“Güzelsin” vb. Demek Cinsel Taciz Suçu Sayılır Mı?

Genellikle “sadece iltifat etmek” amacıyla söylendiği savunulsa da, Yargıtay “Güzelsin” ve/veya “Seni seviyorum” tarzındaki cümleleri cinsel taciz suçu olarak değerlendirebilmektedir. Fakat belirtmemiz gerekir ki ne söylendiği kadar somut olaydaki durum ve koşulların da değerlendirilmesi yapılmaktadır. Özellikle Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun daireler arasındaki işbölümü düzenlemesinden sonra bu tarz değerlendirmelere daha fazla önem verildiğini gözlemlemekteyiz. Öyle ki cinsel taciz suçunu uzun bir süre değerlendirmiş olan 14. Ceza Dairesi çok daha katı değerlendirmeler yaparken, 9. Ceza Dairesi’nin daha esnek ve somut olayı değerlendiren kararlar verdiğini görüyoruz. Cinsel taciz suçuyla ilgili ayrıntılı bilgi için ayrıca Cinsel Taciz Suçu ve Cinsel Tacizin Cezası – TCK 105 başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

Aşağıdaki kararlarda birbirinden farklı olaylara ilişkin verilen kararlara yer verdik:

Güzelsin vb. Kelimelerin Suç Olduğu Yönündeki Kararlar

“…Sanığın, katılanı işyeri çevresinde devamlı surette takip ettiği, bir keresinde yolunu keserek “..bir dakka…” diyerek durdurup “…senin gözlerin çok güzel, seni çok seviyorum, seninle yemeğe çıkmak istiyorum, sen çok güzelsin, ben inatçı biriyim…” şeklinde sözlerle söylediği, katılanın karşı çıkmasına rağmen bu sözlerlerini birkaç kez tekrar ettiği, ayrıca katılanın yanında patronu olan ve tanık olarak dinlenen …’ın yanında da müştekiye aynı sözleri tekrar ettiği, tanığın şüpheliye “…sen utanmıyormusun kızın yaşındaki bayana….” gibi sözlerle karşı çıktığında da, sanığın yine “…sen çok güzelsin, seni çok seviyorum, elimden ne gelirki….” dediği olayda, sanığın zincirleme şekilde cinsel taciz suçundan mahkûmiyeti yerine, dosya kapsamına uygun düşmeyen gerekçelerle beraatine karar verilmesi, Kanuna aykırı…”
Y. (Kapatılan)14. Ceza Dairesi 2012/14445 E., 2013/6197 K.
“…Sanığın markette çalışan müştekinin yanına gelerek “Çok güzelsin sana nazar değmesin nazar boncuğu tak” yine marketten çıkarken müştekiye “Gerçekten çok güzelsin ben karşıda duran otobüsün içerisindeyim seni izleyeceğim” demesi ve otobüsün içinden müştekiyi izlemesi şeklinde gerçekleşen eyleminin, TCK’nın 105/1. maddesi kapsamında kalan cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan beraat kararı verilmesi, Kanuna aykırı…”
Y. 18. Ceza Dairesi 2019/7222 E., 2020/198 K.
“…Mağdure …’ın soruşturma ve yargılama evresinde, sanığın, mağdurenin çalışmakta olduğu fırına gelip ekmek istedeği, ekmeği geri bırakıp mağdureye hitaben “ben seni seviyorum sen çok güzelsin” deyip, telefon numarasını istediği, mağdurenin korkup babasının telefon numarasını verdiği, bunun üzerine dışarı çıkıp arabaya gittiği, tekrar fırının içerisine gelerek, tatlı istediği, “vermezsen seni öperim” dediği yönündeki samimi anlatımları, sanığın fırında kendisine gasp eylemini gerçekleştirdiği yönündeki iddiasından soruşturma aşamasında dönmesine rağmen tacize yönelik iddiasından dönmemesi, mağdure ile sanık arasında bu şekilde suç atmayı gerektirecek husumetin saptanmaması ve tanık …’in anlatımlarından da arada bir husumet bulunmadığının anlaşılması karşısında, sanığın, mağdureye cinsel taciz içeren sözler söylediğinin kabulü gerektiği gözetilmeden yerinde olmayan gerekçeyle beraat hükmü kurulması, Kanun aykırı…”
Y. (Kapatılan)14. Ceza Dairesi 2012/4916 E., 2012/13390 K.
“…Müştekiyi arayan sanığın arama sırasında ismini söyleyip kendini tanıtarak “Nuran hanımla mı görüşüyorum, sizle tanışmak istiyorum” demesi üzerine mağdurenin “ben sizinle görüşmek istemiyorum” diyerek telefonu kapatıktan sonra, sanığın tekrar mağdurenin telefonuna çağrı atıp sonrasında da “Çok güzelsiniz, sizinle tanışmak istiyorum” biçiminde mesaj gönderme şeklindeki eylemlerin bir bütün olarak zincirleme biçiminde cinsel taciz suçunu oluşturduğu halde, oluşa ve dosya kapsamına uygun düşmeyecek şekilde yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde sanığın beraatine karar verilmesi…”
Y. (Kapatılan)14. Ceza Dairesi 2011/14446 E., 2012/5859 K.
“…Sanık … hakkında cinsel taciz ve hakaret suçlarından kurulan hükümlerinin temyiz incelemesine gelince; Mağdurenin samimi anlatımları ve tüm dosya içeriğinden, mağdurenin olay günü yaya olarak eve gitmekteyken sanık …’ın mağdureye “Yavrum ne güzelsin, kalçaların ne güzel, gel beraber eğlenelim” şeklinde sözlerle cinsel tacizde bulunduğu, mağdurenin maruz kaldığı bu haksız eyleme tepki olarak sanık …’a “Şerefsiz, aracının plakasını aldım, polise vereceğim” demesinden sonra sanığın mağdureye sinkaflı sözler söyleyerek hakaret suçunu işlediği anlaşıldığı, bu oluş ve olayın mahiyetine göre TCK.nın 129/3. maddesini uygulama olanağının bulunmadığı gözetilmeyerek, sanığın her iki suçtan mahkûmiyeti yerine yazılı gerekçeyle cinsel taciz suçundan beraatine, hakaret suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi,..”
Y. (Kapatılan)14. Ceza Dairesi 2011/9575 E., 2013/2346 K.
“…Sanığın, birkaç kez durakta bekleyen yaşı küçük mağdurun yanına gelip konuşmaya çalıştığı, en son tarihte mağdura “derslerine iyi çalış güzelmişsin” şeklinde söz söylediği olayda eyleminin, TCK’nın 105. maddesi kapsamında çocuğa karşı cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden…”
Y. 18. Ceza Dairesi 2019/298 E., 2020/489 K.
“…Sanığın, katılana gönderdiği mesajlarda onu sevdiğini ve güzel olduğunu belirtmesi karşısında; eyleminin TCK’nın 105. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturacağı gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan hüküm kurulması,..”
Y. 18. Ceza Dairesi 2015/12936 E., 2016/1695 K.
“…Müştekiye içindeki cep telefonunu numarası yazılı kâğıdı uzatıp “çok güzel olduğunuzu biliyor musunuz, çok güzelsin, seni beğeniyorum, senden hoşlanıyorum, seni seviyorum” şeklindeki sözleri söyleyerek müştekiyi cinsel yönden, ahlâk temizliğine aykırı olarak rahatsız eden sanığın eyleminin TCK.nın 105/1. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturduğu halde, suç vasfında yanılgıya düşülerek sanığın kişilerin huzur ve sükununu bozmak suçundan cezalandırılması, Kanuna aykırı…”
Y. (Kapatılan)14. Ceza Dairesi 2012/5197 E. , 2013/12926 K.
“…Sanığın mağdureye, “Beraber denize girelim, çok güzelsin, benimle çıkmaz mısın” demekten ibaret bedensel temas içermeyen eyleminin cinsel taciz suçunu oluşturduğunun kabulü gerekirken…” Y. 14. Ceza Dairesi 2013/3516 E. , 2014/14753 K.
“…Sanığın kadın olan katılanın telefonuna göndermiş olduğu mesajların katılanla konuşup arkadaşlık yapmak amacıyla gönderildiğinin anlaşılması ve mesajlarda geçen “ama suç benim mi sen de bu kadar güzel olmasaydın şimdi senin o güzel resmine bakıyorum”, “tutukluk yaptı senin güzel resmin”, “benden korkmana gerek yok benim niyetim sadece tatlı bir arkadaşlık” şeklindeki ifadelerini TCK’nın 105/1. maddesine uyan cinsel taciz suçunu, “sen bana karşı ne hamle yaparsan sen zarar görürsün, benim senin hakkında bildiklerim roman olur” ve “ben de senin kimlerde neler yaptığını dökerim ortaya, bakalım o zaman böyle dik olabilecek misin” şeklindeki mesajlarının TCK’nın 106. maddesindeki tehdit suçunu oluşturulduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek, sırf huzur ve sükununu bozmak özel kastıyla işlenebilen kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan hüküm kurulması…”
Y. 18. Ceza Dairesi 2015/26083 E., 2016/8853 K.
“…Müştekinin şikâyet dilekçesi, sanığın ikrarı, sanığın katılana göndermiş olduğu “bak güzelim sadece sevdik suç mu bu ya”, ” çok güzelsin ” gibi mesaj kayıtları ile; mağdureyi zincirleme şekilde cinsel amaçla taciz ettiği sabit olduğu halde, sanığın atılı suçtan mahkûmiyeti yerine beraatine karar verilmesi, Kanuna aykırı…”
Y. (Kapatılan)14. Ceza Dairesi 2012/8351 E. , 2013/9844 K.
