Cinsel Taciz Suçu (Soru ve Cevaplarla) – TCK m. 105

Bu yazımızda Türk Ceza Kanunu’nun “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” kısmında düzenlenen cinsel taciz suçu üzerinde durduk. Anlayışı basitleştirmek amacıyla soru-cevap yöntemini benimsedik.

Hangi fiiller cinsel taciz suçunu oluşturur?

Laf atmak, cinsel içerikli görüntüye veya sese maruz bırakmak bu suça sebep olabilecek fiillere örnektir. Elbette her rahatsız edici söylem cinsel taciz sayılmayacaktır. Mutlaka tarafların ikili ilişkisine, söylenme tarzına ve genel olarak somut olayın şartlarına göre özel bir değerlendirme yapılmalıdır. Cinsel taciz suçunu oluşturan eylemlerin fiziksel teması içermediği baskın olarak kabul edilmektedir. Aksi takdirde cinsel saldırı ya da çocuğun cinsel istismarı gibi başka bir suç meydana gelebilir. Konuyla ilgili şu yazımıza göz atabilirsiniz: Cinsel Saldırı Suçu (Soru ve Cevaplarla)

Cinsel taciz suçunun cezası ne kadardır?

Sanığın suçun temel halini işlediği kabul edilirse üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına hükmolunur. Mağdur çocuk ise ceza altı ayla üç yıl arasında değişen hapis cezasıdır.

Yargılamaya şikayet olmadan başlanılması mümkün müdür?

Cinsel taciz, şikayete bağlı suçlardan olduğundan savcının re’sen soruşturmaya başlaması mümkün değildir. Fakat suçun çocuğa karşı işlenmesi halinde şikayet olmadan yargılamaya devam edilebileceği yönünde görüşler de vardır.

Uzlaşma mümkün müdür?

Şikayete tabi olan suçlarda kural olarak uzlaştırma sağlandığı takdirde şüpheli/sanığın yargılamadan kaçınması mümkündür. Cinsel taciz de şikayete tabi bir suç olmasına rağmen cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan olduğundan uzlaşma imkanı bulunmamaktadır.

Şikayet hakkı kime aittir?

Şikayetçi olma hakkı bizzat mağdurun kendisine aittir. Dolayısıyla eşi, yakın arkadaşı veya diğer kişilerin şikayetçi olması mümkün değildir. Cinsel tacize uğrayanın çocuk olması durumunda ise durum farklılaşacaktır. Yaş itibariyle çocukların temyiz kudretine sahip olmamasına sıkça karşılaşıldığından veli sıfatıyla anne ve babasının da şikayette bulunduğu görülmektedir. Fakat her somut olay için ayrı inceleme değerlendirme yapılacağı unutulmamalıdır.

Daha ağır cezayı gerektiren nitelikli haller nelerdir?

Aşağıda sayılan hallerin bulunması durumunda verilecek ceza yarı oranında artacaktır. Ayrıca cinsel taciz olayı sebebiyle mağdur işinden, okulundan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmışsa ceza bir yıldan az olamaz.

  • Kamu görevi, hizmet ilişkisi ya da aile içi ilişkilerin sağladığı kolaylıkla işlenmiş olması. Örneğin bakıma muhtaç birinin günlük ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla devamlı eve gelen birinin bu kolaylıktan faydalanması cezasını artırır.
  • Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti verenlerce ya da koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunanlarca işlenmesi. Bir okul öğretmeninin ya da üniversite hocasının öğrencisini taciz etmesi bu durumlara örnektir. Kanun koyucu nüfuz sahibi kişilerin bu gücünü suistimal etmelerinin önüne geçmek amacıyla cezayı ağırlaştırmıştır.
  • Aynı işyerinde çalışmanın verdiği kolaylıktan sağlanılması. Kanun koyucu bu durumda ceza artırımına gidilmesi için üst-alt ilişkisinin varlığına gerek görmemektedir.
  • Teşhir suretiyle işlenmesi.

İstemeden gerçekleştirilen eylemlerden dolayı ceza alınabilir mi?

Cinsel taciz sadece kasıtlı olarak işlenebilen bir suçtur. Taksiren ya da başka etkilerle gerçekleştirilen eylemlerden ötürü ceza alınması mümkün değildir. Örneğin sokak ortasında zorla üstü soyulan birinin teşhir suretiyle cinsel taciz suçunu işlediği söylenemez.

Failin aynı kişiyi farklı zamanlarda cinsel tacizi ayrı ayrı cezayı mı gerektirir?

Bu durumda sanık tek bir cinsel taciz suçundan dolayı soumlu tutulacak zincirleme suç hükümleri uygulanacaktır. Dolayısıyla kanunun ceza için öngördüğü alt ve üst sınırlar 1/4 ile 3/4 oranında artacaktır.

Failin tek eylemle iki kişiyi taciz etmesi durumunda nasıl bir ceza söz konusudur?

Sokakta birlikte yürüyen kişilere hitaben söylenen taciz niteliğindeki sözler bu nitelikteki eylemlere örnektir. Aynı neviden fikri içtimanın söz konusu olduğu bu durumda da aynı şekilde 1/4 ile 3/4 oranında ceza artırımına gidilir.

Fail, farklı zamanlarda farklı kişilere karşı cinsel taciz suçunu işlediyse nasıl cezalandırılır?

Farklı zamanlarda farklı kişilere karşı yapılan eylemlerden ötürü farklı suçlar doğar. Dolayısıyla her olay için ayrı ceza verilir ve bunlar birikir.

Tek bir eylemle cinsel taciz suçunun yanında farklı bir suç da işlenmişse ikisinin cezası toplanır mı?

Farklı neviden fikri içtimanın bulunduğu bu durumlarda yalnızca en yüksek cezayı gerektiren suçtan ceza verilir. Fakat hakim takdiren üst sınıra yaklaşabilir. Örneğin yaptığı bir eylemden dolayı hem müstehcenlik suçunun temel şeklini hem de cinsel taciz suçunu işlediği düşünülen fail müstehcenlik suçundan değil, cinsel tacizden ceza alacaktır. Konuyla ilgili şu yazımıza da göz atabilirsiniz: Müstehcenlik Suçu ve Cezasına İlişkin Soru ve Cevaplar

error: Content is protected !!