Category: Kişiler Hukuku

Vasi Tayini ve Vasi Tayinine İtiraz

Vasi Tayini Bu yazıda vesayet, vasi tayini, vasi seçimi ve vasi atama kararına itiraz başlıkları incelenmiştir. Vesayet Medeni Kanunumuzda yer alan vesayet kurumu, tek tip olarak düzenlenmemiştir. Temel olarak kamu vesayeti ve özel olarak...

İsim Değiştirme Davası

Bu yazıda isim değiştirme davasına temel olan hukuki düzenlemeler ve davaya dayanak olabilecek haklı sebepler üzerinde durulmuştur. 1. Genel Olarak İsim Değiştirme Davası İsim değiştirme davası, dayanağını TMK m. 27’den almaktadır. Bu maddeye dayanarak...

Gaiplik Davası ve Gaiplik Kararının Sonuçları

Bu yazıda gaiplik davası, ölüm karinesinden farkı ve gaiplik kararının mirasçılığa ve evliliğe olan etkisi üzerinde durulmuştur. 1. Gaiplik ve Ölüm Karinesi Farkı Gaiplik kararı, ölümü hakkında kuvvetli olasılık bulunan kişi hakkında verilmektedir. Ancak...