Tanığın Müştekinin / Katılanın Akrabası Olması – YCD İçtihatları

Mağdurun, soruşturma ve kovuşturma aşamasında ısrarla kardeşi olan sanığın, kendisine silahla ateş ederek öldürmekle tehdit ettiğini ileri sürmesi bu hususların tanıklar Güllü ile Zahit’in birbirleriyle uyumlu ve her aşamada tutarlı beyanları ile desteklenmesi ve adı geçen tanıkların katılanın akrabası olmaları sebebiyle beyanlarına itibar edilmemesi karşısında, sanığın soruşturma ve kovuşturma aşamalarındaki birbirinden farklı ifadeleri ile, sanıkla birlikte yaşayan annesi olan ve felçli eşine sanık olan oğlunun bakmakta olduğunu beyan eden, soruşturma aşamasında tanık olarak gösterilmeyen sadece kovuşturma aşamasında dinlenen tanık Fahriye’nin anlatımına üstünlük tanınmakla, dosya içeriğine uygun olmayan, çelişkili ve yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi, Kanuna aykırı ve Üst Cumhuriyet Savcısı’nın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA…

Y. 4. Ceza Dairesi  2013/26489 E., 2015/36540 K.

Sanığın, müdafii hazır bulunmaksızın kollukça alınan ifadesini mahkeme huzurunda kabul etmemesi nedeniyle CMK’nın 148/4. maddesindeki düzenleme uyarınca ikrarın hükme esas alınamayacağı, tanık …’in, katılanın akrabası olması nedeniyle beyanlarına mahkemece itibar edilmemesi ve diğer tanıkların da sanık savunmasını destekleyen beyanlarda bulunmaları karşısında, mahkemenin kabul ve takdirinde isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir. Eyleme ve yükletilen suça yönelik katılan … vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnamedeki isteme aykırı olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA…

Y. 18. Ceza Dairesi 2015/12015 E., 2016/9736 K.

Tanık …’un, katılanın akrabası olması nedeniyle beyanlarına mahkemece itibar edilmemesi ve diğer tanıkların da sanık savunmasını destekleyen beyanlarda bulunmaları karşısında, mahkemenin kabul ve takdirinde isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Y. 18. Ceza Dairesi 2015/6625 E., 2015/2194 K.

Sanık ile katılanın, katılana ait tarlaların ekilmesi ve tarımsal destekleme ödeneğinin 1/4’ünün katılan, kalanın sanık tarafından alınması konularında anlaştıkları, katılanın sanığın destekleme ödemesi ile ilgili belgeleri düzenleyip Tarım İl Müdürlüğü’ne sunacağı beyanı, destekleme ödemesinin katılan adına ve katılanın hesabına yapılması, sanığın belgelerin katılan tarafından imzalandığını savunması, bu savunma aleyhine beyanda bulunan tanıkların katılanın yakın akrabası olması karşısında; mahkemenin sanığın suç kastı ile hareket etmediğine dair kabulünde bir isabetsizlik görülmediğinden tebliğnamedeki bozma isteyen görüşe iştirak edilmemiş, adli emanete kayıtlı belgeler bakımından mahallinde bir karar verilmesi mümkün görülmüştür.

Y. 11. Ceza Dairesi 2016/1744 E., 2016/1985 K.

Sanığın suçlamaları kabul etmemesi, katılanın olaya ilişkin aşamalarda çelişkili beyanlarda bulunması, taraflar arasında önceye dayalı husumet bulunması, olayın tek görgü tanığının katılanın akrabası olması, katılanın beyanlarında sanık ve hakkında beraat kararı verilen temyiz dışı sanık … ve hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen şüphel…. ın ellerinde silahlarla kendisine ve evine çok sayıda ateş ettiklerini beyanına rağmen, olay yerinde tek boş kovan bulunup bu kovanı da kolluk güçlerine kendisinin teslim ettiğini belirtmesi ve evde ateş edildiğine dair zarar ziyana ilişkin tespit bulunmaması karşısında; katılan ve akrabası olan tanığın beyanının ne suretle sanık savunmasına üstün tutulduğu yeterince açıklanıp tartışılmadan, yetersiz gerekçe ile hükümler kurulması, … Bozmayı gerektirmiş…

Y. 4. Ceza Dairesi 2015/19375 E., 2019/16994 K.

Sanığın, eşinin babası olan mağdura yönelik “…Alaca’da yaşatmam seni, vurdururum…” şeklinde sözler söylediğinin, mağdur ile tanık B. C.’ın soruşturma aşamasında ki birbiriyle tutarlı beyanlarından anlaşılması karşısında, mağdur ve aynı tanığın, sanıkla akraba olmaları sebebiyle, duruşma aşamasında sanığı cezadan kurtarmaya yönelik olduğu anlaşılan ve eylemi sair tehdit suçuna sokan beyanlarına itibar edilmek suretiyle eylemin, TCK’nın 106/1-1. maddesinde düzenlenen, hayata karşı tehdit suçunu oluşturduğu ve takibinin şikayete bağlı olmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan gerekçe ile şikayetten vazgeçme nedeniyle düşme kararı verilmesi, Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA…

Y. 4. Ceza Dairesi 2013/24136 E., 2015/31957 K.

Katılanın savcılık ifadesinde, sanık tarafından silahla tehdit eyleminin gerçekleştirildiği yönünde bir anlatımının bulunmaması, sanığın aşamalardaki birbiriyle tutarlı savunmalarında üzerine atılı suçlamaları inkar etmesi, tanıkların katılanın yakın akrabaları olması nedeniyle anlatımlarına itibar edilemeyeceği, olayda kullanıldığı iddia edilen silahın ele geçirilememesi ve taraflar arasında var olan husumet karşısında, silahla tehdit eyleminin gerçekleşip gerçekleşmediği hususundaki şüphenin giderilemediği ve sanık hakkında “şüpheden sanık yararlanır” ilkesinin uygulanması gerektiği gözetilmeden, beraat yerine mahkumiyet kararı verilmesi, … Kanuna aykırı…

Y. 4. Ceza Dairesi 2013/25864 E., 2015/37855 K.
İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul