Sınır Dışı Etme (Deport) Kararına İtiraz

Sınır dışı etme kararı ve bu karara karşı yapılabilecek itiraz, 6458 Sayılı Kanun’da ve ilgili yönetmelikte düzenlenmiştir. Valilik bu kararı kendiliğinden alabileceği gibi, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün talimatı üzerine de alabilir.

Gerekçeyi de içeren sınır dışı etme kararı, ilgili yabancıya veya onun yasal temsilcisine (veli-vasi) ya da avukatına tebliğ edilir. Bu kişiler, tebligatı aldıktan sonra idare mahkemesine başvurarak karara itiraz edebilirler. Yabancı, mahkemeye başvurduğunu sınır dışı kararını veren valiliğe bildirmeyi de unutmamalıdır. Zira kesin karar çıkana kadar yabancı sınır dışı edilmez. Fakat yargılama süreci devam ederken sınır dışı edilememenin de bir istisnası vardır. Bu da ilgili yabancının sınır dışı edilmekte kendi rızasının bulunmasıdır. Uygulamada “Gönüllü Geri Dönüş Belgesi” imzalamak suretiyle bu rızanın açıklanmasına rastlanmaktadır.

İtiraz ederken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Kesinlikle önceden yazılmış maktu bir dilekçe tercih edilmemeli, sınır dışı edilme kararının gerekçesi her ne ise ona göre bir itiraz oluşturulmalıdır.

Mahkemenin karar vermesi ne kadar sürer?

Kanun gereği on beş gün içinde kesin karar verilmelidir.

Peki idare mahkemesi on beş gün içinde karar vermezse ne olur?

Bu on beş günlük karar süresi yabancıyı bağlamaz. Yargılama daha uzun sürse bile nihai karar verilene kadar ülkede kalınabilir.

Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancıya süre tanınır mı?

Hakkında sınır dışı kararı alınan yabancıya, on beş ila otuz gün içinde ülkeyi terk etmesi için süre tanınır. Ancak yabancının kaçma ya da kaybolma riski varsa; ülkeye giriş çıkış kurallarını ihlal etmişse; sahte belge kullanmışsa (sahte pasaport, vize gibi); ikamet iznini gerçeği yansıtmayan belgelere dayandırarak almaya çalışmışsa ya da kamu düzeni açısından tehdit oluşturuyorsa bu süre yabancıya tanınmaz.

Hangi yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı verilir?

a) 5237 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler (Hapis cezası infaz edildikten sonra durumu İçişleri Bakanlığı’na bildirilenler)
b) Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar
c) Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar
ç) Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar
d) Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar
e) Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler
f) İkamet izinleri iptal edilenler
g) İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler
ğ) Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler
h) Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler ya da bu hükümleri ihlale teşebbüs edenler
ı) Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler
i) Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar
j) İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar
k) Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler.

Sınır dışı edilemeyecek olan yabancılar kimlerdir?

Kanuna göre, sınır dışı edilme kriterlerini taşısalar bile, şu kişiler sınır dışı edilemez:
a) Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar
b) Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler
c) Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânı bulunmayanlar
ç) Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları
d) Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları
Bu kişilerin belli bir yerde ikamet etmeleri ve düzenli olarak bildirimde bulunmaları şart koşulabilir.
Yönetmelik ek olarak şu kişilerin de sınır dışı edilemeyeceğini düzenlemiştir:
a) Vizesi veya ikamet izinleri iptal edilenlerden on gün içinde çıkış yapmak üzere kendiliğinden sınır kapılarına gelenler.
b) Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlardan çıkış yapmak üzere kendiliğinden sınır kapılarına gelenler.
c) Vize alarak veya vize muafiyetiyle gelen ve ikamet izni talepleri reddedilenlerden vize süresi veya vize muafiyeti sürelerini kullananlar.
ç) İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenlerden çıkış yapmak üzere kendiliğinden sınır kapılarına gelenler.
d) İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlardan çıkış yapmak üzere kendiliğinden sınır kapılarına gelenler.
e) Uluslararası koruma başvurusunu geri çeken ya da geri çekmiş sayılan yabancılardan dava hakkından feragat ettiğini ve gönüllü olarak ülkesine dönmek istediğini yazılı olarak beyan edenler.
f) Uluslararası koruma başvurusunu geri çeken ya da geri çekmiş sayılan yabancılardan dava hakkından feragat ettiğini yazılı olarak beyan eden ve Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunanlar.
g) Mahkemece kesin karar verilene kadar, Uluslararası koruma başvuru sahiplerinden kabul edilemez başvuru ve hızlandırılmış değerlendirme çerçevesinde yargı yoluna başvuranlar.
İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul