Yurtdışında Yaşayanlar İçin İsim Değiştirme, Ekletme, Düzeltme Davası

İsmini değiştirmek için dava açan kişi avukatıyla temsil edildiği müddetçe celse günü bizzat mahkeme salonunda bulunması zorunlu değildir. Temsilin bu şekilde sağlanması özellikle geçici veya sürekli olarak Türkiye’de bulunmayan vatandaşların isim değişikliğini yapmalarını kolaylaştırmaktadır.

Bu yazımızda yabancı ülkede bulunup da ismini değiştirmek isteyen vatandaşların bilmesi gereken hususlar üzerinde kısaca durduk. Konuyla ilgili genel olarak bilinmesi gereken bilgilere şu yazımızdan ulaşabilirsiniz: İsim ve Soyisim Değiştirme Davası.

Dava Nerede Açılacaktır?

Yetkili mahkeme hususunda Nüfus Hizmetleri Kanunu ve MÖHUK (5718 SK) yol göstermektedir. İç hukukumuza göre davanın, davacının yerleşim yerinde açılması gerekir. Geçici olarak ülke dışında olanlar için bu yer Türkiye’de devamlı olarak ikamet edilen yerdir. Devamlı olarak yurtdışında yaşayan kişinin ise Türkiye’de ikameti bulunmadığından yetkili mahkeme konusunda Nüfus Hizmetleri Kanunu yetersiz kalmaktadır. Bu durumda MÖHUK hükümleri yardımcı olacaktır.

MÖHUK hükümlerine göre asıl yerleşim yeri yurtdışında olan kişi dava sırasında geçici olarak Türkiye’de bulunuyorsa, sakin olunan yerde dava açılabilir. Kişi Türkiye’ye gelmemişse ve böyle bir düşüncesi de yoksa yurtdışında yaşamaya başlamadan önceki yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. Böyle bir yer de yoksa, mesela kişi yurtdışında doğmuşsa Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinde açılabilir.

Örnek olay: İzmir’de doğmuş ve İstanbul nüfusuna kayıtlı olan, beş yaşındayken Almanya’ya taşınmış ve otuz yıldır Türkiye’ye hiç dönmemiş, taşınmadan önce Türkiye’deki yerleşim yeri Aydın olan kişi, davasını nerede açacaktır? Her ne kadar İstanbul Nüfus Müdürlüğü’ne kayıtlı olunsa ve otuz yıldır Türkiye’ye dönülmemiş olsa da yetkili mahkeme Aydın olacaktır. Zira aradan ne kadar zamanın geçtiği veya kişinin nerenin nüfusuna kayıtlı olduğu isim değiştirme davasına bakmaya yetkili mahkemenin belirlenmesi hususunda önemli değildir.

Türkiye’deki Avukata Nasıl Vekalet Verilebilir?

Vekalet vermek için yaşanılan ülkedeki konsolosluğa gidilerek avukatın vekalete yarar bilgileri verilmeli, bu şekilde dava vekaletnamesi çıkarılmalıdır. Türkiye’de bulunan avukat, çıkartılan vekaletnameyi herhangi bir noterden teslim alabilecektir.

Kişinin ismi, şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğundan konsoloslukta buna ilişkin özel yetki verilmesinin istendiği mutlaka söylenmelidir. Aksi takdirde çıkartılan genel dava vekaletnamesi, adın değiştirilmesine ilişkin dava açmak için yeterli olmayacaktır.

Yurtdışında Bulunan Biri Tanık Olarak Gösterebilir Mi?

İsim değiştirme sebebine göre de değişmekle birlikte, bu davada gösterilebilecek en önemli delil belki de tanıklardır. Yurtdışında yaşayan kişinin Türkiye’de gösterebileceği bir tanık olmayabilir. Bu durumda yurtdışı istinabesi yapılarak tanığın dinlenmesi mümkündür. Aynı şekilde belge delilleri de gerekirse yabancı ülkelerden toplanabilir. Yapılan işlemlerden dolayı ne kadar masraf isteneceği istinabesine başvurulan ülkece belirlenmektedir. Örneğin Almanya’da 2021 yılında tanık dinlenilmesi için, her tanık için 2200 TL önceden mahkeme veznesine yatırılmaktadır. Kimi masrafların ne kadar tutacağı önceden bilinmekle beraber, çoğu masrafın ne kadar tutacağını önceden bilmek mümkün değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!