Category: Miras Hukuku

Mirasta Denkleştirme Davası

Mirasta denkleştirme davası, yasal mirasçılar arasında açılan bir çeşit alacak davasıdır. Kanun koyucu denkleştirme hükümlerinin uygulanacağı yasal mirasçıları ikiye ayırmıştır. Bu ayrıma göre mirasbırakanın altsoyu için ayrı, diğer tüm yasal mirasçılar için de ayrı...

Mirasta Tenkis Davasında Taraflar, İddia ve Savunmalar

Genel Olarak Tenkis Mirasbırakanın malvarlığından tasarruf edebileceği miktar, terekesinden mirasçılarının saklı payları çıkarıldıktan sonra geriye kalan miktardır. Mirasbırakan, sağlararası veya ölüme bağlı bir tasarrufla mirasçılarının saklı paylarını ihlal etmişse, mirasçılar saklı paylarını aşan kısmı...

Muris Muvazaası Davası (Mirastan Mal Kaçırma)

Genel Olarak Muris Muvazaası Muvazaa, hukukun çeşitli alanlarında farklı sebeplerle başvurulan bir yöntem olarak miras hukukunda da uygulama bulmaktadır. Miras bırakan kişinin, mirasçılarına (çocukları, eşi vd. kişiler) miras olarak bazı malları veya tüm mallarını...

Veraset İlamı ve Veraset İlamının İptali Davası

Bu yazıda öncelikle veraset ilamının tanımı, nereden alınacağı, kimlerin isteyebileceği vb. üzerinde durulmuştur. Ardından veraset ilamının iptali davası hakkında bilgi verilmiştir. Miras hukukuna ilişkin diğer yazılarımız: Miras Payları ve Miras Payı Hesaplama Vasiyetname Hazırlama...

Miras Payları ve Miras Payı Hesaplama

Bu yazıda yasal mirasçılar, bunların miras payı ve miras paylarının ölüme bağlı tasarruflarla değiştirilebilmesi hususu üzerinde durulmuştur. Miras hukukuna ilişkin diğer yazılarımız: Veraset İlamı ve Veraset İlamının İptali Davası Vasiyetname Hazırlama ve Vasiyetten Dönme...

Vasiyetname Hazırlama ve Vasiyetten Dönme

Bu yazıda öncelikle hukukumuzun kabul ettiği vasiyetname hazırlama yöntemleri üzerinde durulmuş, ardından yapılan vasiyetnameden nasıl dönüleceği hususu değerlendirilmiştir. Vasiyetname yazılırken dağıtılan payların geçerli sonuç doğurup doğurmaması ise usulden bağımsız bir sorundur ve burada bu...

error: Content is protected !!