Category: Kişiler Hukuku

İsim Değiştirme Davası

Bu yazıda isim değiştirme davasına temel olan hukuki düzenlemeler ve davaya dayanak olabilecek haklı sebepler üzerinde durulmuştur. Kesinleşen bir mahkeme hükmü olmadığı müddetçe nüfus kütüklerindeki kayıtların düzeltilmesi veya bunlara ilişkin anlamları değiştirecek şerhler konulamaz....

Gaiplik Davası ve Gaiplik Kararının Sonuçları

Gaiplik, kayıp kişiler hakkında geçerli olan bir hukuki kurumdur. Özellikle evliliğe ve mirasa ilişkin önemli sonuçları vardır. Bu yazıda gaiplik davası, ölüm karinesinden farkı ve gaiplik kararının mirasçılığa ve evliliğe olan etkisi üzerinde durulmuştur....

error: Content is protected !!