Aile Hukuku

Boşanma Davasından Vazgeçme (Feragat) ve Geri Alma

tarihinde yayınlandı

Bu yazıda sırasıyla boşanma davasından vazgeçmeye ilişkin hususlar ve anlaşmalı boşanma davasının özellik arz ettiği durumlar üzerinde durulmuş, ardından boşanma davasını geri alma kurumuna değinilmiştir. Öncelikle belirtelim ki vazgeçme ve geri alma farklı usullere bağlı olan ve de farklı sonuçlar doğuran işlemlerdir. Boşanmaya ilişkin diğer yazılarımız: Boşanma Davası Açma Rehberi, Boşanma Sonrası Çocuğun Velayeti, Boşanmada Mal Paylaşımı, Anlaşmalı Boşanma Protokolü Boşanma Davasından Feragat (Vazgeçme) Davanın geri alınması kurumundan farklı olarak boşanma davasından vazgeçme (feragat) tek taraflı yapıldığında da sonuç doğurabilecek bir taleptir. Ne davalının ne de mahkemenin feragat talebini kabul etmeme lüksü yoktur. Dolayısıyla davacının […]

Aile Hukuku

Boşanma Sonrası Çocuğun Velayeti

tarihinde yayınlandı

Bu konuda düzenlenen başlıklar şöyle sıralanmıştır: 1. Boşanma Davası Sırasında Çocuğun Velayeti 2. Çocuğun Velayetinin Düzenlenmesi 3. Boşanmadan Sonra Velayetin Tekrar Düzenlenmesi – Velayet Davası 4. Çocukla Kişisel İlişki Kurulması 5. Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Kararın İcrasına Dair Hükümler Boşanmaya ilişkin diğer yazılarımız: Boşanma Davası Açma Rehberi, Boşanmada Mal Paylaşımı, Anlaşmalı Boşanma Protokolü, Boşanma Davasından Vazgeçme (Feragat) ve Geri Alma Giriş Velayet, çocuğun erginliğine kadar sürecektir. Ancak ergin kişinin kısıtlanması durumunda da velayet söz konusu olabilir. Evlilik süresince velayet birlikte kullanılır. Hukukumuzda boşanma sonrası çocukların velayetinin hem anneye hem de babaya birlikte ait olması […]

Aile Hukuku

Boşanmada Mal Paylaşımı

tarihinde yayınlandı

Boşanmaya ilişkin diğer yazılarımız: Boşanma Davası Açma Rehberi, Boşanma Sonrası Çocuğun Velayeti, Anlaşmalı Boşanma Protokolü, Boşanma Davasından Vazgeçme (Feragat) ve Geri Alma 1. Ölüm, Evliliğin İptali ve Boşanmada Mal Paylaşımı İçin Kabul Edilen Kanuni Rejim Evlilik sonunda mal paylaşımı için uygulanacak mal rejimi aslında sadece boşanma durumunda değil, ayrıca evliliğin iptali ve eşlerden birinin ölümü durumlarında da önem arz eder. TMK m. 202 gereği aksi kararlaştırılmadıkça eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanır. Edinilmiş mal, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleridir. Eşlerin edinilmiş mallarına örnek olarak şunlar gösterilmiştir: […]

Aile Hukuku

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

tarihinde yayınlandı

Bu konuda şu başlıklar düzenlenmiştir: 1. Anlaşmalı Boşanma Davası 2. Anlaşmalı Boşanma Protokolü 3. Örnek Anlaşmalı Boşanma Protokolü Boşanmaya ilişkin diğer yazılarımız: Boşanma Davası Açma Rehberi, Boşanmada Mal Paylaşımı, Boşanma Sonrası Çocuğun Velayeti, Boşanma Davasından Vazgeçme (Feragat) ve Geri Alma 1. Anlaşmalı Boşanma Davası Anlaşmalı boşanma davası, boşanmayı diğer seçeneklerden daha hızlı çözüme ulaştıracaktır. Bu davanın özellik arz eden hususlarını şöyle sıralayabiliriz: Uzlaşma yoluyla boşanmak isteyen eşlerin anlaşmalı boşanma protokolü imzalamaları gerekmektedir. Ancak tarafların isteklerini hakim karşısında sözle ifade etmeleri durumunda da anlaşmalı boşanmanın yapılabileceği kabul edilmektedir. Hakim, tarafların imzaladığı bu sözleşmeyi kabul etmek zorunda […]

Aile Hukuku

Boşanma Davası Açma Rehberi

tarihinde yayınlandı

Bu boşanma rehberi kapsamında şu başlıklar incelenmiştir: Genel Olarak Boşanma Davası Usule İlişkin Hususlar Boşanma Sebepleri Dava sürecinde alınan tedbirler Ayrılık – Boşanma farkı Boşanmanın Sonuçları Kanuni mirasçılığın sona ermesi Vatandaşlık ve erginlik Kadının soyadı İddet müddeti Çocuğun velayeti Maddi tazminat Manevi tazminat Yoksulluk Nafakası İştirak Nafakası Mal paylaşımı Hüküm doğurma zamanı Boşanmaya ilişkin diğer yazılarımız: Boşanma Sonrası Çocuğun Velayeti, Boşanmada Mal Paylaşımı, Anlaşmalı Boşanma Protokolü, Boşanma Davasından Vazgeçme (Feragat) ve Geri Alma 1.Genel Olarak Boşanma Davası Evlilik birliğini sona erdiren halleri ölüm, gaiplik (kendiliğinden sona ermez, eşin başvurusu gerekir), mutlak butlan, nispi butlan ve […]