“…Sanıkla arasında dosyaya yansıyan herhangi bir husumet bulunmayan katılanın aşamalardaki samimi anlatımları, savunma ile tanık beyanları nazara alındığında, sanığın aynı binada komşusu olan evli katılana karşı bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda “sen… layık değilsin, sen güzelsin, sen bir meleksin, senin gözlerine hayranım” şeklinde sözler söyleyip eliyle hoşlandığına ilişkin hareketler yapmak suretiyle zincirleme şekilde cinsel taciz suçunu işlediği tüm dosya içeriğinden anlaşıldığından, müsnet suçtan mahkûmiyeti yerine oluşa uygun düşmeyen yazılı gerekçeyle beraatine karar verilmesi…”
Y. 14. Ceza Dairesi 2014/6838 E., 2015/9885 K.
“…Mağdurenin aşamalardaki samimi anlatımları, tanık….’nin beyanı ve tüm dosya içeriğinden, daha önceden kendisini tanımadığı mağdurenin olay günü yanına gelen sanığın, kendisine burs temin edeceği vaadiyle onunla yakınlık sağlamaya çalıştığı, bu suretle sohbete başlayan sanığın mağdureye boş vakti olup olmadığını sorup buluşma ve yemek yeme teklifinde de bulunup, gözlerinin ne güzel olduğu ve ne güzel bir kız olduğu şeklinde sözler de söylemek suretiyle TCK.nın 105/1. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu işlediği sabit olduğu halde, mahkûmiyeti yerine yazılı gerekçeyle beraatine karar verilmesi, Kanuna aykırı…”
Y. (Kapatılan)14. Ceza Dairesi 2011/12504 E. , 2012/6089 K.
“…Sanığın, 2012 yılı Ekim ayı içinde belirlenemeyen bir tarihte müştekinin odasına gidip, yüzündeki bir saç telini almak üzere yüzüne doğru hamle yapması, başka bir tarihte de yine müştekiye hitaben “çok güzelsiniz, size pembe yakışmıyor, siyah yakışıyor” demesi 10/11/2012 tarihinde ise kullandığı 0 5.. … .. .. nolu cep telefonundan müştekinin cep telefonuna “günün aydın olsun, sert bir mizacınız var, bir demet gül bir demet karanfil sunmak istedim, kariyerinize bir zarar verir diye yapamadım, bir çocuğunuz olsun, kız mı erkek mi ama kız olursa sana erkek olursa bana benzesin, ne bir gül bahçesi ne de karanfil en güzel söz en tatlı dil bahar sabahının ufkunda doğa inan ismin kadar güzel değil, seni öpüyorum” şeklinde mesaj göndermesi eylemlerinin, TCK’nın 105. maddesinde geçen “cinsel taciz” suçunu oluşturduğu gözetilmeyip, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması Kanuna aykırı…”
Y. 18. Ceza Dairesi 2015/12693 E., 2016/243 K.
“…Katılanan aşamalarda değişmeyen istikrarlı iddiası ve iddiayı doğrulayan tanık … ‘ın beyanı, sanığın tevil yollu ikrarı ve tüm dosya içeriğinden sanığın katılana “çok güzelsiniz, çok etkileyici bir bayansınız, çok güzel fiziki yapıya sahipsiniz, diksiyonunuz çok etkileyici” şeklinde sarf etmiş olduğu sözlerinin 5237 sayılı TCK.nın 105. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturduğu sabit…”
Y. (Kapatılan)14. Ceza Dairesi 2012/812 E., 2013/8913 K.
“…Mağdurenin aşamalardaki anlatımları, tanıklar … ile …’in beyanları ve tüm dosya içeriğine göre, sanığın bir suç işleme kararının icrası kapsamında farklı zamanlarda cep telefonundan mağdurenin kullandığı cep telefonuna “gülüm, senin gibi bir güzele yakışmıyor, seni seven biriyim, arkadaş olalım mı” şeklinde mesajlar gönderme eylemlerinin TCK’nın 105. maddesinde yer alan zincirleme şekilde cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilerek, bu suçtan mahkûmiyetine karar verilmesi gerekirken…”
Y. 14. Ceza Dairesi 2014/12231 E., 2015/11182 K.
“…Mağdurenin aşamalardaki anlatımları, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığından alınan iletişim tespit tutanakları ve tüm dosya içeriğine göre; sanığın bir suç işleme kararı kapsamında farklı tarihlerde mağdureyi telefonla arayıp “siz bu kadar güzel olmak zorunda mısınız neden bu kadar tatlısınız” şeklinde söz sarf etme ve “ayağını denk al” şeklinde mesaj gönderme biçimindeki eylemlerinin cinsel taciz ve tehdit suçlarını oluşturduğu gözetilerek, bu suçlardan mahkûmiyetine karar verilmesi gerekirken…”
Y. 14. Ceza Dairesi 2014/1871 E., 2016/111 K.

