Vesayet Dairelerinin ve Yasal Danışmanın İznini Gerektiren Haller

Vesayet Makamının İzni Gereken Haller

Madde 462- Aşağıdaki hâllerde vesayet makamının izni gereklidir:

 • 1. Taşınmazların alımı, satımı, rehnedilmesi ve bunlar üzerinde başka bir aynî hak kurulması,
 • 2. Olağan yönetim ve işletme ihtiyaçları dışında kalan taşınır veya diğer hak ve değerlerin alımı, satımı, devri ve rehnedilmesi,
 • 3. Olağan yönetim sınırlarını aşan yapı işleri,
 • 4. Ödünç verme ve alma,
 • 5. Kambiyo taahhüdü altına girme,
 • 6. Bir yıl veya daha uzun süreli ürün ve üç yıl veya daha uzun süreli taşınmaz kirası sözleşmeleri yapılması,
 • 7. Vesayet altındaki kişinin bir sanat veya meslekle uğraşması,
 • 8. Acele hâllerde vasinin geçici önlemler alma yetkisi saklı kalmak üzere, dava açma, sulh olma, tahkim ve konkordato yapılması,
 • 9. Mal rejimi sözleşmeleri, mirasın paylaştırılması ve miras payının devri sözleşmeleri yapılması,
 • 10. Borç ödemeden aciz beyanı,
 • 11. Vesayet altındaki kişi hakkında hayat sigortası yapılması,
 • 12. Çıraklık sözleşmesi yapılması,
 • 13. Vesayet altındaki kişinin bir eğitim, bakım veya sağlık kurumuna yerleştirilmesi,
 • 14. Vesayet altındaki kişinin yerleşim yerinin değiştirilmesi.

Denetim Makamının İzni Gereken Haller

Madde 463- Aşağıdaki hâllerde vesayet makamının izninden sonra denetim makamının da izni gereklidir:

 • 1. Vesayet altındaki kişinin evlât edinmesi veya evlât edinilmesi,
 • 2. Vesayet altındaki kişinin vatandaşlığa girmesi veya çıkması,
 • 3. Bir işletmenin devralınması veya tasfiyesi, kişisel sorumluluğu gerektiren bir ortaklığa girilmesi veya önemli bir sermaye ile bir şirkete ortak olunması,
 • 4. Ömür boyu aylık veya gelir bağlama veya ölünceye kadar bakma sözleşmeleri yapılması,
 • 5. Mirasın kabulü, reddi veya miras sözleşmesi yapılması,
 • 6. Küçüğün ergin kılınması,
 • 7. Vesayet altındaki kişi ile vasi arasında sözleşme yapılması.

Yasal Danışmanın İzni Gereken Haller

Madde 429- Kısıtlanması için yeterli sebep bulunmamakla beraber korunması bakımından fiil ehliyetinin sınırlanması gerekli görülen ergin bir kişiye aşağıdaki işlerde görüşü alınmak üzere bir yasal danışman atanır:

 • 1. Dava açma ve sulh olma,
 • 2. Taşınmazların alımı, satımı, rehnedilmesi ve bunlar üzerinde başka bir aynî hak kurulması,
 • 3. Kıymetli evrakın alımı, satımı ve rehnedilmesi,
 • 4. Olağan yönetim sınırları dışında kalan yapı işleri,
 • 5. Ödünç verme ve alma,
 • 6. Ana parayı alma,
 • 7. Bağışlama,
 • 8. Kambiyo taahhüdü altına girme,
 • 9. Kefil olma.

Aynı koşullar altında bir kimsenin malvarlığını yönetme yetkisi, gelirlerinde dilediği gibi tasarruf hakkı saklı kalmak üzere kaldırılabilir.

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul