Category: Eşya ve Kat Mülkiyeti Hukuku

Arsa Payının Düzeltilmesi Davası

Not Bu yazı yüksek lisans dersleri kapsamında hazırlanan asıl makalemin sadeleştirilmiş ve özetlenmiş halidir. Seminerde sunulan makalenin orijinal halinden faydalanmak isteyen meslektaşlar ve araştırmacılar intihal yapmamak şartıyla, ilgili URL’ye ve kapak sayfasında yer alan...

Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Davası

Bu yazıda öncelikle tapu kütüğüne yapılan tescille ilgili genel açıklama yapılacak, ardından yolsuz tescilin nitelikleri açıklanacaktır. Daha sonra yolsuz tescilin düzeltilmesi davası ve bu yolsuz tescili gidermek için izlenebilecek diğer yollar üzerinde durulacaktır. Yazının...

Zilyetliğin Devir Yolları

Zilyetliğin devir yolları temel olarak iki gruba ayrılmaktadır: 1. Yeni Zilyedin Doğrudan Zilyet Kılınması Yoluyla Zilyetliğin Devri Yeni zilyedin doğrudan zilyet kılınması TMK m.977’de düzenlenmiştir: Zilyetlik, şeyin veya şey üzerinde hâkimiyeti sağlayacak araçların, edinene...

error: Content is protected !!