Ceza Davasında Savunma Dilekçesi Yazımı

7188 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden ceza mahkemelerine yazılan dilekçelerin önemi oldukça artmıştır. Öyle ki basit yargılama usulü sayesinde asliye ceza mahkemeleri artık duruşma dahi açmadan tarafların verdiği dilekçelerle ve soruşturma evrakıyla yetinerek hüküm verebilmektedir.

Dilekçeyi yazarken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan birisi dosyadaki verilerin beraat için yeterli olup olmadığıdır. Kimi zaman sanığın beraati için yeterli delilin bulunduğu (ya da mahkumiyeti için yetersiz delilin bulunduğu) dosyadan açıkça anlaşılabilir. Bu durumda dosyadaki veriler incelenerek önemli hususlara işaret edilmeli ve bu kapsamda bir dilekçe yazılmalıdır. Kimi zamansa dosyadaki veriler beraat için yeterli değildir. Bu durumda eğer toplanması gereken bazı delillerin sanığın beraatine veya cezanın azalmasına yol açacağı düşünülüyorsa tahkikatın genişletilmesi için duruşma yapılması istenebilir.

Yazılan dilekçenin olabildiğince sade olması savunmanın daha etkili yapılmasını sağlayacaktır. Gereksiz detaylarla doldurulmuş bir dilekçede sanığın faydasına olabilecek savunmalar da dikkatten kaçabilir. Elbette dilekçenin sade olmasından kastımız birkaç satırla yetinilmesi anlamını taşımamaktadır. Savunma yapılırken olayla ve sanığın eylemine sebep olan etkenlerle (meşru müdafaa, haksız tahrik gibi) sınırlı kalmaya dikkat edilmelidir.

Dilekçeyi yazarken dosya içeriği mutlaka incelenmelidir. Tanıklar dinlenilmişse bu tanıkların beyanının nasıl tutanağa geçirildiği, video görüntüleri mevcutsa görüntülerin çözümüne ilişkin bilirkişi tutanağının içeriği, müzekkere cevapları, iddianame, suç duyurusu vb. belgeler savunma dilekçesini hazırlarken değerlendirilmelidir. Bu nedenle avukat yardımıyla savunma yazdırmak isteyen müvekkillere UYAP’ta dosyalarını açtıktan sonra Google Chrome’a yüklenen UYAP Downloader eklentisiyle dosya içeriğini indirmelerini ve bize göndermelerini istiyoruz.

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Dilekçe yazımıyla ilgili profesyonel yardım hakkında bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul