Category: Miras Hukuku

Mirasın Reddi Durumunda Mirasçılık Belgesi

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2015/2892 E., 2015/10280 K. “MAHKEMESİ : Buldan Sulh Hukuk MahkemesiTARİHİ : 26/12/2013NUMARASI : 2013/442-2013/406 Davacı tarafından, davalı 25.12.2013 gününde verilen dilekçe ile mirasçılık belgesi verilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda;...

error: Content is protected !!