Haciz İhbarnamesine Karşı Vekilin Gerçeğe Aykırı Beyanı – İçtihat

…Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak suçunun oluşabilmesi için bildirimin bizzat borçlu tarafından ve gerçeğe aykırı olduğu bilinerek yapılması gerekli olup, birinci haciz ihbarnamesine yapılan 05.08.2010 tarihli itirazın vekil tarafından yapılması nedeniyle vekilin beyanından dolayı asil sorumlu tutulamayacağından; sanığın beraatine karar verilmesi gerekirken…

Y. 19. CD. 2018/3576 E., 2018/8461 K.

…Birinci haciz ihbarnamesine sanıklar….ve ….’un yetkilisi, ….’ün ise ortağı olduğu şirketin vekili aracılığıyla itirazda bulunması ve vekilin beyanından dolayı asilin sorumlu tutulamayacağı gözönünde bulundurulduğunda sanıkların beraatine karar verilmesi gerekirken…

Y. 19. CD. 2018/3633 E., 2018/8148 K.

…Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak suçuna ilişkin olarak kurulan hükümlere yönelik incelemede;Birinci haciz ihbarnamesine 16.07.2013 tarihinde 3. şahıs … Tic. Ltd. Şti. vekili aracılığıyla itirazda bulunulması ve vekilin beyanından dolayı asilin sorumlu tutulamayacağı gözönünde bulundurulduğunda sonuç itibariyle doğru olan beraat kararlarına yönelik şikayetçi vekilinin temyiz nedenleri yerinde görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA,..

Y. 19. CD. 2016/14754 E., 2018/1758 K.
error: Content is protected !!