Alkollü İçki Satış Belgesi Verilmemesine Karşı İptal Davası

Genel Olarak Alkollü İçki Satış Belgesi

Alkol ruhsatı da denilen içki satış belgesine ilişkin bilgi verirken öncelikle yönetmelikte geçen perakende ve açık alkollü içki satıcısı tanımları üzerinde durmamız gerekecektir.

  • Açık alkollü içki satıcısı: Alkollü içkilerin ambalajını açarak tüketiciye satışını ve sunumunu yapanlardır. Bu gerçek/tüzel kişiler açık alkollü içki satış belgesine sahiptirler. Yani bir tekel bayisi alkollü içki satış belgesine sahip olsa bile açık satışa yetkisi olmadığından bir barın sahip olduğu yetkiden yoksundur.
  • Perakende satıcı: Tütün mamulleri ve/veya alkollü içkilerin, sadece bunlarla sınırlı kalma yükümlülüğü olmadan tüketiciye ambalajında satışını yapanlardır. Alkollü içki perakende satış belgesine sahiplerdir. Kimler bu izin belgesine sahip olabilecektir? Yönetmeliğe göre, işyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen faaliyet konusu; bakkal, market, süpermarket, hipermarket, kuruyemişçi, büfe olanlar ile münhasıran tütün mamulü ve/veya alkollü içki satışı yapan kişiler, perakende satış belgesi talebinde bulunabilirler.

Önemli belirmemiz gerekir ki, özel mevzuatı tarafından iş yerlerine verilen izinler, Yönetmelik hükümlerine göre satış belgesi alma mükellefiyetini ortadan kaldırmamaktadır.

Peki tek bir satış belgesine dayanarak birden fazla iş yerinde içki satmak mümkün müdür? Yönetmelik bu soruya olumsuz yanıt vermektedir. Gerek ambalajında gerekse de ambalajı açılmış vaziyette sayış yapılmak isteniyorsa, her iş yeri için ayrı izin almak gerekecektir.

Satış Belgesi Alınamayacak Yerler

Otoyollar ve devlet karayollarındaki yapı ve tesislerinde içki satışına izin verilmemektedir. Benzer şekilde öğrenci yurtları, sağlık hizmeti verilen yerler, spor müsabakası yapılan stadyum ve kapalı spor salonları, her türlü eğitim ve öğretim kurumları, kahvehane, kıraathane, pastane, bezik ve briç salonları ile akaryakıt istasyonlarında faaliyet gösteren işyerlerinde alkollü içki satış ve sunumu yapılamaz.

Örgün eğitim kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az yüz metre mesafenin bulunması zorunludur. Mesafe şartı, satış belgesinin verildiği tarih itibariyle aranır. Yani örneğin, elli metre ilerisine cami yapılan bir tekel bayisi alkol ruhsatını cami yapımından evvel aldığından bu ruhsatını kaybetmez. Turizm belgeli işletmelerde ise mesafe şartı aranmaz.

İş yerinin içkili yer bölgesinde olup olmadığı da önem arz etmektedir. Mevzuattaki tanımına göre içkili yer bölgesi, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından valilik veya kaymakamlığın görüşü alınarak tespit edilen ve içerisinde şarap ve bira dahil her türlü alkollü içeceğin verilebileceği iş yerlerinin açılabileceği bölgeyi ifade etmektedir.

Alkollü İçki Satışı Belgesi Talebinin Reddedilmesi ve İptal Davası

Satış belgesi başvurusu yaparken https://www.turkiye.gov.tr/alkol-ve-tutun-mamulleri-sektoru-satis-belgesi-sistemi-6019 adresindeki başvuru formu doldurulduktan sonra ıslak imzayla veya elektronik imzayla imzalanacaktır. Ancak başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgiler resmi kurumların adreslerinde yer aldığından bu konu üzerinde durmayacağız. Peki satış belgesi verilmesi talebi reddedilirse ne yapılacaktır?

Öncelikle talebin hangi gerekçeyle reddedildiği anlaşıldıktan sonra bu gerekçenin haklı mı yoksa haksız mı olduğu değerlendirilmelidir. Eğer tamamlanabilir bir eksiklik söz konusuysa sorun yoktur. Fakat hukuka aykırı olarak talebin reddedildiği düşünülüyorsa bu durumda dava açılması gerekecektir. Görevli mahkeme idare mahkemesi olup, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde dava açılmış olmalıdır.

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul