süresi geçmeden önce yapılabilen itirazlar için ise Vasi Tayinine İtiraz ve Vesayet Makamı Kararlarına İtiraz başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz. Vesayetin Kaldırılması Gereken Durumlar Küçüğün Erginliğe Erişmesi veya …

Vasinin Değiştirilmesi ve Vasiliğin Kaldırılması Devamı »

Vasi Tayinine İtiraz ve Vesayet Makamı Kararlarına İtiraz

Bu yazıda kısıtlama kararına ve vasi tayinine itiraz üzerinde durulmuştur. Vesayet davasıyla ilgili ayrıntılı bilgi için Vasi Tayini ve Vesayet Davası & Yasal Danışmanlık başlıklı yazımıza; itiraz süresi geçtikten sonra vasi kaldırma/değişimi işlemleriyle ilgili bilgi içinse Vasinin Değiştirilmesi ve Vasiliğin Kaldırılması başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz. Vesayet Makamının Kararlarına Karşı İtiraz Vesayetin idaresiyle yani yönetim ve …

Vasi Tayinine İtiraz ve Vesayet Makamı Kararlarına İtiraz Devamı »

Vasi Tayini ve Vesayet Davası & Yasal Danışmanlık

Vasi tayini, akıl hastalığı ve savurganlık gibi sebeplerle kısıtlanan kişilerin vesayet altına alınarak kendilerine bir vasi atanmasını ifade etmektedir. Bu yazımızda esas olarak vasi tayini üzerinde durduk. Bu davaya ilişkin itiraz süresi geçmeden önce yapılabilen itirazlar için Vasi Tayinine İtiraz ve Vesayet Makamı Kararlarına İtiraz başlıklı yazımıza; itiraz süresi geçtikten sonra vasi kaldırma/değişimi işlemleriyle ilgili …

Vasi Tayini ve Vesayet Davası & Yasal Danışmanlık Devamı »

Vesayet Dairelerinin ve Yasal Danışmanın İznini Gerektiren Haller

Vesayet Makamının İzni Gereken Haller Madde 462- Aşağıdaki hâllerde vesayet makamının izni gereklidir: 1. Taşınmazların alımı, satımı, rehnedilmesi ve bunlar üzerinde başka bir aynî hak kurulması, 2. Olağan yönetim ve işletme ihtiyaçları dışında kalan taşınır veya diğer hak ve değerlerin alımı, satımı, devri ve rehnedilmesi, 3. Olağan yönetim sınırlarını aşan yapı işleri, 4. Ödünç verme ve …

Vesayet Dairelerinin ve Yasal Danışmanın İznini Gerektiren Haller Devamı »

Muris Muvazaası ve Muris Muvazaası Davasının Kabul ve Reddi Halleri

Muris muvaaası, bir kısım mirasçılarından mal kaçırmak isteyen murisin, sahip olduğu taşınmazları karşılıksız olarak üçüncü bir kişiye veya mirasçılarından bir kısmına devretmesidir. Muris muvazaası davası ise, bu taşınmazların tapu iptal ve tescili için açılan ve dayanağını 01.04.1974 tarihli 1/2 sayılı İBK’den alan davadır. Muris Muvazaası Neden Tapu İptalini Gerektirir? Muvazaa, danışıklılık durumu olarak da tanımlanmaktadır. …

Muris Muvazaası ve Muris Muvazaası Davasının Kabul ve Reddi Halleri Devamı »

Gaiplik Davası ve Gaiplik Kararının Evlilik ve Mirasa Etkisi

Gaiplik, kayıp kişiler hakkında uygulanan ve çoğu açıdan bu kişiler vefat etmişlercesine sonuçlar doğuran bir hukuki kurumdur. Uzun süredir kayıp olan kişinin özellikle evliliğinin devam edip etmeyeceği, çocuklarının veya diğer mirasçılarının mirası paylaşıp paylaşamayacağı hususu medeni hukuk açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle bu yazıda gaiplik davası, ölüm karinesinden (TMK m. 31) farkı ve gaiplik …

Gaiplik Davası ve Gaiplik Kararının Evlilik ve Mirasa Etkisi Devamı »

Miras Davası Nerede Açılır?

Miras Davalarında Yetkili Mahkeme Miras davalarında yetkili mahkeme, uyuşmazlığın mirasın hangi alanına ait olduğuna göre değişecektir. Şöyle ki, Aşağıda sayılan davalar, murisin ölümünden önceki son yerleşim yerinde açılacaktır: Mirasta istihkak davası ise, murisin en son yerleşim yerinde açılabileceği gibi, uyuşmazlığa konu eşyanın bulunduğu yerde de açılabilir. Veraset ilamı (mirasçılık belgesi) verilmesi veya veraset ilamının iptaline …

Miras Davası Nerede Açılır? Devamı »

Arsa Payının Düzeltilmesi Davası

Arsa payının düzeltilmesi davası, kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulu olan binalardaki yanlış payların düzeltilmesi amacıyla açılan bir hukuk davasıdır. 6306 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle hızlanan kentsel dönüşüm uygulamalarıyla arsa payının düzeltilmesine ilişkin bu davalar daha sık açılır hale gelmiştir. Zira mali açıdan bakıldığında taşınmazları yıkılan malikler için belki de en önemli mevzu üzerine yeniden …

Arsa Payının Düzeltilmesi Davası Devamı »

Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Kiracının Tahliyesi

Kiracının tahliyesi ancak belirli koşulların sağlanması halinde mümkündür. Bu yazımızda yalnızca kira borcunun ödenmemesi durumunda tahliyeyi gerçekleştirmek için yapılması gerekenler üzerinde durduk. Tahliyeyi mümkün kılan diğer tüm hallere şu yazımızdan ulaşabilirsiniz: Kiracının Tahliyesi ve Haksız Tahliye Davası. Aynı Kira Süresi İçinde İki İhtar (TBK m. 352) Aynı kira süresinden kastedilen, sözleşmenin bir yıldan kısa olması …

Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Kiracının Tahliyesi Devamı »

Tanımanın İptali Davasıyla Babalığın Sona Ermesi

Tanıma işlemi nüfus memuruna veya mahkemeye yapılacak yazılı bir beyanla gerçekleşebileceği gibi resmi senet veya vasiyetname yoluyla da gerçekleşebilir. Esas olarak soybağına ilişkin sonuçları olan tanıma işleminin ciddi mali sonuçları da gündeme gelebilmektedir. Öyle ki tanınan çocuk için nafaka istenebilmekte ve/veya mirastan pay alınabilmektedir. Dolayısıyla gerçeğe aykırı yapılan tanıma işleminin iptali gerekiyorsa vakit harcanmaması gerekir. …

Tanımanın İptali Davasıyla Babalığın Sona Ermesi Devamı »

Soybağının Reddi Davası: Çocuğun Kocadan Olmaması

Açılacak Davanın Tespiti Çocuk ile baba olarak kayıtlı kişi arasındaki soybağının kaldırılması farklı sebeplerden ötürü söz konusu olabilir. Somut duruma göre dayanılan sebep değişebileceğinden açılacak dava da farklılık gösterecektir. Örneğin: Çocuğun annesi ile baba olarak kayıtlı kişi hiç evlenmemişse ya da daha önce evlenmiş olsalar bile evlilik sona erdikten en az 300 gün sonra doğmuş …

Soybağının Reddi Davası: Çocuğun Kocadan Olmaması Devamı »

Mirasta Tenkis Davasıyla Saklı Payın Korunması

Genel Olarak Mirasta Tenkis Davası Mirasbırakanın malvarlığından tasarruf edebileceği miktar, terekesinden mirasçılarının saklı payları çıkarıldıktan sonra geriye kalan miktardır. Örneğin üç çocuğa sahip olan fakat eşi sağ olmayan murisin çocuklarından her biri altıda bir oranında saklı pay sahibi olur (Yasal miras payı olan 1/3’ün yarısından hesaplanmıştır). Bu durumda muris, yaptığı devirlerle çocuklardan hiçbirinin 1/6 payından …

Mirasta Tenkis Davasıyla Saklı Payın Korunması Devamı »

Boşanma Davasından Vazgeçme (Feragat) ve Geri Alma

Boşanma davasını geri çekme, feragat veya geri alma yoluyla mümkündür. Şimdiden belirtelim ki vazgeçme ve geri alma farklı usullere bağlı olan ve de farklı sonuçlar doğuran işlemlerdir. Bu yazıda sırasıyla boşanma davasından vazgeçmeye ilişkin hususlar ve anlaşmalı boşanma davasının bu bakımdan özellik arz ettiği durumlar üzerinde durulmuş, ardından boşanma davasını geri alma kurumuna değinilmiştir. Kanunumuzda …

Boşanma Davasından Vazgeçme (Feragat) ve Geri Alma Devamı »

Kat Mülkiyeti Nedir? Nasıl Kurulur?

Kat mülkiyeti hukukuna ilişkin diğer yazılarımız için: Kat Mülkiyetinde Anayapının Harap Olması Kat İrtifakı Nedir? Nasıl Kurulur? 1. Genel Olarak Kat Mülkiyeti Tamamlanmış bir yapının ayrı ayrı ve başı başına kullanılmaya elverişli olanları bağımsız bölümleri üzerinde kurulan mülkiyet hakkı, kat mülkiyetidir. Kanunun yaptığı tanıma göre kat mülkiyeti, arsa payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel …

Kat Mülkiyeti Nedir? Nasıl Kurulur? Devamı »

Vasiyetname Hazırlama ve Vasiyetten Dönme

Bu yazıda TMK’nin kabul ettiği vasiyetname hazırlama yöntemleri üzerinde kısaca durulmuş, ardından yapılan vasiyetnameden nasıl dönüleceği hususuna değinilmiştir. Vasiyetname yazılırken dağıtılan payların geçerli sonuç doğurup doğurmaması ise usulden bağımsız bir sorundur. Bilindiği üzere murisin tasarruf sınırını aşacak miktarda miras payı tahsis etmesi durumunda tenkis davası açılabilir. Bu davanın hangi durumlarda açıldığına ve daha fazlasına ilişkin …

Vasiyetname Hazırlama ve Vasiyetten Dönme Devamı »

Nişanın Bozulması Sebebiyle Hediyelerin İadesi ve Tazminat

Bu yazıda nişanın bozulması sebebiyle talep edilebilecek maddi ve manevi tazminat davaları ve hediyelerin geri verilmesi hususu üzerinde durulmuştur. Yazının sonundaysa tazminat, hediyelerin geri verilmesi ve ziynet eşyalarının iadesi gibi hususlarda daha önce yargıya taşınmış olaylardan örnekler verilmiştir. Genel Olarak Nişanlılık ve Nişanın Bozulması Tazminat ve hediyelerin iadesi konuları üzerinde durmadan önce genel hatlarıyla nişanlılık …

Nişanın Bozulması Sebebiyle Hediyelerin İadesi ve Tazminat Devamı »

Akraba Evliliği ve Diğer Evlenme Engellerinin Hukuki Sonuçları

Bu yazımızda evliliğe engel olan haller ile hukuki yaptırımları üzerinde durduk. Yargıya yansıyan örnekler de yazının son kısmında yer almaktadır. Evlenme engellerine ilişkin düzenlemeler Medeni Kanun’da ve Evlendirme Yönetmeliği’nde yer almaktadır. Bazı sebepler -örneğin yakın akraba evliliği- evliliğin kesin hükümsüzlüğüne yol açarken, bazı sebeplerin varlığı -örneğin iddet müddeti geçmeden evlenilmesi- hükümsüzlük sonucunu doğurmaz. Bu yazımızda …

Akraba Evliliği ve Diğer Evlenme Engellerinin Hukuki Sonuçları Devamı »

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede ve Nasıl Açılır? Boşanma Protokolü

Bu yazımızda öncelikle anlaşmalı boşanma davasıyla ilgili genel açıklamalar yapılmış, ardından anlaşmalı boşanma protokolüyle ilgili bilgiler verilmiştir. Boşanma ve aile hukukuna ilişkin diğer yazılarımıza ulaşmak için tıklayınız. Anlaşmalı Boşanma Davasının Özellik Arz Eden Hususları Boşanma davasının anlaşmaya varılarak açılması, boşanmayı diğer seçeneklerden çok daha hızlı çözüme ulaştırmaktadır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması hükümlerine dayanılarak açılan bu …

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede ve Nasıl Açılır? Boşanma Protokolü Devamı »

Miras Payları ve Miras Payı Hesaplama

Bu yazıda yasal mirasçılar, bunların miras payı ve miras paylarının ölüme bağlı tasarruflarla değiştirilebilmesi hususu üzerinde durulmuştur. Saklı paylara ilişkin hususlara ise tenkis davasıyla ilgili yazımızdan ulaşılabilir. Miras Payının Vasiyetnameyle Değiştirilmemiş Olması Yasal Mirasçılar Miras bırakan kişi (muris veya müteveffa), miras sözleşmesi veya bir vasiyetname yaparak aksini kararlaştırmadıkça, miras, kanunun öngördüğü kişiler arasında ve yine …

Miras Payları ve Miras Payı Hesaplama Devamı »

Eşin Miras Payı ve Mal Rejiminden Doğan Katılma Alacağı

Eşin miras payı, birlikte mirasçı olduğu zümreye göre farklılık gösterebilmektedir. Fakat bu yazıda asıl bahsetmek istediğimiz husus sağ kalan eşin edinilmiş mallara katılma rejiminden ötürü sahip olduğu katılma alacağıdır. Zira mirasın paylaşılmasından önce sağ kalan eş terekeden katılma alacağını alabilir. Bu husus çoğu zaman göz ardı edilmekte, bu nedenle eş hakkından mahrum kalmaktadır. Oysa ki …

Eşin Miras Payı ve Mal Rejiminden Doğan Katılma Alacağı Devamı »

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası

Boşanmada Mal Paylaşımı Rejimi Evlilik sonunda mal paylaşımında esas alınacak mal rejimi aslında sadece boşanma durumunda değil, ayrıca evliliğin iptali ve eşlerden birinin ölümü durumlarında da önem arz eder. Medeni Kanun hükümleri gereği aksi kararlaştırılmadıkça eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanır. Dolayısıyla boşanma sonrasında açılan mal paylaşımı davalarınının konusu genelde bu rejimdir. Edinilmiş mal, …

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Devamı »

Hile (Aldatılma) Nedeniyle Sözleşmenin İptali

Sözleşmenin geçerliliğini etkileyen irade sakatlığı halleri hata, hile ve korkutmadan ibarettir. Bu haller her türlü sözleşmeyi etkilemiş olabilir. Kimi zaman bir gayrimenkul satışı kimi zaman bir kira ilişkisi kimi zamansa satın alınan bir kıyafetin niteliğinde düşülen bir iradi sakatlıktan ötürü akdin iptali gerekebilir. Bu yazımızda uygulamada sıklıkla karşılaşılan hile nedeniyle iptal edilebilen sözleşmelere değindik. Hileye …

Hile (Aldatılma) Nedeniyle Sözleşmenin İptali Devamı »

Çocuğun Geçici ve Kalıcı Velayeti, Velayetin Değiştirilmesi

Giriş Velayet, kural olarak çocuğun erginliğine kadar sürecektir. Ancak ergin kişinin kısıtlanması durumunda da velayet söz konusu olabilir. Evlilik süresince velayet anne ve baba tarafından birlikte kullanılır. Hukukumuzda boşanma sonrası çocukların velayetinin hem anneye hem de babaya birlikte ait olması mümkün değildir. Çocuğun velayeti, üstün yararı göz önünde bulundurularak anneye veya babaya bırakılacaktır. Velayetin kime …

Çocuğun Geçici ve Kalıcı Velayeti, Velayetin Değiştirilmesi Devamı »

Aldatma Sebebiyle Boşanma Davası

Genel Olarak Konuya girmeden önce belirtelim ki kanunumuzun evlilik hukuku kısmında düzenlenmiş olan ”aldatma” kurumu aslında bir boşanma sebebi olarak değil nispi butlan sebebi olarak sayılmıştır. İlgili hükme göre evlilik öncesi tarafların birbirinden önemli bazı bilgileri saklaması durumunda aldatma söz konusu olacaktır. Ancak biz bu yazımızda aldatmayı evlilik birliğindeki sadakat yükümlülüğünün ihlal edilmesiyle oluşan durumu …

Aldatma Sebebiyle Boşanma Davası Devamı »

Bağışın İptaliyle Bağışlananın İadesi, Mirasçıların Geri Alma Hakkı

Bağışlama sözleşmesinin ortadan kalkması çeşitli sebeplerle meydana gelebilir. Örneğin bozucu şarta bağlı bir bağışlama söz konusuysa şartın gerçekleşmesi bağışlanan şeyi geri alma hakkı verir. Benzer şekilde dönemsel edimlerin söz konusu olduğu bağışlamalarda bağışlayanın vefat etmesi de bozucu şart gibi bağışlamayı ileriye dönük olarak sona erdirir. Bağışlama sözü veren, borcunu ifa etmeden önce ödeme güçsüzlüğüne düşerse …

Bağışın İptaliyle Bağışlananın İadesi, Mirasçıların Geri Alma Hakkı Devamı »

Kira Bedelinin Tespiti (Kira Parasının Artırılması) Davası

Bu yazımızda konut ve çatılı iş yeri kiralarında bedelin belirlenmesi üzerinde durduk. Kira sözleşmesinde belirlenmiş kira bedelinin sözleşmesel olmayan yollarla değiştirilmesi de mümkündür. Kiracı, kiraya verenin belirlemek istediği tutarı kabul etmezse, bedelin artırılması için kiralanan taşınmazın daha yüksek bir kira tutarını hakettiği mahkeme önünde kanıtlanmalıdır. Bunun için de mahkeme uzman kişilerden yardım ister. Yapılan araştırmalarda …

Kira Bedelinin Tespiti (Kira Parasının Artırılması) Davası Devamı »

Evlilik Sözleşmesi (Mal Rejimi Sözleşmesi), Amacı ve Hükümleri

Evlilik Sözleşmesinin Amacı Bu yazımızda halk arasında evlilik sözleşmesi adıyla da bilinen mal rejimi sözleşmeleri üzerinde durduk. Her ne kadar evlenecek ve halihazırda evli olan çiftler arasında bu konunun açılması bazı kişilerde güven sorunu olduğu izlenimini uyandırsa da, açık görüşlülükle bakılırsa mal rejimi sözleşmesi aslında her iki tarafın da birbirlerine olan güvenini pekiştirebilecek bir kurumdur. …

Evlilik Sözleşmesi (Mal Rejimi Sözleşmesi), Amacı ve Hükümleri Devamı »

Eşin Yabancı/Yurtdışında Olması Durumunda Boşanma Davası

Eşlerden birisi yurtdışında olsa bile, boşanma davalarında davacı veya davalı sıfatına sahip olmaları mümkündür. Ancak yurtdışındayken boşanma davasını açmaları için bulundukları yerdeki Türk konsolosluğundan özel yetkili bir vekaletname almaları gerekmektedir. Boşanma Davası Hangi Mahkemede Görülür? Boşanma davası da dahil olmak üzere genel yetkili mahkeme davalı eşin dava tarihindeki yerleşim yerindeki mahkemedir. Davalının ülkemizde yerleşim yeri …

Eşin Yabancı/Yurtdışında Olması Durumunda Boşanma Davası Devamı »

Boşanmanın Sonuçları: Nafaka, Velayet, Mal Paylaşımı, Tazminat

1. Kanuni Mirasçılığın Sona Ermesi Evlenmeyle birbirlerinin mirasçısı haline gelen eşler boşandıktan sonra birbirlerinin yasal mirasçısı olma sıfatlarını kaybedeceklerdir. Fakat velayetin kimde kaldığına bakılmadan ortak çocukların kanuni mirasçılığı devam eder. 2. Vatandaşlık ve Erginlik Evlilik yolu ile Türk vatandaşlığını kazanmış kişiler bu statülerini koruyacaktır. Yani boşanmakla vatandaşlık kaybedilmeyecek; evlenme yoluyla ergin olan küçük, 18 yaşını …

Boşanmanın Sonuçları: Nafaka, Velayet, Mal Paylaşımı, Tazminat Devamı »

Kiracının Tahliyesi ve Haksız Tahliye Davası

Bilindiği üzere belirli süreli konut ve çatılı işyerleri kiralarında, kiracının sözleşme bitiminden onbeş gün önce bildirimde bulunarak sözleşmeyi sona erdirme hakkı bulunmaktadır (İlgili taşınmazın aile konutu olarak kiralanmış olması ihtimalinde diğer eşin de rızası aranır.). Kiraya veren ise istisnai bir durum yoksa ancak sözleşme süresi dolduktan sonraki on senenin sonunu izleyen uzama yıllarının bitiminden en …

Kiracının Tahliyesi ve Haksız Tahliye Davası Devamı »

Kat Malikleri Kurulu Kararlarının Alınması ve İptali

Olağan Toplantıda Karar Alınması ve İptali Kat malikleri kurulu olağan olarak yılda en az bir defa (toplu yapılarda iki yılda bir) toplanır. Yönetim planında olağan toplantının zamanı belirtilmemişse Ocak ayında (toplu yapılarda ikinci yılın Ocak ayı) yapılacaktır. Yönetim planının ya da tamamlayıcı hukuk kuralının belirttiği tarihlerin dışında yapılan toplantı olağanüstüdür. Toplantının yeri ve zamanı belirlenmişse …

Kat Malikleri Kurulu Kararlarının Alınması ve İptali Devamı »

Çocukla Şahsi Münasebet (Kişisel İlişki) Kurulmasına İlişkin Özet Bilgiler

Genel Olarak Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Ortak çocuğun velayetini kullanma hakkı, eşlerin ayrı olmaları durumunda taraflardan yalnızca birine verilmektedir. Velayet hakkına sahip olmayan anneye veya babaya ise çocukla kişisel ilişki kurma hakkının tanınması mümkündür. Kimi durumlardaysa çocuğun anne ve babası haricindeki üçüncü kişiler lehine de çocukla kişisel ilişki hakkı tesis edildiği görülür. Çocukla kişisel ilişki …

Çocukla Şahsi Münasebet (Kişisel İlişki) Kurulmasına İlişkin Özet Bilgiler Devamı »

Evlatlığın Mirasçı Olması ve Evlatlığa Mirasçı Olunması

Bu yazıda evlatlığın mirasçılığı, evlatlığın ölümü halinde evlat edinenin mirasçı olup olamayacağı ve evlatlıktan çıkarma hususları üzerinde durulmuştur. İlgilenenler şu yazılarımıza da ayrıca göz atabilirler: Miras Payı ve Miras Payı Hesaplama: Evlatlığın miras payı da murisin gerçek çocuğuymuş gibi hesaplanır. Bu yazımızda yasal miras payları üzerinde durduk. Saklı paylar tenkis davasına ilişkin yazımızda açıklanmıştır. Mirasta …

Evlatlığın Mirasçı Olması ve Evlatlığa Mirasçı Olunması Devamı »

Kiracının Süresinden Önce Çıkması Halinde Kira Ücretinin Ödenmesi

Yazımızda ev ve iş yerlerine ilişkin kira sözleşmelerinde kiracının süresinden önce taşınmazı tahliye etmesi durumunda kiraya verenin ücret isteme hakkı üzerinde durulmuştur. Kiralanan ev ya da iş yeri kullanılmaya elverişli olduğu halde kiracı taşınmazı çok az kullanmışsa veya hiç kullanmamışsa bile kira ücretini kural olarak ödemekle yükümlü olacaktır. Yine de bazı durumlarda kiracının indirim istemesi …

Kiracının Süresinden Önce Çıkması Halinde Kira Ücretinin Ödenmesi Devamı »

Yoksulluk Nafakası İsteme Şartları ve Nafaka Miktarı

Yoksulluk nafakası, boşanmayla birlikte menfaati zarar gören eşin korunması amacıyla hukumuzda yer almış hukuki bir kurumdur. İştirak nafakasından farklı olarak çocuklar için değil, eşin bizzat kendisi için verilir. Boşanmadan sonra verilebileceği gibi, dava sırasında tedbir nafakası adı altında da eş için nafakaya hükmedilmesi mümkündür. İlgilenenler nafakanın kaldırılması ve azaltılması ile ilgili yazımıza da göz atabilirler. …

Yoksulluk Nafakası İsteme Şartları ve Nafaka Miktarı Devamı »

Evliliğin İptali Davası ve İptale Bağlı Nafaka ve Mal Paylaşımı

Evliliği sona erdiren olaylar boşanma ve ölümden ibaret değildir. Kimi zaman evlilik geçersiz bir şekilde kurulmuş olabilir. Bu durumda evliliği sona erdirebilmek için boşanma davalarında olduğu gibi evlilik içindeki çekişmeleri, evliliğin temelden sarsıldığını vs. ispat etmeye gerek yoktur. Fakat kanun koyucu iptal nedenlerini sınırlı olarak saydığından, bu nedenlerin somut olayda meydana geldiğinin kanıtlanması gerekecektir. İptali …

Evliliğin İptali Davası ve İptale Bağlı Nafaka ve Mal Paylaşımı Devamı »

Ecrimisil ve Mirasçılar Arasında Ecrimisil Tazminatı

Ecrimisil tazminatı uygulamasına hem kamu hem de özel hukuk alanında rastlanılmaktadır. Bu yazımızda ecrimisilin genel olarak özel hukuktaki görünümüne değinilecek ve miras hukuku özelinde kısa bir değerlendirme yapılacaktır. Ecrimisilin hukuki niteliği hususunda bir görüş birliği yoktur. Yargıtay tazminat isteminin haksız fiile dayandığı görüşünde olsa da bu görüşüne çelişkili olarak beş senelik zamanaşımı uygulamasına devam etmektedir. …

Ecrimisil ve Mirasçılar Arasında Ecrimisil Tazminatı Devamı »

Mirasta İstihkak Davası: Miras Kalan Malın Üçüncü Kişiden Alımı

Davanın Amacı Murisin vefatı sonrasında ardında bıraktığı tereke (müteveffanın mal varlığı) mirasçılarına aittir. Zilyetliğin de mülkiyet gibi miras yoluyla kazanılacağı kabul edilse de bazı hallerde tereke içindeki malların üçüncü kişiler elinde olduğuna rastlanmaktadır. Örneğin murisin altın takıları ölüm anında bir üçüncü kişi elinde bulunuyorsa ve bu kişi eşyaları mirasçılara rızasıyla vermiyorsa miras sebebiyle istihkak davası …

Mirasta İstihkak Davası: Miras Kalan Malın Üçüncü Kişiden Alımı Devamı »

Mirasın Dava Açılması Yoluyla Paylaşımı (Miras Taksim Davası)

Kişi vefat ettikten sonra ardında birden fazla mirasçı bırakmış olabilir. Vefat eden kişinin geride bıraktığı malvarlığına tereke adı verilmektedir. Terekeye tüm mirasçılar birlikte sahip olurlar. Bu birlikte mülkiyet rejiminin elbirliğiyle mülkiyet olduğu kabul edilir. Örneğin ardında payları eşit beş tane mirasçı bırakan bir murisin terekesinde değerleri birbirine eşit beş evi olsa bile ilk durumda her …

Mirasın Dava Açılması Yoluyla Paylaşımı (Miras Taksim Davası) Devamı »

Evliliğin Sarsılması Nedeniyle Boşanma ve Boşanmada Kusur

Genel Olarak Evlilik birliğinin (temelinden) sarsılması halk arasında şiddetli geçimsizlik olarak da bilinen, kanunda düzenlenmiş genel ve nispi bir boşanma sebebidir. Boşanma davalarının büyük çoğunluğu bu sebebe dayanarak açılmaktadır. Bu nedene dayalı açılan davalarda somut duruma göre değerlendirme yapılıp ortak hayatın çekilmez hale gelip gelmediği tespit edilir. Ortak Hayatın Çekilmez Olması İlgili hükme göre boşanma …

Evliliğin Sarsılması Nedeniyle Boşanma ve Boşanmada Kusur Devamı »

Mirasın Reddi Davası (Reddi Miras); Borca Batık Tereke

Mirasın Reddi Hangi Şekillerde Kendisini Gösterir? Yapılış yöntemlerine ve sebeplerine göre farklı şekillerde mirası reddetmek mümkündür. Temel olarak hükmen red ve gerçek red olarak ikiye ayrıldığını söyleyebiliriz. Bunlar kanunumuzun farklı hükümlerinde düzenlenmiştir. Mirası Kimler Reddedebilir? Bilindiği üzere mirasçı olmayan kişilere de belli bazı mallar bırakılması mümkündür. Peki murisin malvarlığından değerler alma hakkı olan herkes bu …

Mirasın Reddi Davası (Reddi Miras); Borca Batık Tereke Devamı »

Kentsel Dönüşümde 2/3 Çoğunluğun Dışında Kalan Paydaş

Öncelikle belirtelim ki konumuz kapsamına giren hükümlerin uygulanabilmesi için söz konusu bina hakkında riskli yapı tespiti yapılmış olması gerekir. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’da (halk arasında kent dönüşüm kanunu) yer aldığı üzere, kentsel dönüşüm uygulamalarının yürütülmesi için ilgili arsa üzerinde 2/3’lik çoğunluğun aynı yönde iradesini göstermesi yeterlidir. Normal şartlarda ilgili bina paylı mülkiyete …

Kentsel Dönüşümde 2/3 Çoğunluğun Dışında Kalan Paydaş Devamı »

Miras Payının Devredilmesi

Bilindiği üzere miras hukukumuzda kabul edilen zümre sistemine göre mirasbırakanın yakın hısımları ayrıca bir ölüme bağlı tasarrufa gerek olmaksızın ona mirasçı olurlar. Bir de atanmış mirasçılık durumu söz konudur ki, bunun için ayrıca olumlu bir miras sözleşmesi yapılması gerekir. Yasal ve atanmış mirasçıların tereke üzerinde sahip oldukları payları kendi aralarında veya üçüncü bir kişiye devredebilmesi …

Miras Payının Devredilmesi Devamı »

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Genel Olarak Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri tam iki tarafa borç yükleyen ve taşınmaz satım sözleşmesi ile eser sözleşmesinin unsurlarını taşıyan karma sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler için kanunda yapılmış bir tanım yoktur. Tadilat, güçlendirme gibi işlerin de bu tip bir sözleşmeyle yapılabileceği kabul edilmektedir. Hatta arsa sahibinin borcunun iş konusu anataşınmazdaki bir bağımsız bölüm olmasının zorunlu olmadığı, …

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Devamı »

Mirasta Denkleştirme Davası

Mirasta denkleştirme davası, yasal mirasçılar arasında açılan bir çeşit alacak davasıdır. Kanun koyucu denkleştirme hükümlerinin uygulanacağı yasal mirasçıları ikiye ayırmıştır. Bu ayrıma göre mirasbırakanın altsoyu için ayrı, diğer tüm yasal mirasçılar için de ayrı hükümler uygulanır. Yazımızda öncelikle denkleştirme davasına ilişkin özet bilgiler verilmiş, ardından yargıya yansıyan somut örneklere yer verilmiştir. Mirasta Denkleştirmeye Konu Kazandırmalar …

Mirasta Denkleştirme Davası Devamı »

Haksız Haciz Nedeniyle Tazminat Davası

Hukukumuzda mahkeme kararı alınmadan dahi icra takibi yoluna başvurmak mümkündür. Yöntemin kolaylığından ötürü bunu kötüye kullananlar olacaktır. Dolayısıyla hem bu hakkı kötüye kullananları caydırmak hem de haksız yere zarara uğrayan tarafın zararını gidermek için haksız takip yapan alacaklıyı zararların tazmini ile yükümlü kılmak gerekmektedir. Kimi durumlarda ise alacaklı taraf kötüniyetli olmasa dahi takipte borçlu taraf …

Haksız Haciz Nedeniyle Tazminat Davası Devamı »

Veraset İlamının İptali Davası ve Uygulama Örnekleri

Bu yazıda öncelikle veraset ilamının tanımı, nereden alınacağı, kimlerin isteyebileceği vb. üzerinde durulmuş; ardından veraset ilamının iptali davası hakkında bilgi verilmiştir. İlgili davalara ilişkin dilekçe örneklerine de yer verilerek konu daha da somutlaştırılmıştır. Yazının sonunda ise uygulamada karşılaşılan olaylara örnekler verilmiştir. Miras hukukuna ilişkin diğer yazılarımıza ulaşmak için tıklayınız. Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Mirasçılık Sıfatının …

Veraset İlamının İptali Davası ve Uygulama Örnekleri Devamı »

Kat İrtifakı Nedir? Nasıl Kurulur?

Kat mülkiyeti hukukuna ilişkin diğer yazılarımız için: Kat Mülkiyeti Nedir? Nasıl Kurulur? Kat Mülkiyetinde Anayapının Harap Olması Genel Olarak Kat İrtifakı Kat irtifakı, bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan yapı veya yapıların bağımsız bölümleri için o arsanın malik veya maliklerince kurulan arsa payına bağlı bir irtifak hakkıdır. Aslında …

Kat İrtifakı Nedir? Nasıl Kurulur? Devamı »

Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Davası

Bu yazıda öncelikle tapu kütüğüne yapılan tescille ilgili genel açıklama yapılacak, ardından yolsuz tescilin nitelikleri açıklanacaktır. Daha sonra yolsuz tescilin düzeltilmesi davası ve bu yolsuz tescili gidermek için izlenebilecek diğer yollar üzerinde durulacaktır. Yazının sonunda konuyla alakalı içtihatlara yer verilmiştir. Tapu Kütüğünde Tescil TMK m. 1022 gereğince tapuya kayıtlı taşınmazlar üzerindeki ayni hakların doğumu tescil …

Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Davası Devamı »

Kat Mülkiyetinde Anayapının Harap Olması

Bu yazıda, kat mülkiyetinin sona ermesi sonucunu doğuran anayapının tümünün harap olması ve kural olarak kat mülkiyetini sona erdirmeyen kısmen harap olma hali üzerinde açıklamalar yapılmıştır. Kat mülkiyeti hukukuna ilişkin diğer yazılarımız için: Kat Mülkiyeti Nedir? Nasıl Kurulur? Kat İrtifakı Nedir? Nasıl Kurulur? Konuya giriş yaparken öncelikle incelenen maddenin neyi düzenlediği belirtilmelidir. KMK madde 2’de …

Kat Mülkiyetinde Anayapının Harap Olması Devamı »

Devremülk Kurulumu, Kullanılması ve Sona Ermesi

Genel Olarak Devremülk Devremülk hakkı, Kat Mülkiyeti Kanunu’nda düzenlenmiş olmasına rağmen kat mülkiyeti hukukunun uygulanmadığı yapılar da devremülk hakkına konu olabilmektedir. Kanun koyucunun yaptığı tanıma göre devremülk hakkı, konut olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerden her biri lehine kurulan ve her birinin bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde faydalanmasına …

Devremülk Kurulumu, Kullanılması ve Sona Ermesi Devamı »

Genel Hatlarıyla İşyeri ve Ev Kirası

Kapsam Öncelikle belirtelim ki, TBK m. 339’da belirtildiği üzere bu hükümler, niteliği gereği geçici kullanıma özgülenmiş taşınmazların altı ay ve daha kısa süreyle kiralanmalarında uygulanmaz. Niteliği gereği geçici kullanıma özgülenen yapılara otelleri ve yazlıkları örnek gösterilebiliriz. Bu yapılar ancak 6 ay ve üzeri bir süre için kiralandıklarında ev kirası gibi sayılarak konut ve çatılı işyeri …

Genel Hatlarıyla İşyeri ve Ev Kirası Devamı »

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul