Category: Eşya ve Kat Mülkiyeti Hukuku

Arsa Payının Düzeltilmesi Davası

Genel Olarak Arsa payının düzeltilmesi davası dayanağını KMK m. 3/2 hükmünden almaktadır. Özellikle kentsel dönüşüm uygulamalarının yaygınlaşması ile birlikte bu hükmün uygulaması sıklaşmıştır. Zira çok uzun olmayan bir zaman öncesine kadar arsa payları malikler...

Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Davası

Bu yazıda ilk olarak tapu kütüğüne yapılan tescille ilgili genel açıklama yapılacak, ardından yolsuz tescilin nitelikleri açıklanacaktır. En sonunda yolsuz tescilin düzeltilmesi davası ve bu yolsuz tescili gidermek için izlenebilecek diğer yollar üzerinde durulacaktır....

Zilyetliğin Devir Yolları

Zilyetliğin devir yolları temel olarak iki gruba ayrılmaktadır: 1. Yeni Zilyedin Doğrudan Zilyet Kılınması Yoluyla Zilyetliğin Devri Yeni zilyedin doğrudan zilyet kılınması TMK m.977’de düzenlenmiştir: Zilyetlik, şeyin veya şey üzerinde hâkimiyeti sağlayacak araçların, edinene...

error: Content is protected !!