Kişiler Hukuku

İsim Değiştirme Davası

tarihinde yayınlandı

1. Genel Olarak İsim Değiştirme Davası İsim değiştirme davası, dayanağını TMK m. 27’den almaktadır. Bu maddeye dayanarak sadece isim değil, ayrıca soyisim de değiştirilebilecektir. Dolayısıyla yazımızda her ne kadar ”isim”den bahsedilse de bu hususlar soyisim de geçerlidir. Adın değiştirilmesi için kişinin isteği tek başına yeterli olmamakta, ek olarak haklı bir sebebin varlığı da gerekmektedir. İlgili maddede belirtildiği üzere isim değiştirme talebi nüfus müdürlüğüne değil, mahkemeye yapılacaktır. Ancak geçici bir süreliğine dava açmadan da isim değiştirebilmek mümkündür. Şöyle ki Nüfus Kanunu’na 2017’de eklenen bir maddeyle birlikte iki yıl için geçerli olmak kaydıyla, dava açmadan isim değiştirme […]

Kişiler Hukuku

Gaiplik Kararı ve Gaip Olmanın Sonuçları

tarihinde yayınlandı

1. Gaiplik ve Ölüm Karinesi Farkı Gaiplik kararı, ölümü hakkında kuvvetli olasılık bulunan kişi hakkında verilmektedir. Eğer ölüme kesin gözle bakılmayı gerektiren bir durum varsa gaiplik davası açılmasına gerek yoktur. Zira bu ihtimalde TMK m. 31’de düzenlenen ölüm karinesi hükmü uygulanacak ve TMK m. 44 hükmü gereğince ceset bulunamamış olsa bile o yerin en büyük mülki amirinin emriyle kütüğe ölü kaydı düşülecektir. 2. Gaiplik Davasında Usule İlişkin Hususlar Gaiplik davası çekişmesiz yargı işlerinden olup görevli mahkeme HMK m. 383 gereği sulh hukuk mahkemesi görevli olacaktır. Yargılama usulü de basit yargılama usulü olacaktır. Yetkili mahkeme, kişinin […]