Miras Hukuku

Miras Payları ve Miras Payı Hesaplama

tarihinde yayınlandı

1. Miras bırakanın ölüme bağlı tasarruf yoluyla (vasiyetname veya miras sözleşmesi) miras payı oranlarını değiştirmemiş olması 1.1. Yasal Mirasçılar Miras bırakan yani ölen kişi, miras sözleşmesi veya bir vasiyetname yaparak aksini kararlaştırmadıkça, miras kanunun öngördüğü kişiler arasında ve yine kanunun öngördüğü oranda paylaştırılır. Türk Miras Hukuku yasal miras paylaşımı hususunda zümre sistemini kabul etmiştir. Buna göre: 1. zümre: Miras bırakanın altsoyu (Çocuklar, torunlar ve onların çocukları diye devam eder.) 2. zümre: Miras bırakanın anne ve babası ile onların altsoyu (Buna anne ve babadan sonra kardeşler ve onların altsoyu girer.) 3. zümre: Miras bırakanın büyükanneleri ve […]

Miras Hukuku

Vasiyetname Hazırlama ve Vasiyetten Dönme

tarihinde yayınlandı

1. Vasiyetname Hazırlama Vasiyetname, tek taraflı yapılan bir ölüme bağlı tasarruftur. Hukukumuzda vasiyetname hazırlama üç farklı şekilde mümkündür. Bunlar resmi vasiyetname, el yazılı vasiyetname ve sözlü vasiyettir. 1.1. Resmi Vasiyetname Resmi vasiyetname hazırlamak için iki tanıkla beraber notere gidilmelidir. Seçilen tanıklar ve noterin fiil ehliyeti bulunmalı; bir ceza mahkemesi kararıyla kamu hizmetinden yasaklı olmamalı; okur yazar olmalı; mirasbırakanın eşi, üstsoy ve altsoy kan hısımları, kardeşleri ve bu kişilerin eşleri olmaması gerekmektedir. Ayrıca resmi katılan tanıklara, notere ve bunların üstsoy ve altsoy kan hısımlarına, kardeşlerine ve bu kişilerin eşlerine o vasiyetname ile kazandırmada bulunulamaz. Bu vasiyetnamenin […]