Sosyal Medya, SMS ve WhatsApp Yazışmalarının Delil Olması

Mesajlar Arasında Kısa Süre Varsa Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamaması

“…TCK’nın 43/1. maddesinin uygulanabilmesi için, bir suç işleme kararıyla, değişik zamanlarda aynı kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi gerekli olup, somut olayda iddianame içeriğinde ve gerekçede sanığın, mağdura yönelik tehdit eylemlerini aynı gün içinde kısa aralıklarla mesajlar göndererek gerçekleştirdiğinin kabulü ve dosyada yer alan mesaj tespit tutanağına göre, sanığın gönderdiği tehdit içeren mesajlar arasında yaklaşık dokuz dakika bulunduğunun anlaşılması karşısında, araya belli bir zaman aralığı girmeksizin aynı eylemin devamı niteliğindeki sözlerinden dolayı sanık hakkında zincirleme suç hükümleri uygulanarak fazla ceza tayini, Bozmayı gerektirmiş…” Y. 4. Ceza Dairesi 2019/2877 E. , 2019/17027 K.

Devamlı Mesaj Atılması Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçunu Oluşturur

“…Sanığın, katılana çok sayıda yazılı mesaj göndermesi, katılanın bu mesajlara cevap vermemesine rağmen sanığın yazılı mesaj göndermeye devam etmesi karşısında, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun unsurlarının oluşmasına karşın, yerinde olmayan gerekçeyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi…” Y. 4. Ceza Dairesi 2018/972 E. , 2021/7303 K.

WhatsApp Üzerinden Cinsel Tacizde Ceza Artırılır

Cinsel taciz suçunun işlenmesi için elektronik haberleşme araçlarının kullanılması durumunda sanığın cezası artacaktır. Dolayısıyla SMS veya WhatsApp üzerinden ya da sosyal medyada mesaj atarak taciz eden nitelikli halden yargılanır.

“…Sanığın cinsel taciz eylemini whatsapp uygulamasından gerçekleştirdiğinin anlaşılması karşısında; kurulan hükümde cezanın TCK’nın 105/2-d maddesi ile artırılması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması suretiyle eksik ceza tayini…” Y. 4. Ceza Dairesi 2019/6436 E. , 2021/29433 K.

Sosyal Medya Sitelerinin Şüphelinin IP Bilgilerini Paylaşmaması

Uygulamada, özellikle hakaret suçu için yapılan istinabe taleplerinin ABD tarafından cevapsız bırakılmasına rastlanılmaktadır. Çoğu sosyal paylaşım sitesinin merkezi de ABD’de bulunduğundan suçun aydınlatılması zorlaşabilmektedir.

“…somut olayda iletinin gerçekleştirildiği sitenin Türkiye temsilciliğinin bulunmadığının, bu nedenle sitenin yurt dışı bağlantılı olması nedeni ile IP adres tespit çalışmasının yapılamadığı gibi herhangi bir yazışma işleminin de gerçekleştirilemediğinin, site kullanıcılarının açık adres ve kimlik bilgilerinin de saptanamadığının bildirildiği, facebook, whatsapp, twitter gibi sosyal paylaşım siteleri ile ilgili olarak yapılan istinabe taleplerini ABD adIî makamlarının genellikle olumlu cevaplamadığı…” Y. 4. Ceza Dairesi 2021/30191 E. , 2021/23461 K.

Yazışma Tutanakları Şüpheye Bırakmayacak Nitelikte Olmalı ve Tartışılmalıdır

“…Dosya kapsamına göre, hakkında verilen mahkûmiyet hükmü kesinleşen sanık …’in kullandığı cep telefonu ve sim kartı üzerinde CMK’nın 137. maddesi kapsamında düzenlenen 18/02/2020 tarihli inceleme raporunda, sanık … ile whatsapp uygulaması üzerinden mesajlaşma kayıtlarından bahsedilmediği, aynı tarihte iki kopya halinde cep telefonu ve sim kartın dijital kopyalarının alındığı; sanık …’in 15/01/2020 tarihinde, Cumhuriyet savcısı huzurunda alınan ifadesi sırasında, cep telefonunda sanık … ile whatsapp yazışmalarının incelenmesini talep etmesi üzerine, söz konusu cep telefonu kendisine verilerek, whatsapp uygulaması üzerinden “… abim” olarak kayıtlı şahısla yazışmalarının görüldüğü belirtilip, “…’in, ‘… ‘ olarak kayıtlı şahıstan, aracını istediği, …’un ‘Polise yakalanmamak lazım’ şeklinde cevap verdiği, olay tarihinden önce farklı günlerde …’in, …’a ‘Diğerleri bitti abi.’ şeklinde mesaj attığı,” tespit edilerek, ifade tutanağına geçirildiği, ancak fiziken ve UYAP üzerinden yapılan incelemede, bu görüşmelere ilişkin ayrıntılı mesajlara, ekran fotoğraflarına ilişkin ayrı bir tutanağın dosyada bulunmadığı anlaşılmakla; CMK’nın 217. maddesinin 1. fıkrasındaki “Hakim kararını ancak duruşmaya getirilmiş ve huzurunda tartışılmış delillere dayandırabilir.” hükmü karşısında, 15/01/2020 tarihli ifade tutanağına ‘özet’ halinde geçirilen whatsapp mesajlaşma kayıtlarının, CMK’nın 134. maddesi kapsamında görüşme tarihleri, saatleri belirtilerek, ayrıntılı diyaloglar şeklinde, ekran görüntülerine de yer verilerek denetime olanak verecek şekilde tutanağa bağlanması, bu şekilde düzenlemiş bir tutanak mevcut ise aslı ve denetime olanak verecek şekilde onaylı suretinin dosyaya konulması, söz konusu evrakların duruşmada sanığa okunarak diyeceklerinin sorulması, tüm deliller birlikte değerlendirilip, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği halde, eksik inceleme ile savunma hakkını kısıtlar nitelikte hüküm kurulması…” Y. 10. Ceza Dairesi 2021/2849 E. , 2021/5922 K.

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul