Miras Davası Nerede Açılır?

Miras Davalarında Yetkili Mahkeme

Miras davalarında yetkili mahkeme, uyuşmazlığın mirasın hangi alanına ait olduğuna göre değişecektir. Şöyle ki,

Aşağıda sayılan davalar, murisin ölümünden önceki son yerleşim yerinde açılacaktır:

  • Ortaklığın giderilmesi (Miras taksimi),
  • Paylaşma sözleşmesinin iptali,
  • Vasiyetnamenin veya miras sözleşmesinin iptali,
  • Tenkis,
  • Tenfiz memuru atama.

Mirasta istihkak davası ise, murisin en son yerleşim yerinde açılabileceği gibi, uyuşmazlığa konu eşyanın bulunduğu yerde de açılabilir.

Veraset ilamı (mirasçılık belgesi) verilmesi veya veraset ilamının iptaline ilişkin davalar ise, ek olarak mirasçıların her birinin yerleşim yerinde de açılabilir.

Muris muvazaası sebebiyle görülecek tapu iptali ve tescil davaları ise taşınmazın bulunduğu yerde açılacaktır.

Miras Davalarında Görevli Mahkeme

Görevli mahkemenin tespiti, davanın hangi adliyede açılacağını değil, ilgili mahkemenin sulh hukuk mu yoksa asliye hukuk mahkemesi mi olduğunu anlamak için önemlidir.

Sulh hukuk mahkemesinde açılanlara örnek olarak, veraset ilamının verilmesi ve ortaklığın giderilmesi davaları gösterilebilir. Asliye hukuk mahkemelerinde görülenlere ise tenkis, muris muvazaası, denkleştirme davaları örnek gösterilebilir.

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul