Mahkeme Aracılığıyla Davanın İhbarı

Mahkemenin İhbar Şartlarını Denetleme Yetkisinin Olmaması

  • “…Davanın ihbarı mahkeme aracılığı ile yapılabileceği gibi mahkeme dışı vasıtalarla da yapılması mümkündür. Davanın ihbarını mahkeme aracılığı ile isteyen taraf dilekçe ile mahkemeye başvurmalıdır. Mahkeme, davanın ihbarına ilişkin dilekçenin üçüncü kişiye tebliği için davanın ihbar şartlarının bulunup bulunmadığını inceleyemeyeceği gibi ihbar talebinin reddine ya da kabulüne de karar vermemelidir…” Y. Hukuk Genel Kurulu 2016/826 E. , 2020/499 K.

Mahkemenin İhbar ve Dava Dilekçesini Doğrudan İletmesi

  • “…Somut uyuşmazlıkta, davalı … Başkanlığı vekili gerek cevap dilekçesinde ve gerekse bilirkişi raporuna itiraz dilekçesinde davanın … Konut Hizmet Yönetim İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş.’ne ihbar edilmesini talep etmiş, Mahkemece bu hususta herhangi bir karar verilmemiştir. Mahkemece, davalı … Başkanlığı vekilinin ihbar talebi hakkında herhangi bir işlem yapılmaması savunma ve hukuki dinlenilme hakkının kısıtlanması mahiyetinde olduğundan; davanın ihbarı talep edilen şirkete ihbar dilekçesi ve dava dilekçesinin tebliği sağlanarak, ihbar edilen şirketin sunması halinde beyan dilekçeleri ile delilleri değerlendirilmeli ve sonucuna göre karar verilmelidir. Eksik inceleme ile sonuca gidilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir…” Y. 9. Hukuk Dairesi 2021/2200 E. , 2021/8202 K.
İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul