Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçunda Geçici Velayet – İçtihat

Geçici Velayetin Suçun Tipikliğini Oluşturmak İçin Yeterli Olması

Sanığın, suç tarihinde geçici olarak velayeti müşteki annede bulunan yaşı küçük çocuğunu yanına alıp annesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak suretiyle üzerine atılı suçu işlediği tüm dosya içeriğinden anlaşıldığından, mahkumiyeti yerine oluşa uygun düşmeyen yazılı gerekçeyle beraatine karar verilmesi, Kanuna aykırı…

Y. 14. CD., 2015/2242 E., 2018/2971 K.

Boşanma Davasında Geçici Velayete İlişkin Düzenleme Yapılmaması

Sanık ile katılan arasında… Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/31 Esas sayılı dosyasında boşanma davası devam ederken aynı mahkemenin 07.07.2011 tarihli ara kararında; müşterek çocuk Batuhan ile sanık babası arasında cumartesi günleri sabah 09:00’dan Pazar sabah saat 09:00’a kadar şahsi münasebet tesisi kurulduğunun anlaşıldığı ve sanığın ara karara istinaden müşterek çocuk …’ı teslim aldıktan sonra 08.10.2011 tarihinde müşterek çocuğu katılana teslim etmemesi nedeniyle sanık hakkında TCK’nın 234. maddesine göre kamu davası açılmış ise de, bu ara kararında müşterek çocuğun geçici velayetinin anneye bırakıldığına dair hüküm olmaması ve bu durumda 5271 sayılı CMK’nın 193/2. maddesine göre ilk bakışta eylemin suç oluşturmayıp derhal beraat kararı verilmesini gerektirecek halden sayılmasına göre tebliğnamede bozma isteyen düşüncelere iştirak edilmemiştir. Delilleri takdir ve gerekçesi gösterilmek suretiyle verilen beraat hükmü usul ve kanuna uygun olduğundan, katılanın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA…

Y. 14. CD., 2014/1891 E., 2016/136 K.
İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul