Category: Miras Hukuku

Veraset İlamı ve Veraset İlamının İptali Davası

Bu yazıda öncelikle veraset ilamının tanımı, nereden alınacağı, kimlerin isteyebileceği vb. üzerinde durulmuştur. Ardından veraset ilamının iptali davası hakkında bilgi verilmiştir. Miras hukukuna ilişkin diğer yazılarımız: Miras Payları ve Miras Payı Hesaplama Vasiyetname Hazırlama...

Miras Payları ve Miras Payı Hesaplama

Bu yazıda yasal mirasçılar, bunların miras payı ve miras paylarının ölüme bağlı tasarruflarla değiştirilebilmesi hususu üzerinde durulmuştur. Miras hukukuna ilişkin diğer yazılarımız: Veraset İlamı ve Veraset İlamının İptali Davası Vasiyetname Hazırlama ve Vasiyetten Dönme...

Vasiyetname Hazırlama ve Vasiyetten Dönme

Bu yazıda öncelikle hukukumuzun kabul ettiği vasiyetname hazırlama yöntemleri üzerinde durulmuş, ardından yapılan vasiyetnameden nasıl dönüleceği hususu değerlendirilmiştir. Vasiyetname yazılırken dağıtılan payların geçerli sonuç doğurup doğurmaması ise usulden bağımsız bir sorundur ve burada bu...

error: Content is protected !!