Aksi Görüşteki Yargıtay Kararları

“…Dosya kapsamına göre sanığın, kendisine ait cep telefonundan mağdureye “merhaba”, “seni tanımak isteyen biri”, “tanımıyorum seni eşinin ceza evinde olduğunu biliyorum”, “eğer sen de istersen seninle tanışmak isterim”, “yemin ederim bilmiyorum”, “söyleyemem sana güvendiğim zaman tamammı”, “tanımıyorum seni eşinin ceza evinde olduğunu biliyorum”, ” hoşçakal”, “söyleyemem sana güvendiğim zaman tamam mı”, ” boş ver mesajlaşmadık say oldumu”, “özür dilerim”, “hoşçakal”, “tamam boş ver adını bilmiyorum ama beğendim seni güzelsin“, “olmayabilir kafana takma adımı hemen söylememi bekleme benden lütfen anla beni ne tepki alacağımı bilmiyorum sana güvenebilirmiyim”, “Gnydn”, “soor”, “hayır ben değilim canım”, “ben seni tanımak istiyorum ama sen beni tehdit ediyorsun rahatsız oluyorsan mesaj atmam” şeklinde mesajlar gönderdiği anlaşıldığından, mevcut haliyle sanığın, gerek aradığında gerekse gönderdiği mesajlarda cinsel taciz içerikli sözünün bulunmaması nedeniyle olayda atılı suçun kanuni unsurları itibarıyla oluşmayıp, mevcut haliyle sübuta eren eyleminin 5237 sayılı TCK’nın 123. maddesinde düzenlenen kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturduğu gözetilerek hüküm kurulması gerekirken suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek cinsel taciz suçundan mahkumiyet kararı verilmesi, Kanuna aykırı…”
Y. 9. Ceza Dairesi 2021/3832 E., 2022/3279 K.
“…Dosya kapsamına göre sanığın, kendisine ait cep telefonundan mağdureye gönderdiği ” ben istemezdim sizi böyle bir gecede rahatsız etmeyi ama şunu gördüm eşiniz size çok büyük bir haksızlık ediyor bunu ilk konuşmada anladım eşiniz tam bir odun sizse çok daha zarif çok daha ince çok daha kibar birisiniz biliyorum şu an müsait değilsiniz inan isminide bilmiyorum ama şunu biliyorum attığım mesajarı eşinizden gizleyeceğinizden biliyorum bunu daha ilk konuşmada anladım neyse ne yine yeni yılınız kutlu oldun herşeyden sizin gibi güzel bir bayana huzur ve mutluluk getirme dileğiyle iyi geceler inşallah yarın müsait olduğunda beni ararsınız” şeklindeki mesaj içeriğinde cinsel taciz içerikli sözünün bulunmaması nedeniyle olayda atılı suçun kanuni unsurları itibarıyla oluşmadığından yanılgıya düşülerek cinsel taciz suçundan mahkumiyet kararı verilmesi, Kanuna aykırı…”
Y. 9. Ceza Dairesi 2021/7840 E. , 2022/7697 K.
“…Oluş ile dosya içeriğine göre, olay günü sanığın komşusunun kızı olan mağdureye verdiği mektupta geçen “Tatlı kız, öyle güzelsin ki” ibarelerinin hangi gerekçe ile cinsel taciz suçunu oluşturduğunun karar yerinde tartışılmadığı gibi sanık hakkında atılı suçtan dolayı 5237 sayılı TCK’nın 61. maddesi uyarınca temel ceza belirlenirken söz konusu maddenin birinci fıkrasında yedi bent halinde sayılan hususlar ile denetime olanak verecek şekilde ve somut gerekçeler de gösterilmek suretiyle ilgili kanun maddesindeki alt ve üst sınırları arasında takdir hakkının kullanılması zorunluluğuna uyulmayıp, kanun maddesindeki bir kısım ifadeleri aynen tekrar etmek suretiyle temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak üst hadde yakın belirlenmesiyle aynı Kanunun 3/1. maddesinde düzenlenen orantılılık ilkesi ile hak ve nesafet kurallarına muhalefet edilmesi, Kanuna aykırı,..”
Y. 9. Ceza Dairesi 2021/10119 E. , 2022/8599 K.

