Category: Aile Hukuku

Aile Konutunun Muvazaalı Olarak Devri

“MAHKEMESİ : KADIKÖY 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİTARİHİ : 30/05/2006NUMARASI : 2005/269-150 Taraflar arasında görülen davada;Davacı, davalı M.’dan 7.1.2005 tarihinde satın alarak kayden maliki olduğu 206 ada . parsel ..kat .nolu dairenin, tahliye taahhüdüne rağmen, halen davalılar tarafından...

error: Content is protected !!