2023 – İsim Değiştirme Davası Mahkeme Masrafı ve Avukatlık Ücreti

Enflasyonun etkisiyle mahkemeye yapılan yargılama giderleri ve avukata ödenen vekalet ücretleri her yıl artmaktadır. Hatta önceleri yıl sonunda yapılan fiyat güncellemeleri artık 6 ayda bir yapılır hale gelmiştir. Dolayısıyla bu yazıda isim değiştirme davalarındaki güncel masraf ve avukatlık ücretleri üzerinde durduk. Bu yazıda verdiğimiz bilgiler yalnızca isim değişiminde değil, ekletme/çıkarma işlemlerinde ve soyadı değişikliğinde de geçerlidir.

İsim Değiştirme Davalarında Mahkeme Masrafları

Mahkemeye yapılan masraf kalemlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Başvurma harcı,
  • Vekalet (suret) harcı,
  • Peşin harç,
  • Gider avansı,
  • Vekalet (baro) pulu

Bu gider kalemlerinden gider avansı haricindekilerin geri alınması veya başka bir şey için kullanılması mümkün değildir. Gider avansının ise büyük ihtimalle hepsi kullanılmayacak ve arta kalan kısmı ilan giderine mahsup edilebilecektir.

2023 Ağustos sonrasında yapılan güncellemelerle birlikte, isim değiştirme davalarında harçlar ve mahkeme masraflarının toplamda 1.638,60 TL olduğunu görüyoruz. Fakat davacının tüm gider kalemleri bunlarla sınırlı değildir.

İlan Ücreti

İsim değişikliği kararının nüfus müdürlüğünce sisteme işlenebilmesi için ilan ücreti de yatırılması gerekecektir. İsim değişikliği ilan ücretinin ise şu an itibariyle 800-2000 TL arası olduğunu söyleyebiliriz. İlan ücretinin önceden net bilinememe sebebi ise bu masrafın Basın İlan Kurumu tarafından mahkemeye bildirilmesidir. Zira ilanın yapılacağı gazetenin yerel mi ulusal mı olduğuna göre ve ayrıca tirajına göre ücret farklılaşabilecektir. Bunun seçimini davacı yapmamaktadır.

Örnek vermek gerekirse, aşağıdaki reddiyat makbuzundan da görüleceği üzere Mart 2023’de ödemesini yaptığımız bir isim değiştirme ilanı için 1.486,80 TL ödeme yapılmıştır.

Enflasyon sebebiyle TL’nin daha fazla değer kaybettiği ve fiyat güncellemelerinin yapıldığı Temmuz 2023’de ise isim değiştirme ilanı için 840 TL ödeme alınmıştır. Yani yukarıda örneğini verdiğimiz ilan ücretine kıyasla daha yüksek bir miktar istenmesi beklenirken, daha azı istenmiştir.

Yani görüleceği üzere ilan ücretinin tam olarak ne kadar tutacağını önceden bilmek mümkün değildir. Dolayısıyla yalnızca masraf kalemleri için 2000-3000 TL ayırılmasını tavsiye ediyoruz. Gider avansından artan kısmın ilan masrafından mahsup edileceği de unutulmamalıdır.

Avukatlık (Vekalet) Ücreti

Avukatın dosyayı yürütebilmesi için öncelikle noterden bir vekaletname çıkartılması gerekmektedir. Tek sayfalık bir vekaletname için notere ödeyeceği ücret ise şu an itibariyle 602 TL’dir. Fakat bu yazının son güncellenme tarihinden sonra yeni değişiklikler meydana gelebilir.

Avukata ödenecek vekalet ücreti ise tarafların kendi aralarındaki anlaşmaya göre belirlenecektir. Fakat asliye hukuk mahkemesinde açılması gerektiğinden, 21 Eylül 2023’de yürürlüğe giren AAÜT uyarınca isim değiştirme davalarında en düşük avukatlık ücreti 17.900 TL’dir. Dolayısıyla tüm kalemler dahil olmak üzere isim değiştirme masraflarının 20.000 TL’den başladığını söyleyebiliriz.. Güncel miktarlar için her zaman TBB’nin sitesini takip edebilirsiniz: barobirlik.org.tr/Haberler/avukatlik-asgari-ucret-tarifeleri-5435

Aynı tarifeden de görüleceği üzere danışmanlık ücreti ise 2300 TL’den, dilekçe yazımı ise 3600 TL’den başlamaktadır.

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba, isim/soyisim değiştirme davanızı avukat aracılığıyla yürütmek veya ücretli danışmanlık almak istiyorsanız aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul