Zina Nedeniyle Boşanmanın Etkileri

Zina Yapanın Artık Değerdeki Pay Oranı

Edinilmiş mallara katılma ve paylaşmalı mal ayrılığı rejimlerinin uygulanmasında zina durumu için özel hükümler getirilmiştir. İlgili düzenlemeye göre, boşanma zinaya dayalıysa kusurlu eşin artık değerdeki pay oranının azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verilebilir. Fakat değer artış payı ve katkı payı alacakları için bu hüküm uygulanmamaktadır.

Peki artık değerdeki pay oranının azaltılması veya kaldırılması seçeneklerinden birisini tercih etmek durumunda olan mahkeme buna nasıl karar verecektir? Öğretide karşı tarafın da kusurunun bulunup bulunmamasına göre ayrım yapılması gerektiği görüşüne rastlıyoruz. Eğer karşı tarafın az da olsa kusuru varsa indirim yapılmalı, hiç kusuru yoksa da zina yapan tarafın pay oranı tamamen kaldırılabilmelidir. Benzer şekilde tarafların kusuru eşitse hakim takdir yetkisini bu hükmü uygulamama yönünde kullanmalıdır. Mal rejimi için eşler arasında özel bir sözleşme varsa bu hükmün uygulanamayacağı görüşüne ise katılmıyoruz.

Zinayla Boşanmanın Velayete Etkisi

Zina yapan eş çoğu zaman diğer eşten daha kusurlu sayılsa da velayet hakkının kime verileceği belirlenirken bu husus dikkate alınmaz. Dolayısıyla eşlerden birinin zina yapmış olması çocuğun velayetinin kendisine verilmesine engel değildir. Fakat zina olayı sebebiyle çocuğun ahlakı olumsuz yönde etkilenmişse veya etkilenecekse, mahkeme velayet hakkını zina yapan eşe vermeyebilir.

Maddi ve Manevi Tazminata Etkisi

Maddi tazminat talep eden eşin bu talebinin kabul edilmesi, davacının kusurunun diğer eşten daha az olmasına bağlıdır. Manevi tazminat isteminin kabul edilmesi ise zina sebebiyle davacının kişilik hakkının ihlal edilmesine bağlıdır. Dolayısıyla evlilik birliğindeki en büyük kusurlu hareketlerden olan zinanın çoğunlukla tazminat sorumluluğunu da gerektirebileceğini söyleyebiliriz.

Nafakaya Etkisi

İştirak nafakasına, velayet kendisinde olmayan eşin ortak çocuğun masraflarına katılması için hükmedildiğinden kusurun iştirak nafakası üzerinde bir etkisi yoktur.

Yoksulluk nafakasına hükmedilmesi için ise talep eden eşin kusurunun daha az veya diğer eşle eşit miktarda olması aranır. Dolayısıyla aldatılan eş boşanma sebebiyle mali açıdan daha kötü duruma düşecekse, zina yapandan daha büyük bir kusuru olmadığı müddetçe kendisi lehine yoksulluk nafakasına hükmedilebilecektir.

Scroll to Top
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul
İletişime Geç
1
İletişime Geç
Merhaba 👋
Ücretli danışmanlık ve vekillik hizmeti almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.