Aile Hukuku

Boşanma Davasını Geri Çekme: Vazgeçme (Feragat) ve Geri Alma

tarihinde yayınlandı

Boşanma davasını geri çekme, feragat veya geri alma yoluyla mümkündür. Şimdiden belirtelim ki vazgeçme ve geri alma farklı usullere bağlı olan ve de farklı sonuçlar doğuran işlemlerdir. Bu yazıda sırasıyla boşanma davasından vazgeçmeye ilişkin hususlar ve anlaşmalı boşanma davasının özellik arz ettiği durumlar üzerinde durulmuş, ardından boşanma davasını geri alma kurumuna değinilmiştir. Boşanmaya ilişkin diğer yazılarımız: Boşanma Davası Açma Rehberi, Boşanma Sonrası Çocuğun Velayeti, Boşanmada Mal Paylaşımı, Anlaşmalı Boşanma Protokolü Boşanma Davasından Feragat (Vazgeçme) Davanın geri alınması kurumundan farklı olarak boşanma davasından vazgeçme (feragat) tek taraflı yapıldığında da sonuç doğurabilecek bir taleptir. Ne davalının ne […]

Aile Hukuku

Boşanma Sonrası Çocuğun Velayeti

tarihinde yayınlandı

Bu konuda düzenlenen başlıklar şöyle sıralanmıştır: 1. Boşanma Davası Sırasında Çocuğun Velayeti 2. Çocuğun Velayetinin Düzenlenmesi 3. Boşanmadan Sonra Velayetin Tekrar Düzenlenmesi – Velayet Davası 4. Çocukla Kişisel İlişki Kurulması 5. Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Kararın İcrasına Dair Hükümler Boşanmaya ilişkin diğer yazılarımız: Boşanma Davası Açma Rehberi, Boşanmada Mal Paylaşımı, Anlaşmalı Boşanma Protokolü, Boşanma Davasından Vazgeçme (Feragat) ve Geri Alma Giriş Velayet, çocuğun erginliğine kadar sürecektir. Ancak ergin kişinin kısıtlanması durumunda da velayet söz konusu olabilir. Evlilik süresince velayet birlikte kullanılır. Hukukumuzda boşanma sonrası çocukların velayetinin hem anneye hem de babaya birlikte ait olması […]

Aile Hukuku

Boşanmada Mal Paylaşımı

tarihinde yayınlandı

Boşanmaya ilişkin diğer yazılarımız: Boşanma Davası Açma Rehberi, Boşanma Sonrası Çocuğun Velayeti, Anlaşmalı Boşanma Protokolü, Boşanma Davasından Vazgeçme (Feragat) ve Geri Alma 1. Ölüm, Evliliğin İptali ve Boşanmada Mal Paylaşımı İçin Kabul Edilen Kanuni Rejim Evlilik sonunda mal paylaşımı için uygulanacak mal rejimi aslında sadece boşanma durumunda değil, ayrıca evliliğin iptali ve eşlerden birinin ölümü durumlarında da önem arz eder. TMK m. 202 gereği aksi kararlaştırılmadıkça eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanır. Edinilmiş mal, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleridir. Eşlerin edinilmiş mallarına örnek olarak şunlar gösterilmiştir: […]

Aile Hukuku

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

tarihinde yayınlandı

Bu konuda şu başlıklar düzenlenmiştir: 1. Anlaşmalı Boşanma Davası 2. Anlaşmalı Boşanma Protokolü 3. Örnek Anlaşmalı Boşanma Protokolü Boşanmaya ilişkin diğer yazılarımız: Boşanma Davası Açma Rehberi, Boşanmada Mal Paylaşımı, Boşanma Sonrası Çocuğun Velayeti, Boşanma Davasından Vazgeçme (Feragat) ve Geri Alma 1. Anlaşmalı Boşanma Davası Anlaşmalı boşanma davası, boşanmayı diğer seçeneklerden daha hızlı çözüme ulaştıracaktır. Bu davanın özellik arz eden hususlarını şöyle sıralayabiliriz: Uzlaşma yoluyla boşanmak isteyen eşlerin anlaşmalı boşanma protokolü imzalamaları gerekmektedir. Ancak tarafların isteklerini hakim karşısında sözle ifade etmeleri durumunda da anlaşmalı boşanmanın yapılabileceği kabul edilmektedir. Hakim, tarafların imzaladığı bu sözleşmeyi kabul etmek zorunda […]

Aile Hukuku

Boşanma Davası Açma Rehberi

tarihinde yayınlandı

Bu boşanma rehberi kapsamında şu başlıklar incelenmiştir: Genel Olarak Boşanma Davası Usule İlişkin Hususlar Boşanma Sebepleri Dava sürecinde alınan tedbirler Ayrılık – Boşanma farkı Boşanmanın Sonuçları Kanuni mirasçılığın sona ermesi Vatandaşlık ve erginlik Kadının soyadı İddet müddeti Çocuğun velayeti Maddi tazminat Manevi tazminat Yoksulluk Nafakası İştirak Nafakası Mal paylaşımı Hüküm doğurma zamanı Boşanmaya ilişkin diğer yazılarımız: Boşanma Sonrası Çocuğun Velayeti, Boşanmada Mal Paylaşımı, Anlaşmalı Boşanma Protokolü, Boşanma Davasından Vazgeçme (Feragat) ve Geri Alma 1.Genel Olarak Boşanma Davası Evlilik birliğini sona erdiren halleri ölüm, gaiplik (kendiliğinden sona ermez, eşin başvurusu gerekir), mutlak butlan, nispi butlan ve […]

Aile Hukuku

Nişanın Atılması ve Hukuki Sonuçları

tarihinde yayınlandı

Nişanlanma, evlenme vaadiyle gerçekleşmektedir. Yani nişanlanmanın yapılmış sayılması için yüzük takmak, tören düzenlemek vb. uygulamalar zorunlu değildir. Fakat elbette bunlar nişanın yapıldığına dair delil niteliği taşıyacaklardır. Nişanın atılması halinde tarafların birbirlerinden bazı talepleri söz konusu olabilecektir. Öyle ki kanun koyucu nişanlılık durumu için de bir takım hukuki sonuçlar öngörmüştür. Bu talepler: 1. Maddi Tazminat Nişanın atılması sebebiyle maddi tazminat istenebilmesi için: i. Taraflardan biri haklı bir sebep olmaksızın nişanı atmalı veya ii. Nişan taraflardan birine yükletilebilen bir sebeple bozulmalıdır. Bu durumda kusuru olan taraf, diğerine dürüstlük kuralları çerçevesinde ve evlenme amacıyla yaptığı harcamalar ve katlandığı […]

Aile Hukuku

Evlenme Engelleri ve Sonuçları

tarihinde yayınlandı

Evlenmeye engel olan haller Medeni Kanun’da ve Evlendirme Yönetmeliği’nde sayılmıştır. 1- Akraba Evliliği (Hısımlık) Şu kimseler arasında evlenme yasaktır: Üstsoy ile altsoy arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında, Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu veya altsoyu arasında, Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında. Ancak akraba evliliği yukarıda sayılan durumların haricinde yasak değildir. Örneğin kuzenlerin veya üvey kardeşlerin evlenmelerinin önünde hukuki bir engel yoktur. Yarım kan kardeşlerinin evliliği ise mümkün değildir. Sonucu: Evlenmeye engel olacak […]