Category: Kişiler Hukuku

İsim Değiştirme Davası

Bu yazıda isim değiştirme davasına temel olan hukuki düzenlemeler ve davaya dayanak olabilecek haklı sebepler üzerinde durulmuştur. Şimdiden belirtelim ki isim/soyisim değişimi yapmış kişinin kişisel durumu bundan etkilenmeyecektir. 1. Genel Olarak İsim Değiştirme Davası...

Gaiplik Davası ve Gaiplik Kararının Sonuçları

Gaiplik, kayıp kişiler hakkında uygulanmakta olan bir hukuki kurumdur. Özellikle evliliğe ve mirasa ilişkin önemli sonuçları vardır. Bu yazıda gaiplik davası, ölüm karinesinden farkı ve gaiplik kararının mirasçılığa ve evliliğe olan etkisi üzerinde durulmuştur....

error: Content is protected !!