Cinsel Tacizde Zamanaşımı

TCK m. 105/1 hükmünde düzenlenen cinsel taciz suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır. Dolayısıyla TCK m. 73/1 uyarınca altı ay içinde şikayette bulunulmadığı müddetçe eylemin soruşturulması zamanaşımına uğrar. Ancak bu sürenin her zaman eylem tarihinde başlamadığını, failin kim olduğunun bilinmediği durumlarda failin kim olduğunun öğrenildiği tarihten itibaren başlayacağını vurgulamamız gerekir.

“…16.10.2008 tarihli şikâyet dilekçesinde ve mağdurenin aşamalardaki beyanlarında, sanığın mağdureye karşı “sen çok güzelsin, kocan sana yakışmıyor, bu güzelliğini ziyan etme, bu konuştuklarımızı kimseye söyleme, ikimiz için de iyi olmaz” şeklindeki sözle cinsel taciz eylemlerinin 2008 yılı 9. ayındaki Ramazan bayramına kadar devam ettiği belirtilmiş ise de, 25.02.2010 tarihli iddianamede sanığın bu eylemlerinden dolayı kamu davası açılmadığı, sadece 2007 yılı mart veya nisan ayları içinde gerçekleştiği anlaşılan mağdureye kadın iç çamaşırı alarak vermek suretiyle cinsel tacizde bulunmak eyleminden dolayı kamu davası açıldığı, cinsel taciz suçunun soruşturması ve kovuşturması takibi şikâyete bağlı suçlardan olduğu ve mağdure vekili tarafından 16.10.2008 tarihinde şikâyette bulunulduğu, mağdurenin fiili ve failin kim olduğunu bildiği suç tarihinden (2007 yılı mart-nisan ayları) itibaren TCK.nın 73/1. maddesinde öngörülen altı aylık süre içinde şikâyetçi hakkını kullanmadığı anlaşıldığından sanık hakkında açılan kamu davasının düşmesine karar verilmesi yerine yazılı şekilde hüküm kurulması, Kanuna aykırı…”
Y. (Kapatılan)14. Ceza Dairesi 2012/10538 E., 2013/10570 K.

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul