Aile HukukuBoşanma DavasıMakaleler

Boşanma Davasından Vazgeçme (Feragat) ve Geri Alma

Bu yazıda sırasıyla boşanma davasından vazgeçmeye ilişkin hususlar ve anlaşmalı boşanma davasının özellik arz ettiği durumlar üzerinde durulmuş, ardından boşanma davasını geri alma kurumuna değinilmiştir. Öncelikle belirtelim ki vazgeçme ve geri alma farklı usullere bağlı olan ve de farklı sonuçlar doğuran işlemlerdir.

Boşanmaya ilişkin diğer yazılarımız:

Boşanma Davasından Feragat (Vazgeçme)

Davanın geri alınması kurumundan farklı olarak boşanma davasından vazgeçme (feragat) tek taraflı yapıldığında da sonuç doğurabilecek bir taleptir. Ne davalının ne de mahkemenin feragat talebini kabul etmeme lüksü yoktur. Dolayısıyla davacının feragat talebi tek başına davayı sonlandırabilecektir. Yani davalı, davaya devam etmek istese dahi, davacı boşanma davasından onun rızasına tabii olmaksızın vazgeçebilir. Bu durumda davalının yapabileceği şey yeni bir dava açmak olacaktır. Veya karşı dava söz konusuysa esas davanın vazgeçme nedeniyle reddedilmesi zaten karşı davayı etkilemeyecektir.

Bu talebin kayıtsız şartsız yapılması zorunludur. Şarta bağlı feragat talebi verilmesi mümkün değildir. Zaten şart koşulması söz konusuysa bu boşanmadan vazgeçmeyi değil sulhü gösterir. Örneğin, “boşanma davasından feragat ediyorum” şeklinde bir beyan feragatin sonuçlarını doğuracaktır. Ancak “Yargılama giderlerininin davalıdan alınması şartıyla feragat ediyorum” şeklinde bir ifade sonuç doğurmayacaktır.

Önemli sonuçları olduğundan, bir vekil tarafından talep edilebilmesi için özel yetki gerekmektedir. Boşanmadan vazgeçme kısmen veya dava konusunun bütününde söz konusu olabilecektir.

Feragat talebi yazılı olarak sunulabileceği gibi sözlü de verilebilir. Aile mahkemesine verilecek bir dilekçeyle veya duruşma sırasında verilen beyanlarla bu mümkündür. Talep, sonuçlarını verildiği andan itibaren doğuracaktır. Yani feragatle birlikte dava hakkında kesin hüküm oluşacaktır.

Boşanmadan vageçmenin sonucu kesin hüküm sonucu doğurmasıdır. Ancak istisnai olarak, usule uygun olarak yapılmış gibi görünen feragat taleplerinin geçersizliğini ispat etmek mümkündür. Bunun için vazgeçmeye ilişkin beyanın irade sakatlığı içinde yapılmış olması gerekmektedir.

Yargılama giderlerini boşanma davasından vazgeçen taraf ödemekle yükümlü olacaktır. Ancak kısmi feragat halinde duruma göre yargılama giderlerinin tamamını veya sadece feragat ettiği kısma düşen miktarı ödemek durumunda kalabilir.

Geçerli bir vazgeçme beyanının sunulmasıyla birlikte mahkeme artık feragat nedeniyle boşanma davasının reddine karar vermekle yetinecektir.

boşanma davası feragat

Anlaşmalı Boşanma Davasından Feragate Özel Durumlar

Anlaşmalı boşanma davasında vazgeçme iki durumda farklılık göstermektedir. Bu farklılık mahkemede dava açılırken seçilen yöntemlerin farklılığından kaynaklanmaktadır. Yaygın görüşe göre eşlerden birinin açtığı dava diğeri tarafından kabul edilmişse davadan vazgeçme talebini davacı olarak görünen eş öne sürebilecektir. Bir görüşe göre her iki eş de davacı ve davalı olduğundan kimin davacı veya davalı olduğu farketmeden her ikisi de anlaşmalı boşanma davasından feragat edebilecektir.

Her iki eşin de dava boşanmak amacıyla mahkemeye birlikte başvurması durumunda bir görüşe göre feragat ancak iki eşin de birlikte talep etmesiyle mümkündür. Bizim de katıldığımız diğer görüşe göreyse, her iki eş de birbirinden bağımsız olarak feragat talebini ileri sürebilmelidir.

Boşanma Davasının Geri Alınması

Davanın geri alınması için hem davacının hem de davalının, boşanma davasının geri alınması hususunda iradelerini ortaya koymaları gerekir. Feragat için ise yalnızca davacının bu yönde iradesini beyan etmesi yeterlidir.

Boşanmadan vazgeçmenin bir yolu olarak geri almanın gerçekleşebilmesi için örtülü rızanın yeterli olmadığı kabul edilmektedir. Yani geri alma talebine karşı sessiz kalınması ihtimalinde boşanma davası devam edecektir.

Bu talep dayanağını Hukuk Muhakemeleri Kanununun 123. maddesinden almaktadır. Karar kesinleşene kadar boşanma davasını geri çekmek mümkündür. Dolayısıyla aile mahkemesi kararını vermiş olsa bile süresinde kanun yolunda başvurulmuşsa dava hala geri çekilebilecektir.

Boşanma davasının geri alınması, davanın hiç açılmamış olması gibi bir sonuca yol açacaktır. Bu yönden de feragat ile arasında büyük farklılık olduğu söylenebilir. Zira feragat sonucu red kararı verilmiş bir davaya dayanak olan sebeplerden ötürü bir daha dava açılması mümkün değildir; zira kesin hüküm söz konusudur. Geri alma durumunda dava hiç açılmamış sayılacağı için aynı sebeplere dayanarak yeniden boşanma davası açılabilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir